เครื่องคำนวนภาษีเงินได้ ไทย

คำนวนว่าเงินเดือนของคุณคือเท่าไหร่หลังหักภาษีแล้ว

การหักเงิน
เงินเดือน
฿ 120,000
กองทุนประกันสังคม
- ฿ 6,000
รวมภาษี
- ฿ 6,000
จ่ายสุทธิ
* ฿ 114,000
อัตราภาษีเล็กน้อย
5.00%
อัตราภาษีเฉลี่ย
5.00%
95.0%
จ่ายสุทธิ
5.0%
รวมภาษี
รวมภาษี
จ่ายสุทธิ

ผู้คนยังถามอีกด้วยว่า...

เงินเดือน ฿ 120,000 หนึ่งปีคิดเป็นเท่าไหร่ต่อชั่วโมง?
เงินเดือน ฿ 61.50 หนึ่งชั่วโมงคิดเป็นเท่าไหร่ต่อปี?

ภาษีต่อรายได้

หมายเหตุ* การหักเงินถูกคำนวนจากตาราง Thailand ของ ไทย ภาษีเงินได้ปี 2020 เพื่อทำให้ง่ายขึ้น ตัวแปรบางอย่าง (เช่น สถานภาพการสมรสและอื่น ๆ) จะถูกสันนิษฐาน เอกสารนี้ไม่ได้มีอำนาจตามกฎหมายและควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมาณการคำนวนเท่านั้น