Customer Service Supervisor(Inbound/Outbound รับเพิ่ม 5 อัตรา)
Mind Edge Innovation Co., Ltd.
Mukdahan, TH
4 วันที่แล้ว
source : GrabJobs

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.ดูแล Monitor การทำงาน การให้บริการของ Telesales ให้ได้ตามมาตรฐาน ที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ 2.ดูแลยอดขายของ Telesales ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ โดยมีการกำหนดวางแผนยอดขายรายเดือน ของ Telesales และทีม Telesales 3.

วิเคราะห์-ปรับปรุงแผนการขายและแผนปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้ Telesales สามารถหาสินค้าได้ตามเป้าหมายต่อสัปดาห์ (ถ้ายอดขายไม่เป็นไปตามเป้า Sup.

จะเข้ามาหาวิธีแก้ไข) 4.จัดทำรายงานสรุปยอดขายสินค้าของ Telesales ประจำสัปดาห์และ ประจำเดือนต่อหัวหน้างาน 5. เตรียม-จัดวางแผนตารางงานของ Telesales ให้เหมาะสมในการรองรับสื่อ 6.

จัดกิจกรรมที่เหมาะสมในการพัฒนาการปิดการขายและการสร้างบรรยากาศเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการขาย เช่น กิจกรรม motivation เช่น แชร์ประสบการณ์, โต้วาที 7.

คิดกิจกรรมการให้รางวัล กระตุ้นการขายของทีม สร้างบรรยากาศของทีม 8.เตรียม-ประชุมย่อยกับทาง Telesales ในการสอบถามเป้ายอดขายประจำวัน ที่กำหนดเป้าเป็นรายคน และสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานระหว่างวัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม (เช็คยอดรายวันและคุยปัญหา ตลอดวัน (เช้า กลางวัน เย็น) ขณะที่รายเดือนก็จะอัพเดทข้อมูลใหม่ๆ เช่น ช่องทางการจ่ายเงิน สินค้า โปรโมชั่น) 9.

ประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ ในบริษัทเพื่อให้สามารถปิดการขายได้สมบูรณ์และเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ของลูกค้า 10.อัพเดทข่าวสารจากเมล์ ซึ่งเป็นข้อมูลจากแผนกต่าง คุณสมบัติของผู้สมัครงาน : 1.

เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 37 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาใดก็ได้ 2 มีประสบการณ์ในการบริหารทีม Telesales หรือ Customer Service อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป 3 มีทักษะความรู้ด้านงานขายและเทคนิคการขาย 4 มีความรับผิดชอบสูง ทำงานล่วงเวลาและทำงานวันหยุดได้เป็นครั้งคราว 5 สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี ชอบทำงานท้าทาย ไม่กลัวอุปสรรค และไม่ยอมแพ้ต่อปัญหา 6 มีความละเอียดรอบคอบ และระมัดระวังในการทำงาน 7 มีทัศนคติที่ดี และรักการเรียนรู้

รายงานงานนี้
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

สมัคร
อีเมล์ของฉัน
เมื่อคลิกที่ "ต่อ" คุณยอมรับว่า neuvoo เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อสร้างบัญชีใหม่และสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลของเราตามนโยบายส่วนบุคคล #open นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้โดยทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้
ต่อ
แบบฟอร์มใบสมัคร