เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิตอล/การตลาดออนไลน์
บจก.สตรองแลนด์
Nakhon Ratchasima , Kham Sakaesaeng
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
source : ThaiJob

Job Description : Responsiblities :

Responsiblities :

1.ศึกษาคู่แข่งวิเคราะห์ตลาดและการขาย เสนอแผนงานการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับแผนโครงการและแผนธุรกิจของบริษัทในภาพรวมทั้ง

2.ร่วมสร้างสรรค์ วางแผนและดำเนินกงานเขียนคอนเทนท์ ในแต่ละบริการของบริษัท

3.หาและประสานงานกับแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดทำคอนเทนท์

4.สำรวจ ติดตาม และวิเคราะห์สื่อออนไลน์ของคู่แข่ง / บริษัทอื่น ๆ ในธุรกิจเดียวกับบริษัท รวมถึงเว็บไซด์ของบริษัท

5.จัดทำคอนเทนท์ และโปรโมชั่น เพื่อใช้ในการทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์

6.จำทำรายงานสรุปวิเคราะห์งานการตลาดดิจิตอล

7.ดูแลและจัดการข้อร้องเรียน / คำถาม / ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสื่อดิจิตอล และประสานงานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ

8.สรรหาช่องทางดิจิตอลใหม่ๆ ในการประชาสัมพันธ์ / โฆษณา

9.สามารถวิเคราะห์ และเพิ่มศักยภาพ ในการใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

Qualifications :

 • อายุ 25 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาใดก็ได้
 • มีความสามารถด้านการโฆษณา คิดข้อความ เขียนบทความ และสื่อสารกับผู้ชม
 • มีความเข้าใจวิธีการ จุดเด่น / จุดด้อย โอกาส และข้อจำกัด ต่าง ๆ ในการใช้สื่อแบบออนไลน์ เพื่อการสื่อสารต่อผู้ชมเป็นอย่างดี
 • สามารถใช้งาน Application ต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์ (เช่น Word, Excel, PowerPoint, E-mail) ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้งานเว็บไซต์ และบริการต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต (เช่น เว็บบอร์ดต่าง ๆ, YouTube, Facebook, อีเมล์) ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้งานเครื่องมือการตลาดและการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต (เช่น Web Stat, Google Webmaster, Google Analytics, Facebook) ได้
 • มีความละเอียด รู้รอบด้าน รับผิดชอบต่อคุณภาพของเนื้อหาที่นำเสนอต่อสาธารณะ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และกระตือรือร้นในการเรียนรู้
 • หากมีความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมด้าน graphics จะเป็นประโยชน์มากขึ้นในการพิจารณา
 • หากมีความสนใจและมีประสบการณ์การทำโฆษณาใน Social Media จะเป็นประโยชน์มากขึ้นในการพิจารณา
 • รักในงานที่ทำ ขยัน สามารถทนแรงกดดันได้สูง มีอัธยาศัยดี
 • Benefits :

  1. วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย

  2. ประกันสังคม

  3. โบนัส (ตามผลประกอบการบริษัท)

  4. กิจกรรมสันทนาการ

  5. งานเลี้ยงปีใหม่

  6. ฝึกอบรม / สัมมนา

  7. ชุดทำงาน

  8. เงินสนับสนุน เช่น งานแต่งงาน งานอุปสมบท

  รายงานงานนี้
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  สมัคร
  อีเมล์ของฉัน
  เมื่อคลิกที่ "ต่อ" คุณยอมรับว่า neuvoo เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อสร้างบัญชีใหม่และสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลของเราตามนโยบายส่วนบุคคล #open นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้โดยทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้
  ต่อ
  แบบฟอร์มใบสมัคร