นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Engineer Development)
Com7 Public Company Limited
Bangna, Bangkok, Thailand
14 นาทีที่ผ่านมา

หน่วยงาน สำนักงานใหญ่ Qualifications ( minimum requirements of education / experience / skills)

 • Bachelor’s or Master’s Degree in Computer Science, Computer Engineering or other IT-Related fields.
 • Experience in software development and Microsoft related Technologies such as NET / Visual Studio / HTML / C# .NET (Optional)
 • Understand of SQL concepts and principles (optional)
 • Ability to work in a dynamic environment and manage to meet the timeline
 • Experience in software development and Microsoft related Technologies such as NET / Visual Studio / HTML / C# .NET (Optional)
 • Experienced in an analysis, designing and developing K2 or Workflow system will be an advantage
 • Job Scope & Responsibilities

 • Developing and defining business requirements, workflow design, processing mapping, functional specifications, and use cases
 • Interacting with business owners and IT to ensure the system solutions meet the functional requirements
 • Design, develop, test, document and deploy third-party integrations with K2
 • Analyze requests, research solutions, report on findings and fix issues by applying acquired knowledge.
 • Execute unit test and integration testing and Fix bug
 • Prepare technical document and other documents that relate with project
 • Learn new technologies which apply to an organization
 • Maintenance, support and fix incident to enable system availability, reliability and achievement of service after launch system
 • Train users to understand how to use the system
 • สมัคร
  อีเมล์ของฉัน
  เมื่อคลิกที่ "ต่อ" คุณยอมรับว่า neuvoo เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อสร้างบัญชีใหม่และสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลของเราตามนโยบายส่วนบุคคล #open นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้โดยทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้
  ต่อ
  แบบฟอร์มใบสมัคร