นักบัญชี
Mitr Phol Group
สำนักงานใหญ่ เพลินจิตเซ็นเตอร์
6 วันที่แล้ว

ประสบการณ์

2 - 5 ปี ในงานบัญชี ด้าน AP / AR หรือ GL

สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานใหญ่ เพลินจิตเซ็นเตอร์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดเตรียมเอกสารการจ่ายเงิน (ตั้งหนี้ PO,GL)
 • ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารการจ่าย
 • ตรวจสอบ, ติดตามใบกำกับภาษีซื้อ / ขาย
 • จัดทำและตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ-ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย พร้อมทั้งยื่นแบบนำส่ง
 • กระทบรายการสินค้าคงเหลือ คลังนอก และจัดทำรายงาน ก.น.13
 • กระทบยอดรายการระหว่างกัน จัดเตรียมเอกสารรายการรับ-จ่ายระหว่างกัน
 • บันทึกรายการปรับปรุงทางบัญชี และทำการปิดบัญชีประจำเดือน
 • คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • ประสบการณ์ 2 - 5 ปี ในงานบัญชี ด้าน AP / AR หรือ GL
 • มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและมาตรฐานการบัญชี
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีอากร
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • สมัคร
  อีเมล์ของฉัน
  เมื่อคลิกที่ "ต่อ" คุณยอมรับว่า neuvoo เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อสร้างบัญชีใหม่และสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลของเราตามนโยบายส่วนบุคคล #open นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้โดยทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้
  ต่อ
  แบบฟอร์มใบสมัคร