Project Engineer (ประจำโครงการ จ.นครราชสีมา) ด่วน***
THAIPOLYCONS
เขตลาดพร้าว กทม
1 วันที่แล้ว

รายละเอียดงาน :

ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการดำเนินงานที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างทั้งหมดในโครงการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทางวิชาชีพ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการนั้นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการที่ได้รับมอบหมายสามารถแล้วเสร็จได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องตามงบประมาณโครงการ และกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย อายุ 30 - 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีกว.ระดับสามัญวิศวกร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้าง 5 ปี ขึ้นไป หรือในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
 • สามารถปฏิบัติงานประจำโครงการก่อสร้างได้ทั่วประเทศ
 • สมัคร
  อีเมล์ของฉัน
  เมื่อคลิกที่ "ต่อ" คุณยอมรับว่า neuvoo เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อสร้างบัญชีใหม่และสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลของเราตามนโยบายส่วนบุคคล #open นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้โดยทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้
  ต่อ
  แบบฟอร์มใบสมัคร