พนักงานเสิร์ฟ
บริษัท เดอะริชฟาวเท็น จำกัด
Nakhon Ratchasima , Pak Chong
2 วันที่แล้ว
source : ThaiJob

Job Description :

1. อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในห้องอาหาร ของโรงแรมด้วยกิริยามารยาทที่ดี

2. ดูแลลูกค้าตลอดเวลาทานอาหาร รวมถึงรักษามาตรฐานการบริการให้ดีสม่ำเสมอ

3. บริการเสริฟอาหาร และเครื่องดื่ม, จัดเตรียมโต๊ะอาหาร, ทำความสะอาดโต๊ะอาหาร

4. ดูแลความสะอาดในส่วนที่ตนรับผิดชอบ ดูแลความเรียบร้อย พร้อมให้บริการลูกค้าเสมอ

5. ดูแล จัดเก็บอุปกรณ์ (โต๊ะ เก้าอี้ จาน) ให้เรียบร้อยทั้งก่อนเวลาที่มีงาน และหลังจากจบงาน

6. สร้างความประทับใจ และประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด

Qualifications :

1. มีใจรักงานบริการ บุคคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อม

2. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมีระเบียบวินัยในการทำงาน

3. มีความรวดเร็ว คล่องตัว มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต

4. ทำงานเป็นทีมได้ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

5. หากมีประสบการณ์ทางด้านงานบริการในธุรกิจร้านอาหาร หรือ ห้องอาหารโรงแรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. หากมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Benefits :

1. อาหาร 2 มื้อ

2. ชุดยูนิฟอร์ม

3. วันลาพักร้อน

4. ประกันสังคม

ติดต่อเวลา จันทร์-ศุกร์ !!! 09.30-17.00น. !!!

รายงานงานนี้
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

สมัคร
อีเมล์ของฉัน
เมื่อคลิกที่ "ต่อ" คุณยอมรับว่า neuvoo เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อสร้างบัญชีใหม่และสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลของเราตามนโยบายส่วนบุคคล #open นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้โดยทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้
ต่อ
แบบฟอร์มใบสมัคร