ช่าง(ติดตั้ง)
อลูมิเนียม เวิร์ค จำกัด
Nonthaburi , Bang Bua Thong
18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
source : ThaiJob

Job Description :

1.Survey และ วัดตัวเลขช่องปูนที่หน่วยงานเบื้องต้น

2.ติดตั้งชุดงานตามคุณภาพ และ มาตรฐาน ของบริษัทฯ

3.ดูแลรักษาชุดงาน และ เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงาน

4.ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด

5.รายงานผลการทำงานต่อหัวหน้าช่าง หรือ ผู้ควบคุมงาน

6.ดูแลความสะอาด และ ความเรียบร้อย ของพื้นที่ปฏิบัติงาน

7.ดูแลความสะอาด และ ความเรียบร้อย ของรถยนต์ที่ใช้ไปปฏิบัติงาน

8.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า หรือ ผู้ควบคุมงาน

Qualifications :

1.มีประสบการณ์และความรู้ด้านงานอลูมิเนียม-กระจกเป็นอย่างดี

2.สามารถดูแบบสถาปัตย์ได้เป็นอย่างดี

3.มีทักษะในงานช่าง สามารถใช้เครื่องมือช่างได้อย่างดี

4.สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับรถยนต์ และ เดินทางไปต่างจังหวัดได้

5.มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

6.มีความรับผิดชอบ และ เสียสละ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

7.มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ควบคุมอารมณ์ได้ดี

8.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ในการทำงาน

Benefits :

1.มีโบนัสประจำปี

2.วันหยุดประจำปีไม่น้อยกว่า 13 วัน / ปี

3.วันหยุดพิเศษเพิ่มในวันคล้ายวันเกิด

4.เสื้อพนักงานฟรีปีละ 1 ครั้ง

5.ค่าทำงานล่วงเวลา OT

6.ประกันสังคม

7.ค่าเบี้ยเลี้ยงกรณีออกต่างจังหวัด(บางตำแหน่งงงาน)

8.เข้าร่วมอบรมสัมนาประจำปี

รายงานงานนี้
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

สมัคร
อีเมล์ของฉัน
เมื่อคลิกที่ "ต่อ" คุณยอมรับว่า neuvoo เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อสร้างบัญชีใหม่และสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลของเราตามนโยบายส่วนบุคคล #open นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้โดยทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้
ต่อ
แบบฟอร์มใบสมัคร