จนท.อบรมและพัฒนาบุคลากร
บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
หาดใหญ่, ประเทศไทย
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
source : บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด

HR Assistant Manager (Training & development) เจ้าหน้าที่อบรมและพัฒนาบุคลากร ระดับผู้ช่วยผู้จัดการ

TECK BEE HANG CO., LTD., บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด

157 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. 074-235200-5

รับสมัครงาน ตำแหน่ง HR Assistant Manager (Training & development) จำนวน 1 ตำแหน่ง

เพศชาย / หญิง อายุ ไม่ระบุ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือบริหารธุรกิจ หรือรัฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

Duties & Responsibilities / หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. มีการวางแผนการฝึกอบรมประจำปี ,ติดต่อประสานงานในด้านการฝึกอบรม ,สรุปผลและติดตามผลการฝึกอบรม

2. ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ,ให้ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ,Core value ขององค์กร ,และ policy ต่างๆที่บริษัทฯได้จัดทำ

3. งานด้านแรงงานสัมพันธ์ จัดกิจกรรม Happy work place และจัดกิจกรรมต่างๆของบริษัทเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

4. ติดตามการวางแผนพัฒนาบุคลากร ,ติดตามการวางแผนทายาทสืบทอดตำแหน่ง

5. การวางแผนงานด้านCSR และติดตามกิจกรรม CSR ประจำปีของสาขา

6. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในงานทรัพยากรมนุษย์ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification / คุณสมบัติ :

1.มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานทรัพยากรมนุษย์ อย่างน้อย 3 - 5 ปี

2.มีความรู้และประสบการณ์ในการทำ CSR

3.มีใจบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

4.มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในด้านการประสานงาน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

5.มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft พื้นฐาน

Welfare / สวัสดิการ :

 • เครื่องแบบ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • โบนัสประจำปีตามผลงาน
 • วิธีการสมัคร :

  1. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.

  2. ส่งเอกสารสมัครงานไปยัง HRD TECKBEEHANG.COM (กรุณาใช้ไฟล์ PDF ในการแนบเอกสารสมัครงาน)

  สมัคร
  อีเมล์ของฉัน
  เมื่อคลิกที่ "ต่อ" คุณยอมรับว่า neuvoo เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อสร้างบัญชีใหม่และสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลของเราตามนโยบายส่วนบุคคล #open นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้โดยทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้
  ต่อ
  แบบฟอร์มใบสมัคร