ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี 
SIAMNUWAT
Talingchan, Bangkok
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ลักษณะงาน

 • จัดทำเอกสารต่างๆ ของฝ่ายบัญชี
 • บันทึกข้อมูลลงบัญชี
 • คัดเเยกเอกสารเข้า-ออก ของฝ่ายบัญชี
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน-ภายนอก
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติ

 • อายุ 23 -28 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านบัญชี หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ (Word, Excel) ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้เบื้องต้นทางด้านงานบัญชี
 • มีบุคลิกภาพ และทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • มีไหวพริบ
 • สามารถปฏิบัติงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
 • สมัคร
  อีเมล์ของฉัน
  เมื่อคลิกที่ "ต่อ" คุณยอมรับว่า neuvoo เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อสร้างบัญชีใหม่และสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลของเราตามนโยบายส่วนบุคคล #open นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้โดยทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้
  ต่อ
  แบบฟอร์มใบสมัคร