Land Application Specialist (เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ)
Pruksa Real Estate Public Company Limited
Bangkok, Thailand
5 วันที่แล้ว

วัตถุประสงค์งาน

ดำเนินการขอใบอนุญาตต่างๆ ตามกฎหมาย ร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงานขอใบอนุญาต รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ต้องขอใบอนุญาตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการต่างๆ ในขั้นตอนต่อไปได้ตามแผน ตลอดจนร่วมในการแก้ไขปัญหาและประสานงานด้านเอกสารที่จำเป็นต้องส่งให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานและพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ร่วมวางแผน และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อให้ได้ใบอนุญาตตามแผนงาน
 • ดำเนินกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของบริษัทฯ
 • วิเคราะห์และร่วมกำหนดแนวทางในการพัฒนากระบวนการขอใบอนุญาตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านติดต่อราชการ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ดิน และการขออนุญาตอย่างน้อย 7 ปี
 • สมัคร
  อีเมล์ของฉัน
  เมื่อคลิกที่ "ต่อ" คุณยอมรับว่า neuvoo เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อสร้างบัญชีใหม่และสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลของเราตามนโยบายส่วนบุคคล #open นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้โดยทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้
  ต่อ
  แบบฟอร์มใบสมัคร