พนักงานทำความสะอาดห้องพัก / Room Attendant
THE ROYAL BANGKOK SPORTS CLUB
กรุงเทพมหานคร - ปทุมวัน
5 วันที่แล้ว

Job description

ทำหน้าที่ดูแลความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ของห้องแต่งตัวสมาชิกชายให้ได้มาตรฐานและคุณภาพตามกำหนด และคอยอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่มาใช้บริการตามความเหมาะสมของจุดปฏิบัติงาน

Requirements

 • Fluent in Thai language in both, spoken and written form
 • สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ และ รักงานบริการ
 • Benefits

 • Performance Bonus
 • Discounted Company Products
 • Life Insurance
 • Sport Activities Contribution
 • Other benefits

 • ค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจากประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือค่ายานพาหนะ
 • ค่าครองชีพ
 • เงินกู้ฉุกเฉิน เมื่อพนักงานอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • เงินรางวัลอายุการทำงาน
 • สวัสดิการเครื่องแบบพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • ประกันชีวิตหมู่
 • เงินโบนัสประจำปี
 • ห้องพักผ่อนพนักงาน ในช่วงเวลาพัก
 • การช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวเมื่อถึงแก่กรรม
 • ฯลฯ

  รายงานงานนี้
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  สมัคร
  อีเมล์ของฉัน
  เมื่อคลิกที่ "ต่อ" คุณยอมรับว่า neuvoo เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อสร้างบัญชีใหม่และสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลของเราตามนโยบายส่วนบุคคล #open นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้โดยทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้
  ต่อ
  แบบฟอร์มใบสมัคร