ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
ฺฺBBmacservice
Bangkok , Khet Bang Kapi
6 วันที่แล้ว
source : ThaiJob

Job Description :

ซ่อมคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษถ้า มีความรู้ด้าน ตัดต่อ VDO ทำภาพได้

Qualifications :

1.มีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

2.สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์

3.มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นได้อย่างคล่องแคล่ว

4.ลำดับความสำคัญของงานแต่ละชิ้นได้ มีความสามารถในการวางแผน และทำงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

5.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับคนภายนอกแผนกได้อย่างราบรื่น

6.มีมารยาททางสังคมและประพฤติตนเหมาะสมตามกาลเทศะ

7.มีความซื่อสัตย์สุจริต . ขยัน . ตรงเวลา

Benefits :

เงินเดือน 14500 บาท

ประกันสังคม

เบี้ยขยัน

เงินพิเศษ

วันหยุดอาทิตย์ละ 1 วัน

หยุดให้ตามวันหยุด

รายงานงานนี้
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

สมัคร
อีเมล์ของฉัน
เมื่อคลิกที่ "ต่อ" คุณยอมรับว่า neuvoo เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อสร้างบัญชีใหม่และสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลของเราตามนโยบายส่วนบุคคล #open นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้โดยทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้
ต่อ
แบบฟอร์มใบสมัคร