๊UX Designer
Adecco
Ekkamai
1 วันที่แล้ว

Job Responsibilities

 • Research to support projects and find new ideas
 • Collaborate and develop concept design for website, application or other digital platforms
 • Create sitemaps, user flows, wire frames, mock ups, and UI documents for effective development
 • Plan conduct user testing and finding a solution that drives future design improvements.
 • Continuously improve work according to feedback
 • Experience requirements

 • Bachelor’s degree or higher in any fields (architecture or interior design majors are encouraged to apply)
 • Understand user experience
 • 5 years’ experience in the creation of original graphic designs
 • Identify and troubleshoot UX problems
 • Strong understanding of responsive design concept covering mobile, tablet and desktop devices
 • Experience in application analysis with Google Analytics, heat and scroll map tools to improve user experience
 • Team player and Team works
 • Well emotion control
 • Willingness to learn new skill set
 • Communicate your ideas effectively in speaking and writing
 • Simplify complex concepts
 • Think systematically for design flow and interface
 • Pay attention to detail
 • สมัคร
  อีเมล์ของฉัน
  เมื่อคลิกที่ "ต่อ" คุณยอมรับว่า neuvoo เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อสร้างบัญชีใหม่และสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลของเราตามนโยบายส่วนบุคคล #open นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้โดยทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้
  ต่อ
  แบบฟอร์มใบสมัคร