(SCS) พนักงานบริการลูกค้าสัมพันธ์อินบาวน์ - Call Center (กลุ่มลูกค้าธนบดีธนกิจ)
TMB Banco Public Company Limited
Chatuchak, Bangkok 10900 Chom Phon.
6 วันที่แล้ว

ที่ TMB คุณสามารถสร้างความแตกต่างได้!!!

TMB มุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจธนาคารในประเทศไทย ด้วยการให้พนักงานได้ใช้พลังในการทำสิ่งที่ท้าทายตนเอง โดยการตั้งคำถามถึงการทำงานที่ดีกว่าอยู่เสมอ เพื่อสร้างความพึงพอใจและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ลูกค้า สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น และสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้สังคม และตัวพนักงานเอง (Make THE Difference)

Clear Career เรามีแผนความก้าวหน้าด้านอาชีพ ที่เหมาะสมกับศักยภาพและความสามารถของพนักงาน

Best Development เราเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

Performance Recognition พนักงานได้รับการยกย่อง รางวัล และผลตอบแทนที่เหมาะสมตามผลงาน

Make THE Difference Culture เราให้พนักงานมีอิสระในการใช้ศักยภาพเพื่อสร้างความแตกต่างให้ตนเองและ TMB

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ให้บริการตอบคำถามและให้คำแนะนำด้านผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคารทางโทรศัพท์ เช่น บริการผลิตภัณฑ์เงินฝาก บัตรเครดิต สินเชื่อ และการลงทุนต่างๆ รวมทั้งประกันภัยและกองทุน
 • คุณสมบัติที่ต้องการ :

 • เป็นผู้สนใจด้านธุรกิจการประกันภัย การลงทุนและตลาดหุ้น
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากับลูกค้า เพื่อนำมาแก้ไขปัญหา นำเสนอสินค้า หรือการบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
 • มีความมุ่งมั่นในงานบริการ
 • มีทักษะและความชำนาญการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี (MS Office)
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์งาน Contact Center ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต, ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย, ใบอนุญาตแนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์และกองทุน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ข้อมูลเพิ่มเติม :

 • หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่โทร. 0-2299-1251 หรืออีเมล์ : nuchanat.det tmbbank.com
 • ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสม้ครออนไลน์ และแนบประวัติสมัครงาน โดยคลิ๊กที่ปุ่ม Apply ด้านล่างนี้
 • สมัคร
  อีเมล์ของฉัน
  เมื่อคลิกที่ "ต่อ" คุณยอมรับว่า neuvoo เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อสร้างบัญชีใหม่และสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลของเราตามนโยบายส่วนบุคคล #open นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้โดยทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้
  ต่อ
  แบบฟอร์มใบสมัคร