ผู้ช่วยผู้จัดการภาคการขาย-ออนเทรด (พระนครศรีอยุธยา)
ThaiBev Group
Phra Nakhon Si Ayutthaya, TH, 13000
5 วันที่แล้ว

หน้าที่และความรับผิดชอบ

กำหนดเป้าหมาย วางแผนการขาย และส่งเสริมการขายช่องทาง ON TRADE และ EVENT ในภาคการตลาดที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท

ร่วมวางแผนงานส่งเสริมการขาย และกิจกรรมทางการตลาดกับฝ่าย Channel Marketing เพื่อผลักดันยอดขาย และกระตุ้นให้เกิดการบริโภคสินค้าของบริษัทในช่องทาง ON TRADE และ EVENT ให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนกลยุทธ์ตราสินค้าตามที่ฝ่ายบริหารตราสินค้ากำหนด

กำหนดวางแผนกรอบการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละทีม และกำกับดูแลให้การใช้งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ผู้บังคับบัญชากำหนดไว้

กำกับดูแลแผนการเยี่ยมและรายงานการเยี่ยมร้านค้าของทีม ON TRADE ให้เป็นระบบ รวมทั้งตรวจสอบและดูแล การปฏิบัติงานให้บรรลุตามรูปแบบที่กำหนด

วางแผนการกระจายสินค้าและสื่อ ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและขอบเขตระยะเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติ

ปริญญาตรีด้านการขาย / การตลาด / การบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างน้อย 10 ปี โดยต้องผ่านการบริหารการขาย และ / หรือส่งเสริมการขายเครื่องดื่มในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 4 ปี

มีความเข้าใจในธุรกิจประเภทเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

มีทักษะและความเข้าใจในการผลักดันยอดขายด้วยกิจกรรมทางการตลาด

มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้

สมัคร
อีเมล์ของฉัน
เมื่อคลิกที่ "ต่อ" คุณยอมรับว่า neuvoo เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อสร้างบัญชีใหม่และสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลของเราตามนโยบายส่วนบุคคล #open นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้โดยทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้
ต่อ
แบบฟอร์มใบสมัคร