LIGHTING DESIGN
บริษัทในเครือ เนชั่นกรุ๊ป ( เนชั่นทีวี ช่อง 22 , คม ชัด ลึก, กรุงเทพธุรกิจ)
กรุงเทพฯ
3 วันที่แล้ว
source : Nation Group

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบระบบไฟในการจัดแสงไฟฉากและสตูดิโอข่าว
 • ปรับแต่ง เลือกวัตถุในการจัดแสงให้มิติ ให้มีความสมดุล การวางทิศทางองศาไฟให้เข้ากับ
 • รูปแบบ รายการต่างๆ

 • ออกแบบวางระบบการจัดแสงภายในสตูดิโอ และปฎิบัติงานได้ทั้งใน และ นอกสถานที่
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • วุฒิ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ / เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน - มีความสามารถในการใช้โปรแกรมAutoCAD, Photoshop, 3D MAX, Sketch up
 • มีความรู้ ความชำนาญความเข้าใจในจัดแสงภายในสตูดิโอ / แสงถ่ายภาพบุคคล
 • มีความรู้ความชำนาญในอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดแสง
 • ปรับแต่ง ประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ไฟให้เหมาะฉากสตูดิโอ
 • มีความรับผิดชอบและทำงานเป็นทีมได้ดี
 • สมัคร
  อีเมล์ของฉัน
  เมื่อคลิกที่ "ต่อ" คุณยอมรับว่า neuvoo เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อสร้างบัญชีใหม่และสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลของเราตามนโยบายส่วนบุคคล #open นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้โดยทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้
  ต่อ
  แบบฟอร์มใบสมัคร