เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ ( 2 ตำแหน่ง)
Sahamitr Pressure Container Plc.
Bangkok
6 วันที่แล้ว

คุณสมบัติ :

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • หากมีประสบการณ์การทำงานด้านที่เกียวข้องจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Officeได้ดี
 • รายละเอียดของงาน :

 • จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราคาหุ้น / การถือครองหุ้น
 • จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงของบริษัทให้แก่นักลงทุน
 • ดูแลจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
 • จัดเตรียม / ปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน website ของบริษัท
 • จัดเตรียมรายงานประจำปี และเอกสารอื่น ๆ ในส่วนที่ต้องจัดส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์ ศุกร์
 • รายได้ : 15,000 บาทขึ้นไป

  สวัสดิการ : เครื่องแบบพนักงาน, ค่าครองชีพ, เบี้ยขยัน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิตกลุ่ม

  สมัคร
  อีเมล์ของฉัน
  เมื่อคลิกที่ "ต่อ" คุณยอมรับว่า neuvoo เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อสร้างบัญชีใหม่และสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลของเราตามนโยบายส่วนบุคคล #open นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้โดยทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้
  ต่อ
  แบบฟอร์มใบสมัคร