หัวหน้าจัดส่งสินค้า
บริษัท พิสิษฐ์การแพทย์ จำกัด
Pathum Thani , Lam Luk Ka
6 วันที่แล้ว
source : ThaiJob

Job Description : Responsiblities :

Responsiblities :

1. บริหารจัดการกระบวนการ การทำงานในแผนกจัดส่งสินค้า

2. ดูแลระบบการขนส่ง เพื่อลดต้นทุนในการข่นส่งและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

3. สามารถทำงานได้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท

4. ดูแล ควบคุมพนักงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบหรืโครงสร้างของบริษัท

Qualifications :

1. เพศชาย หรือ หญิง อายุ 28 - 32 ปี

2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือ ที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการจัดการขนส่งสินค้า 2-5 ปี

4. มีความเป็นผู้นำ

5. มีระเบียบ วินัยในการทำงาน

6. มีความขยัน อดทน รอบครอบ

7. ไม่มีโรคประจำตัว

8. สาทารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ ตัวอย่างเช่น MS Excel, MS Word

Benefits :

1. เบี้ยขยัน 800 บาท / เดือน (ในกรณ๊ผ่านทดลองงานและไม่ขาด ลา มาสาย)

2. ค่าที่พัก 1,000 บาท / เดือน (ในกรณีผ่านทดลองงาน)

3. เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. ประกันอุบัติเหตุ

5. ประกันสังคม

6. ยูนิฟอร์มพนักงาน

7. โบนัสประจำปี

8. เงินปรับตามโครงสร้างบริษัทฯ

9. จัดเลี้ยงประจำปี

10. และอื่นๆ ตามโครงสร้างบริษัท

รายงานงานนี้
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

สมัคร
อีเมล์ของฉัน
เมื่อคลิกที่ "ต่อ" คุณยอมรับว่า neuvoo เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อสร้างบัญชีใหม่และสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลของเราตามนโยบายส่วนบุคคล #open นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้โดยทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้
ต่อ
แบบฟอร์มใบสมัคร