ผู้จัดการร้าน
บุษบาชาบู
หาดใหญ่, ประเทศไทย
2 วันที่แล้ว
source : บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน : มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจอาหารและบริการจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติส่วนบุคคล : อายุ 24-35 ปี มีความซื่อสัตย์, ขยัน, อดทนสูง, มีใจรักงานบริการ, มีมารยาทดี, มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่, มีความกระตือรือร้นในการทำงาน, มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรแล้วผู้ร่วมงาน, มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์, บุคลิกดีมีความเป็นผู้นำ, รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถพูดภาษาอังกฤษได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

เข้ามาสมัครที่ร้านบุษบาชาบูเท่านั้น พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เบอร์ติดต่อ 066-1622416

สมัคร
อีเมล์ของฉัน
เมื่อคลิกที่ "ต่อ" คุณยอมรับว่า neuvoo เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อสร้างบัญชีใหม่และสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลของเราตามนโยบายส่วนบุคคล #open นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้โดยทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้
ต่อ
แบบฟอร์มใบสมัคร