Duty Free Representative
King Power Official
สาขารางน้ำ
6 วันที่แล้ว

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • มีหน้าที่ขายสินค้าเก็บเงินจากลูกค้าและส่งมอบสินค้าได้อย่างถูกต้อง ทั้งการตรวจนับสินค้าและเบิกสินค้า หน้าที่รวบรวมInvoice พร้อมสรุปยอดขาย
 • ดูแลร้านค้า / สินค้า / อุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมให้บริการ
 • คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา และมีทักษะในการขายและการบริการ
 • บุคลิกภาพที่ดีและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ทักษะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (มีค่าภาษาตอบแทนตามระดับคะแนน)
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ตำแหน่งนี้ต้องมีหลักประกันการทำงาน
 • สาขารางน้ำ, สาขาดอนเมือง, สาขาสุวรรณภูมิ, สาขาศรีวารี, สาขาพัทยา, สาขาเชียงใหม่, สาขาภูเก็ต

  รายงานงานนี้
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  สมัคร
  อีเมล์ของฉัน
  เมื่อคลิกที่ "ต่อ" คุณยอมรับว่า neuvoo เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อสร้างบัญชีใหม่และสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลของเราตามนโยบายส่วนบุคคล #open นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้โดยทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้
  ต่อ
  แบบฟอร์มใบสมัคร