Student Trainee Program “ภูมิใจ… ได้เทิร์นโปร รุ่นที่ 6 ”
Ocean Life Insurance
Khet Khlong Toei
2 วันที่แล้ว

07 / 11 / 2562

หน้าที่และความรับผิดชอบ

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการต้อนรับนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการฝึกงาน "ภูมิใจ.

 • ได้เทิร์นโปร รุ่นที่ 6 " ที่มีแผนการเรียนรู้ชัดเจน และได้เรียนรู้จากผู้เชียวชาญเฉพาะสาขาวิชา โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 สาขาวิชาดังนี้
 • คณิตศาสตร์ประกันภัย ,สถิติประกันภัย หรือ สถิติ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวคอมพิวเตอร์
 • บริหารธุรกิจ การตลาด สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • โดยมีกำหนดการดังนี้

 • ระยะเวลาการฝึก วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563
 • กำหนดการคัดเลือกผู้ร่วมโครงการ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2563
 • Workshop Day กุมภาพันธ์ 2563 (วันที และเวลาที่ชัดเจน บริษัทจะแจ้งให้ทราบโดยตรงกับนิสิต นักศึกษา)
 • ประกาศผลผู้เข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
 • น้องๆที่สนใจสามารถ Scan QR Code เพื่อเป็นการลงทะเบียน

  หากต้องการสอบถามข้อมูลการเข้าร่วมเทิร์นโปร ติดต่อ พี่นา โทร. 02-261-2300 ต่อ 1646 หรือ E-mail : wanna.ph ocean.co.th

  สมัคร
  อีเมล์ของฉัน
  เมื่อคลิกที่ "ต่อ" คุณยอมรับว่า neuvoo เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อสร้างบัญชีใหม่และสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลของเราตามนโยบายส่วนบุคคล #open นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้โดยทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้
  ต่อ
  แบบฟอร์มใบสมัคร