เจ้าหน้าที่ควบคุมฝ่ายผลิต
เวท ซุพพีเรีย
Samut Sakhon , Mueang Samut Sakhon
2 วันที่แล้ว
source : ThaiJob

Job Description :

1. ควบคุมและดำเนินการผลิตตามกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผน

2. วางแผนการทำงานของพนักงาน ตลอดจนให้คำแนะนำปรึกษา แก้ไขปัญหาเบื้องต้น

3. ร่วมวางแผนการผลิต และจัดการ ด้านต่าง ๆ เช่น วัตถุดิบ อุปกรณ์ บุคลากร สถานที่

4. ตรวจสอบ และควบคุมกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับระบบ

5. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

Qualifications :

1. เพศชายหรือหญิง

2. มีวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง

3. หากมีความรู้ ทักษะ ในการทำงานด้านระบบ GMP และทำงานในโรงงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. ใฝ่เรียนรู้ มีความเป็นผู้นำ มีทัศนคติบวก

Benefits :

1. โบนัสประจำปี

2. เบี้ยขยัน

3. ปรับเงินเดือนประจำปี

4. ตรวจสุขภาพประจำปี

5. ประกันสังคม

6. ชุดฟอร์ม

7. ท่องเที่ยวประจำปีและงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

8. อบรมสัมมนาทางด้านวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

9. เงินช่วยเหลือในโอกาสพิเศษต่าง ๆ

10. สวัสดิการค่าหอพัก / ค่าเดินทาง

รายงานงานนี้
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

สมัคร
อีเมล์ของฉัน
เมื่อคลิกที่ "ต่อ" คุณยอมรับว่า neuvoo เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อสร้างบัญชีใหม่และสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลของเราตามนโยบายส่วนบุคคล #open นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้โดยทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้
ต่อ
แบบฟอร์มใบสมัคร