เจ้าหน้าที่อาวุโส ปรับโครงสร้างหนี้
Islamic Bank Asset Management
Huaikhwang, Bangkok
4 วันที่แล้ว

รายละเอียดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ และจัดเตรียมรายงานการวิเคราะห์ การปรับโครงสร้างหนี้
 • เจรจา ดูแล ติดต่อประสานงานลูกหนี้ ในการปรับโครงสร้างหนี้
 • จัดทำ / ดูแล เอกสารหลักฐานและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหนี้
 • อัพเดทสถานะลูกหนี้แต่ละราย เพื่อสรุปเป็น Roport เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขา บริหารธุรกิจ / บัญชี / เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการในการปรับโครงสร้างหนี้ ไม่น้อยกว่า 3 ปี จากสถาบันการเงิน
 • รายงานงานนี้
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  สมัคร
  อีเมล์ของฉัน
  เมื่อคลิกที่ "ต่อ" คุณยอมรับว่า neuvoo เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อสร้างบัญชีใหม่และสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลของเราตามนโยบายส่วนบุคคล #open นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้โดยทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้
  ต่อ
  แบบฟอร์มใบสมัคร