Production Development Staff
เวท ซุพพีเรีย
Bangkok , Khet Yan Nawa
1 วันที่แล้ว
source : ThaiJob

Job Description :

1.สืบค้นและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการของวัตถุอันตรายทางการเกษตรและชีวภัณฑ์

2.ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการเกษตรเพื่อพัฒนาเป็นชีวภัณฑ์

3.ติดต่อ ประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อวัดเตรียมข้อมูลชีวภัณฑ์

4.จัดการเกี่ยวกับการจดใบอนุญาติ การขอใบรับรองและการขึ้นชีวภัณฑ์ทั้งกรมวิชาการเกษตร

Qualifications :

1.สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือ ปริญญษโท ทางด้านวิทยาศาตร์สาขาการเกษตร โรคพืชวิทยา การจัดการศัตรูพืช

พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยี่ชีวภาพการเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิทยาศาตรชีวภาพ จุลชีววิทยา ทำวิจัยด้านโรคพืช

2.สามารถปฎิบัติงานในห้องแลป โรงเรียน และแปลง ทดลองได้

Benefits :

 • การจ่ายโบนัส (พิจารณาจากผลงาน+ผลประกอบการบริษัท)
 • การปรับเงินเดือนประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี / งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เสื้อพนักงาน 3 ชุด
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ส่วนลดราคาสินค้าและบริการสำหรับพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ค่าที่พัก(เป็นไปตามสัดส่วนที่บริษัทกำหนด)
 • อิ่นๆ ตามที่ตกลง
 • รายงานงานนี้
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  สมัคร
  อีเมล์ของฉัน
  เมื่อคลิกที่ "ต่อ" คุณยอมรับว่า neuvoo เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อสร้างบัญชีใหม่และสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลของเราตามนโยบายส่วนบุคคล #open นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้โดยทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้
  ต่อ
  แบบฟอร์มใบสมัคร