เจ้าหน้าที่บัญชีการ
เวท ซุพพีเรีย
Bangkok , Khet Yan Nawa
5 วันที่แล้ว
source : ThaiJob

Job Description :

หน้าที่ความรับผิดชอบแผนกบัญชี (บัญชีทั่วไป)

บัญชีเจ้าหนี้

ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53, สปส. 10-1

จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ

บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ

จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง

บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ

จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน

ตรวจสอบการคำนวณตัวเลขของเอกสาร กรณีสินค้าไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ แต่ได้รับสินค้าเข้าระบบแล้ว

จัดทำใบแจ้งลดหนี้ เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและอนุมัติ

จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา

จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา

บัญชีลูกหนี้

จัดทำ Invoice ขายในประเทศ พร้อมทั้งบันทึกบัญชี

บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้

สรุปยอดขายสาขาประจำวันและประจำเดือน

สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือ ประจำสัปดาห์

จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ประจำเดือน

จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน

Benefits :

 • การจ่ายโบนัส (พิจารณาจากผลงาน+ผลประกอบการบริษัท)
 • การปรับเงินเดือนประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี / งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เสื้อพนักงาน 3 ชุด
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ส่วนลดราคาสินค้าและบริการสำหรับพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ค่าที่พัก(เป็นไปตามสัดส่วนที่บริษัทกำหนด)
 • อิ่นๆ ตามที่ตกลง
 • รายงานงานนี้
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  สมัคร
  อีเมล์ของฉัน
  เมื่อคลิกที่ "ต่อ" คุณยอมรับว่า neuvoo เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อสร้างบัญชีใหม่และสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลของเราตามนโยบายส่วนบุคคล #open นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้โดยทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้
  ต่อ
  แบบฟอร์มใบสมัคร