(SME_SCS) Relationship Manager- SME (Business Banking) (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
TMB Banco Public Company Limited
Chatuchak, Bangkok 10900 Chom Phon.
3 วันที่แล้ว

ที่ TMB คุณสามารถสร้างความแตกต่างได้!!!

TMB มุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจธนาคารในประเทศไทย ด้วยการให้พนักงานได้ใช้พลังในการทำสิ่งที่ท้าทายตนเอง โดยการตั้งคำถามถึงการทำงานที่ดีกว่าอยู่เสมอ เพื่อสร้างความพึงพอใจและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ลูกค้า สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น และสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้สังคม และตัวพนักงานเอง (Make THE Difference)

Clear Career เรามีแผนความก้าวหน้าด้านอาชีพ ที่เหมาะสมกับศักยภาพและความสามารถของพนักงาน

Best Development เราเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

Performance Recognition พนักงานได้รับการยกย่อง รางวัล และผลตอบแทนที่เหมาะสมตามผลงาน

Make THE Difference Culture เราให้พนักงานมีอิสระในการใช้ศักยภาพเพื่อสร้างความแตกต่างให้ตนเองและ TMB

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ทำความเข้าใจธุรกิจและความต้องการของลูกค้ากลุ่ม SME เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อได้ตรงความต้องการและความเหมาะสมกับลูกค้า ทั้งลูกค้าปัจจุบัน และการสร้างฐานลูกค้าใหม่
 • ติดตามและออกเยี่ยมพบปะลูกค้าเพื่อพัฒนา รักษา และบริหารความสัมพันธ์ ในการขายและให้บริการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารทั้งด้านสินเชื่อ เงินฝากและบริการเสริมอื่นๆ
 • พัฒนาธุรกิจ แสวงหาโอกาสใหม่ในการทำรายได้ จากการทำความเข้าใจวงจรธุรกิจของลูกค้า
 • คุณสมบัติที่ต้องการ :

 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ การตลาด และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านสินเชื่อในธุรกิจธนาคารหรือสถาบันการเงิน
 • บุคลิกภาพดี มุ่งมั่น กล้าตัดสินใจ ชอบงานที่ท้าทายและเติบโตแบบก้าวกระโดด
 • ข้อมูลเพิ่มเติม :

 • หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ
 • ได้ที่คุณจักราวุธ กุมุท
 • อีเมล์ : jakravut.kum tmbbank.com
 • ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสม้ครออนไลน์ และแนบประวัติสมัครงาน โดยคลิ๊กที่ปุ่ม Apply ด้านล่างนี้
 • รายงานงานนี้
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  สมัคร
  อีเมล์ของฉัน
  เมื่อคลิกที่ "ต่อ" คุณยอมรับว่า neuvoo เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อสร้างบัญชีใหม่และสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลของเราตามนโยบายส่วนบุคคล #open นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้โดยทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้
  ต่อ
  แบบฟอร์มใบสมัคร