ผู้จัดการแผนกบัญชี
UAC Global PCL
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
1 วันที่แล้ว

ลักษณะงาน :

 • ดูแลงานด้านบริหารบัญชี
 • กำกับและดูแล ติดตามการชำระหนี้จากลูกหนี้การชำระหนี้ต่างๆ
 • จัดให้มีรายงานเพื่อการบริหารตามกำหนดเวลา
 • กำกับดูแลสินทรัพย์บริษัทที่ฝ่าย / ส่วนงานต่างๆใช้งานอยู่ให้บำรุงรักษาและทำประกันภัยตามความเหมาะสม
 • จัดให้มีการบันทึกรายการบัญชีที่ถูกต้อง และครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมาย
 • ปิดบัญชีรายเดือน รายไตรมาส และรายปี ตามกำหนดระยะเวลา
 • วิเคราะห์รายการผิดปกติหรือรายการที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
 • กำกับดูแลให้มีการบันทึกต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆที่ถูกต้อง
 • จัดทำข้อมูลทางบัญชีและการเงินสำหรับรายงานประจำปี
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
 • งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ระดับบริหารงานบัญชีไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • สามารถวางแผนงานบัญชี ภาษีอากรได้
 • วิเคราะห์และปิดงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีและภาษีอากร
 • มีทักษะในการประสานงานและติดต่อสื่อสารที่ดี
 • มีทัศนะคติที่ดีต่อองค์กร มีภาวะผู้นำ และทำงานเป็นทีม
 • มีความอดทนและทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • รายงานงานนี้
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  สมัคร
  อีเมล์ของฉัน
  เมื่อคลิกที่ "ต่อ" คุณยอมรับว่า neuvoo เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อสร้างบัญชีใหม่และสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลของเราตามนโยบายส่วนบุคคล #open นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้โดยทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้
  ต่อ
  แบบฟอร์มใบสมัคร