นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร(R&D Food)
เวท ซุพพีเรีย
Samut Sakhon , Mueang Samut Sakhon
1 วันที่แล้ว
source : ThaiJob

Job Description :

1. วิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อาหารเสริมใหม่ ตามความต้องการของลูกค้าและนโยบายบริษัท

2. ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพ กระบวนการผลิตหรือวัตถุดิบ

3. พิจารณาคัดเลือกวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและออกเอกสารมาตรฐาน Specification

4. วางแผนและทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์

5. ทำ Sensory test หรือประเมินความพึงพอใจของสูตรผลิตภัณฑ์

6. ควบคุมการผลิตสูตรใหม่ในครั้งแรก ร่วมกับฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพ

7. จัดทำรายงานการทดลองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ

8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications :

1. เพศชาย / หญิง

2. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร(Food science),เทคโนโลยีการอาหาร,

วิศวกรรมอาหาร, เภสัชศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาหาร ส่วนประกอบอาหาร และสมุนไพรเบื้องต้น

4. มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบคุณภาพสำหรับโรงงานอาหาร

5. มีประสบการณ์ทำงานในโรงงาน / บริษัทฯ อาหารหรือยา อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้และทำงานภายใต้ข้อจำกัดได้ดี

7. มีประสบการณ์ในด้านงานวิจัยและพัฒนาอาหารเสริมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Benefits :

1. โบนัสประจำปี

2. เบี้ยขยัน

3. การปรับเงินเดือนประจำปี

4. ตรวจสุขภาพประจำปี

5. ประกันสังคม

6. ชุดยูนิฟอร์ม

7. ท่องเที่ยวประจำปี

8. อบรม / สัมมนาทั้งภายในและภายนอกประเทศ

9. เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ

10. สวัสดิการค่าหอพัก / ค่าเดินทาง

รายงานงานนี้
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

สมัคร
อีเมล์ของฉัน
เมื่อคลิกที่ "ต่อ" คุณยอมรับว่า neuvoo เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อสร้างบัญชีใหม่และสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลของเราตามนโยบายส่วนบุคคล #open นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้โดยทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้
ต่อ
แบบฟอร์มใบสมัคร