Software Engineer
Pantip
Bangkok, Thailand
1 วันที่แล้ว

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบและพัฒนาเวปไซต์ตามที่ได้รับมอบหมาย และสามารถทำงานร่วมกับระบบต่างๆได้ดี
 • ออกแบบและพัฒา API สำหรับบริการต่างได้เป็นอย่างดี
 • ปรับปรุง วิเคราะห์ และพัฒนา ระบบที่พัฒนามาแล้วให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 • คุณสมบัติและความสามารถ

 • มีความรู้และสามารถใช้งาน NodeJS, Express, React , Redux ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้และสามารถใช้งาน Git, Docker, MongoDB ได้
 • มีความรู้และสามารถใช้งาน front-end framework ต่างๆได้
 • ถ้าสามารถใช้ React Native ได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ชอบการทำงานเป็นทีม
 • เบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัท

 • ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์
 • เวลาทำงานยืดหยุ่น
 • บริษัทมีโครงสร้างความก้าวหน้าและผลตอบแทนที่ชัดเจน
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพพนักงาน
 • APPLY NOW

  สมัคร
  อีเมล์ของฉัน
  เมื่อคลิกที่ "ต่อ" คุณยอมรับว่า neuvoo เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อสร้างบัญชีใหม่และสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลของเราตามนโยบายส่วนบุคคล #open นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้โดยทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้
  ต่อ
  แบบฟอร์มใบสมัคร