ช่างคอมพิวเตอร์
บจก.เอสเทค เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
หาดใหญ่, ประเทศไทย
2 วันที่แล้ว
source : บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • ซ่อมบำรุงทั้ง Hardware และ Software
 • ซ่อม-ติดตั้ง IT ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • สุภาพเรียบร้อยมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความรับผิดชอบสูงและตรงต่อเวลา
 • สามารถขับรถยนต์ได้ ( พร้อมใบขับขี่)
 • ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐาน

  1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

  2. สำเนาบัตรประชาชน

  3. สำเนาทะเบียนบ้าน

  4. สำเนาวุฒิการศึกษา

  5. หนังสือรับรองประวัติการทำงาน (ถ้ามี)

  สมัคร
  อีเมล์ของฉัน
  เมื่อคลิกที่ "ต่อ" คุณยอมรับว่า neuvoo เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อสร้างบัญชีใหม่และสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลของเราตามนโยบายส่วนบุคคล #open นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้โดยทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้
  ต่อ
  แบบฟอร์มใบสมัคร