Sale Consultant
บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาภูมิภาคหาดใหญ่
หาดใหญ่, ประเทศไทย
4 วันที่แล้ว
source : บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

3.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด

4.รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

5.กรณีผ่านการสัมภาษณ์ มีเงินค่าสมัครสอบ 200 บาท จ่ายให้กับ คปภ.

ก่อนมาสมัครรบกวนโทรแจ้งนะคะกันผิดพลาดค่ะ

090-7187458 ผจก.สุนิสา

สมัคร
อีเมล์ของฉัน
เมื่อคลิกที่ "ต่อ" คุณยอมรับว่า neuvoo เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อสร้างบัญชีใหม่และสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลของเราตามนโยบายส่วนบุคคล #open นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้โดยทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้
ต่อ
แบบฟอร์มใบสมัคร