Production Supervisor
บริษัท ผลิตภัณฑ์ฟ้าไทยอมรฟู้ด จำกัด
หาดใหญ่, ประเทศไทย
4 วันที่แล้ว
source : บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการในการผลิต ให้ได้คุณภาพ ปริมาณ และการส่งมอบ

ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน

ดูแลระบบบริหารคุณภาพต่างๆ เช่น GMP, HACCP

จัดทำรายงานการผลิตให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง

2. อายุ 25 ปีขึ้นไป

3. ปริญญาตรีวิศวะอุตสาหการ หรือ วิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

5. มีความรู้เรื่องระบบ GMP, HACCP

6. มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง

สมัครได้ ตั้งแค่ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 11.00 - 16.00 น. โทร.074-240181-2 / E-Mail hwathaihr gmail.com

สมัคร
อีเมล์ของฉัน
เมื่อคลิกที่ "ต่อ" คุณยอมรับว่า neuvoo เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อสร้างบัญชีใหม่และสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลของเราตามนโยบายส่วนบุคคล #open นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้โดยทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้
ต่อ
แบบฟอร์มใบสมัคร