บรรณาธิการบริหาร
ARIP
Bangkok
3 วันที่แล้ว
source : Advanced Research Group Co., Ltd

Responsibilities

 • วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ เช่น SPSS, SAS, R หรือ โปรแกรมทางสถิติอื่นๆ แล้วสามารถอธิบายผลได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
 • ใช้วิธีทาง Data miningหรือNeural Network เพื่อการคัดกรองข้อมูลได้
 • สร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์หรือใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการ ทำนายผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้
 • สร้างแบบสอบถามเพื่อใช้สำรวจกลุ่มตัวอย่าง สำหรับวิเคราะห์ ให้ตรงกับจุดประสงค์ได้
 • นำเสนอผลจากการวิเคราะห์ ให้กับผู้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคให้เข้าใจได้โดยง่าย
 • Qualification

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ , นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 32-45 ปี
 • ประสบการณ์บรรณาธิการหนังสือ, นิตยสารด้านธุรกิจ อย่างน้อย 5 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างน้อย 3 ปี
 • ผ่านงานบรรณาธิการสื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และวางแผนการตลาด และเข้าใจและสามารถบริหารการตลาดของหนังสือได้
 • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารและจัดการงาน ให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด
 • มีความสามารถในการคิด-จับประเด็น, เขียน และวิเคราะห์ข่าว รวมถึงให้คำแนะนำแก่ผู้สื่อข่าวได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการเขียนบทความ สัมภาษณ์บุคคล และถ่ายทอดเป็นบทความให้น่าอ่านได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ,ทำงานอย่างมีระบบและมีแผนงาน
 • รายงานงานนี้
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  สมัคร
  อีเมล์ของฉัน
  เมื่อคลิกที่ "ต่อ" คุณยอมรับว่า neuvoo เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อสร้างบัญชีใหม่และสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลของเราตามนโยบายส่วนบุคคล #open นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้โดยทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้
  ต่อ
  แบบฟอร์มใบสมัคร