เจ้าหน้าที่ขับรถโฟล์คลิฟท์
Taokaenoi Food & Marketing PCL
Nonthaburi, Thailand
2 วันที่แล้ว

รายละเอียดงาน

 • จัดเก็บสินค้าและเบิกจ่ายสินค้า เพื่อให้ทันกับเวลาภายใต้นโยบายบริษัทฯ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและอุบัติเหตุ
 • คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6
 • มีทักษะในการขับรถยกอย่างน้อย 2 ปี และทักษะในการคำนวณ
 • มีประกาศณียบัตรรับรองการขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สมัคร
  อีเมล์ของฉัน
  เมื่อคลิกที่ "ต่อ" คุณยอมรับว่า neuvoo เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อสร้างบัญชีใหม่และสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลของเราตามนโยบายส่วนบุคคล #open นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้โดยทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้
  ต่อ
  แบบฟอร์มใบสมัคร