Senior Software Engineer
Pantip
Bangkok, Thailand
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ออกแบบและพัฒนา iOS Application ให้แล้วเสร็จตามกำหนด
 • ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพัฒนา iOS Application ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • คุณสมบัติและความสามารถ

 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา iOS Application มากกว่า 3 ปี
 • สามารถใช้ Software ด้านกการทำ Application ได้ดี เช่น Objective-C / Swift , Xcode, Atom เป็นต้น
 • สามารถใช้ Adobe XD ได้ในระดับพื้นฐานในการดู Design ของ Application
 • มีความสนใจอย่างจริงจังในเทคโนโลยีใหม่ๆของ iOS เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงาน
 • มีความเข้าใจในหลักการออกแบบ UI ตามหลักการของ iOS Design Guideline สามารถเลือกและปรับใช้ components ให้สอดคล้องกับ UI ได้อย่างเหมาะสม
 • มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และยอมรับฟังข้อเสนอแนะ
 • เบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัท

 • ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์
 • เวลาทำงานยืดหยุ่น
 • บริษัทมีโครงสร้างความก้าวหน้าและผลตอบแทนที่ชัดเจน
 • การฝึกอบรมสัมมนาความรู้ในงาน
 • วันลาพักร้อนสูงสุด 15 วันต่อปี
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพพนักงาน
 • APPLY NOW

  สมัคร
  อีเมล์ของฉัน
  เมื่อคลิกที่ "ต่อ" คุณยอมรับว่า neuvoo เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อสร้างบัญชีใหม่และสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลของเราตามนโยบายส่วนบุคคล #open นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้โดยทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้
  ต่อ
  แบบฟอร์มใบสมัคร