วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionคุณสมบัติ1.มีประสบการณ์ทำงานทางด้านนี้มาโดยตรง 2.มีความรู้ทางด้านอาหาร ไทย,จีน,ยุโรป หน้าที่ ต้องเป็นคนที่รักความสะอาด รักการทำอาหาร สามารถจัดสรรเวลาได้เป็นอย่างดี สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ ควบคุมดูแลความเรียบร้อยของการทำอาหาร ไปจนถึงการอ อกอาหาร รวมถึงการทำงานของทุกคนในครัว สวัสดิการ 1.มีอาหาร 2 มื้อ 2.ประกันสังคม 3.ชุดยูนิฟอร์ม 4.พักร้อน,วันหยุด Extra,โบนัสประจำปี
  กทม
  Start
  Job descriptionข้อกำหนด1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป2. รักสะอาด ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบ 3. มีประสบการณ์ทำอาหารในธุรกิจร้านอาหาร หรือโรงแรม 1 ปีขึ้นไป 4. สามารถทำอาหารไทยและยุโรปได้ 5. จัดเตรียมวัตถุดิบ ในการประกอบอาหารได้ 6. ทำงานเป็นกะได้ 7. มีความรับผิดชอบสูง รายละเอียดงาน ทำทั้งอาหารยุโรปและไทยได้ สวัสดิการ 1. Service Charge 2. ประกันสังคม 3. อาหาร 2 มื้อ 4. ชุดฟอร์มพนักงาน 5. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ ุ6. เบี้ยขยัน 7. OT
  กทม, กทม
  Start
  กทม, กทม
  บริษัท แอ็บโซลูท พีเลทส์ จำกัด
  Job description1. จัดเตรียมวัตถุดิบ สำหรับทำอาหาร2. จัดอาหารลงกล่องเตรียมส่งลูกค้า3. ดูแลความเรียบร้อยภายในครัว 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 5. เวลาทำงาน 04.00 – 13.00 น.Requirementsระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาเอก ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 1. Fluent in Thai language in both, spoken and written form 2. วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป 3. มีประสบการณ์ด้านการเป็นผู้ช่วยเชฟหรืองานร้านอาหาร ร้านขนมหรืออื่นๆ มาก่อน 4. ถ้าหากมีประสบการณ์ด้านงานครัวในร้านอาหาร โรงแรมหรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ 5. มีทัศนคติที่ดี รักการเรียนรู้ มนุษยสัมพันธ์ดี 6. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลาBenefits✔ Performance Bonus✔ Food✔ Discounted Company Products✔ Courses and Education✔ Private Health InsuranceOther benefits✔ 1. สำนักงานใหญ่ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ 2. สาขาหยุด 4 วัน / เดือน (ยังไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. ประกันกลุ่ม 5. สวัสดิการออกกำลังกายฟรี 6. เบี้ยขยัน 7. โบนัสประจำปี 8. ปรับเงินเดือนประจำปี 9. ตรวจสุขภาพประจำปี 10. ส่วนลดซื้อสินค้าของบริษัท 11. ชุดยูนิฟอร์ม 12. OT 13. ค่าคอมมิชชั่นมั่นคง และต่อเนื่อง 14. ค่าเดินทาง (มีเฉพาะบางตำแหน่ง) 15. ค่าอาหาร (มีเฉพาะบางตำแหน่ง) 16. เงินช่วยเหลือค่าฌาปณกิจ 17. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 18. โปรแกรมฝึกอบรมและพัฒนา 19. ลาแต่งงาน 20. วันหยุดพักร้อนได้ตั้งแต่ผ่านการทดลองงาน 21. ได้สุขภาพที่ดี
  กทม
  บริษัท ดัคกาลบี้ กรุ๊ป จำกัด
  Job description- ล้างภาชนะ จาน ชาม ที่ใช้ภายในร้านอาหาร- ดูแลความสะอาดภาชนะ และจัดเก็บอุปกรณ์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมใช้งาน- รักษาความสะอาดพื้นที่โดยรอบ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายRequirementsประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไปBenefits✔ Service Charge✔ Food✔ Discounted Company ProductsOther benefits✔ - เบี้ยขยัน 1,000 / เดือน - ค่าอาหารพนักงาน / วัน - วันลาป่วย / ลากิจ / ลาพักร้อนประจำปี - งานเลี้ยงประจำปี - ท่องเที่ยวประจำปี - ตรวจสุขภาพประจำปี - ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันสุขภาพ - ส่วนลดค่าอาหาร - เงินสนับสนุนในโอกาสพิเศษต่างๆ
  กทม
  Start
  Job descriptionคุณสมบัติ1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป2. รักสะอาด ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบ 3. มีประสบการณ์ทำอาหารในธุรกิจร้านอาหาร หรือโรงแรม 1 ปีขึ้นไป 4. สามารถทำอาหารไทยและยุโรปได้ 5. จัดเตรียมวัตถุดิบ ในการประกอบอาหารได้ 6. ทำงานเป็นกะได้ 7. มีความรับผิดชอบสูง รายละเอียดงาน ทำทั้งอาหารยุโรปและไทยได้ สวัสดิการ 1. Service Charge 2. ประกันสังคม 3. อาหาร 2 มื้อ 4. ชุดฟอร์มพนักงาน 5. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ ุ6. เบี้ยขยัน 7. OT
  กทม
  Start
  Job descriptionคุณสมบัติ- เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี- จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวช. ทางด้านคหกรรม หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านอาหาร โดยตรงอย่างน้อย 1 ปี - สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาอังกฤษได้พอสมควร - มีบุคลิกภาพ อัธยาศัย และมนุษยสัมพันธ์ดีเหมาะกับงานบริการ - กรณีมีประสบการณ์ทางด้านงานบริการห้องรับรองพิเศษจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา ลักษณะงาน Kitchen Attendants จัดอุ่น หรือประกอบอาหารก่อนนำออกไปบริการผู้โดยสาร สวัสดิการ มีค่าช่วยเหลือ+เดินทาง
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionคุณสมบัติ- เพศชาย/หญิง - ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา - มีประสบการณ์ โรงแรม ร้านอาหาร - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้างพอสมควร - ขยัน อดทน และมีความซื่อสัตย์ - ปฏิบัติงานเวลา 04.30 - 14.00 น. - ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ - เริ่มงานได้ทันทีพิจารณาเป็นพิเศษ รายละเอียดงาน 1. จัดทำอาหารประเภทต่างๆ เช่น อาหารไทย อาหารนานาชาติ (ฺBreakfast) 2. จัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร 3. หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ 5. ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 04.30 น. - 14.00 น.
  จ.สมุทรปราการ
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- ติดต่อลูกค้าประเภทโรงแรม , ร้านอาหาร เพื่อเสนอขายสินค้าประเภทผงน้ำผลไม้และผงปรุงรสคุณสมบัติ 1. เพศชาย อายุ 24 - 30 ปี 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป 3. จบสาขา ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 4. ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5. มีพาหนะส่วนตัว 6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร สวัสดิการ: ประกันสังคม , ค่าคอม , ค่ารถ , ค่าน้ำมัน ลักษณะธุรกิจ: ผลิตสินค้าเกี่ยวกับเครื่องปรุงรสอาหาร ประเภท Seasonin
  กทม, กทม
  Kasemkij Co.,Ltd.
  Job description- ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายRequirements- Fluent in Thai language in both, spoken and written form- วุฒิ ปวส - ป.ตรี- มีประสบการณ์ในระดับ Area Manager ร้านอาหาร 5ปีขึ้นไป - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ - มีทักษะในการจัดการควบคุม-ดูแล-อบรมพนักงานได้เป็นอย่างดี - สามารถเดินทางไปดูแลตามสาขาต่างๆได้Benefits✔ Performance Bonus✔ Private Health Insurance✔ Life InsuranceOther benefits✔ - ปรับเงินเดือน - โบนัสประจำปี - ตรวจสุขภาพประจำปี - ค่ารักษาพยาบาล - ค่าทำฟันเพิ่มขึ้นจากเงินประกันสังคม - กองทุนเงินสะสม - เซอร์วิส ชาร์จ
  กทม, กทม
  บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
  Job description1.ดูแลรับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญชี2.ตรวจสอบงานด้านการเงิน เช่นการับเงิน การจ่ายเงิน เป็นต้น3.ตรวจสอบงานด้านภาษีทุกประเภท 4.จัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี เช่น งบกำไรขาดทุน,งบแสดงฐานะการเงิน และงบกระแสเงินสด เป็นต้นRequirementsระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 มีประสบการณ์ด้านบัญชีร้านอาหาร และประสบการณ์เป็นหัวหน้างาน ถ้าเคยมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเกี่ยวกองทุน การเงิน เป็นต้นจะพิจารณาเป็นพิเศษBenefits✔ Travelling expenses✔ Performance BonusOther benefits✔ ประกันสังคม ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตอบแทนพิเศษ เงินโบนัสตามผลงาน ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานภาคสนาม ท่องเที่ยวประจำปี เสื้อฟอร์ม
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionคุณสมบัติ1. เพศชาย/ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ในสายงานโรงแรม ร้านอาหาร 4. สามารถใช้ MS Office ได้ ลักษณะงาน - ดูแลควบคุมการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงอุปกรณ์ให้เพียงพอและ พร้อมสำหรับใช้งาน - วางแผนการจัดงานจัดเลี้ยง ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย บริหารยอดขายของห้องอาหารให้เป็นไปตามแผนงาน - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร - วางแผนอัตรากำลังคนในการปฏิบัติงาน ควบคุม ดูแล และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่ - จัดกิจกรรมในเทศกาลต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการขายร่วมกับฝ่ายการตลาด สวัสดิการ สำหรับพนักงานประจำ สวัสดิการตามกฎหมายแรงงานทุกอย่าง และส่วนเพิ่มคือ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ฟรีอาหารกลางวัน - สวัสดิการด้านการประกันกลุ่ม ความคุ้มครองด้านสุขภาพ อุบัติเหตุ และชีวิต - วันหยุดประเพณี 15 วัน - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - พนักงานประจำสำนักงานหยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ - วันลาพิเศษโดยได้รับค่าจ้าง (เช่น การอุปสมบท การสมรส ลาคลอด เฝ้าไข้ พิธีศพ และลารับราชการทหารระดมพล ฯลฯ) - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบภัยพิบัติ - พนักงานปฏิบัติการมียูนิฟอร์ม - Service Charge สำหรับพนักงานบริษัท Food & Beverage - รางวัลอายุงานครบ 5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี - การตรวจสุขภาพประจำปี - ห้องพยาบาล - ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย - เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย - ส่วนลดพิเศษร้านอาหาร Food Court - การซื้อสินค้าอุปโภค - บริโภคราคาถูกประจำเดือน - สมาชิกชมรมต่างๆ - สังสรรค์ประจำปี งานกีฬาสี ฯลฯ
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionคุณสมบัติ- เพศหญิง- อายุ 22-30 ปีขึ้นไป - มีใจรักในงานบริการ - สามารถยืนทำงานได้ 8-10 ชั่วโมง - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี รายละเอียดงาน - ต้อนรับลูกค้าและรับโทรศัพท์ - แนะนำอาหารหรือสิทธิพิเศษของร้าน - จัดโต๊ะและพื้นที่โดยรอบของร้านอาหาร - ประสานงานทั้งภายในและภายนอกร้านอาหารเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด สวัสดิการ - 2 days-off per week - 8 hours working per day - Guaranteed minimum Service charge 5,000 - Uniform 3 sets - Provident Fund - Laundry service - Meal allowance - Health insurance - Social security fund - Annual medical check up - Public Holiday - Vacation
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionเพศ : ชาย หรือ หญิงอายุ : 28-35 ปีการศึกษา : ม.6-ปริญญาตรี ประสบการณ์การทำงาน : 5-7 ปี ความรู้และทักษะ : สามารถรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหาร ส่วนประกอบ วัตถุดิบต่างๆ สามารถปรุงอาหารได้ คุณสมบัติอื่นๆ : ความรู้เกี่ยวกับภาษาด้านอาหาร การจัดจาน มีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดตกแต่ง ***ความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้*** รายละเอียดงาน 1.จัดเตรียมอาหารตามเมนูมื้อกลางวันในแต่ละวัน 2.ควบคุมดูแลอาหารให้ได้ตามมาตราฐานที่วางไว้ 3.ปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้า ดูแลตรวจเช็คเรื่องรสชาติ ความสะอาดของอาหาร 4.แก้ไขเพิ่มเติม ตัดทอน รายการอาหารเพื่อความเหมาะสมในแต่ละวัน 5.ประกอบอาหารทุกอย่างให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด 6.นำอาหารที่ประกอบเสร็จแล้วออกไปจัด ตกแต่งให้สวยงามพร้อมบริการให้แขก
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionคุณสมบัติ1. เพศหญิง / มีบุคลิกภาพดีและมีใจรักงานบริการ2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี เท่านั้น 4. มีประสบการณ์ในสายงาน พิจาณาเป็นพิเศษ 5. ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 17.00 - 02.00น.ได้ 6. ไม่ติดปัญหาเรื่องการเดินทาง Requirementsหน้าที่ - บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการร้านอาหาร - รับออเดอร์ และรายการอาหารต่างๆตามความต้องการลูกค้า ** สามารถปฏิบัติงานเวลา 17.00 - 02.00น.ได้ โดยไม่ติดปัญหาเรื่องการเดินทาง ** ผู้สมัครจำเป็นต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี และมีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ที่ดีBenefits✔ Service Charge✔ Performance Bonus
  กทม, กทม
  บริษัท ริงเกอร์ฮัท(ประเทศไทย) จำกัด
  Job descriptionหน้าที่- จัดเตรียมวัตถุดิบ - ประกอบอาหาร ปรุงอาหาร - ดูและความสะอาด ความเรียบร้อยในส่วนพื้นประกอบอาหาร เก็บอาหาร และภายในร้าน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายRequirementsคุณสมบัติ - มีมนุษยสัมพันธ์ดี ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย - ทำงานเป็นกะได้ ทำงานวันหยุดได้ ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ - มีประสบการณ์งานร้านอาหาร ทำงานในครัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น สามารถสื่อสารได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ (หากมีผลสอบ JLPT N4 ขึ้นไป มีค่าตอบแทนเพิ่ม 3,000-10,000 บาท หมายเหตุ : สาขาพร้อมพงษ์ 2 ตำแหน่ง สาขาเอกมัยเกตเวย์ 1 ตำแหน่ง สาขาธนิยะสีลม 6 ตำแหน่ง สาจาเควิลเลจ 2 ตำแหน่ง สาขาทองหล่อ 2 ตำแหน่ง
  สัตหีบ, จ.ชลบุรี
  GOSH Restaurant&Winery
  Job descriptionจัดเตรียมความพร้อมในส่วนของอาหาร สำหรับออกไปจัดงานนอกสถานที่จัดเตรียมวัตถุดิบ สำหรับการปรุงอาหารRequirements- มีความรู้ความสามารถด้านอาหารอินเตอร์- มีประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปี ในสายงานครัวของโรงแรม ครัวร้านอาหาร หรือครัวจัดเลี้ยง - มีความเข้าใจ, ความรู้พื้นฐาน หรือมีความสนใจด้านงานอาหารและงานครัว - ถนัดอาหารประเภทค๊อกเทล-จัดเลี้ยง ที่ต้องอาศัยทักษะในการตกแต่งอาหาร หรืออาหารอินเตอร์ฯ - สามารถทำงานได้โดยไม่ติดเรื่องเวลาเข้า-ออกงาน สามารถเข้างานเช้ามืดได้ - สามารถออกนอกสถานที่ หรือออกต่างจังหวัดได้ในบางครั้ง - มีทัศนคติในการทำงานที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง, ขยัน, อดทน, มีใจรักงานบริการ, ซื่อสัตย์, ตรงต่อเวลา, สามารถทำงานเป็นกะได้ - มีทัศนคติการทำงานที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้Benefits✔ Service Charge
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionคุณสมบัติ- เพศ ชาย/หญิง- อายุไม่เกิน 30 ปี - วุฒิปวส.ขั้นไปด้านอาหาร การโรงแรม การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ทำงานด้านการต้อนรับอย่างน้อย 1 ปี - มีบุคลิกภาพร่าเริง มีมนุษสัมพันธ์ที่ดี รู้จักปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม มีความอดทนอดกลั้นและรู้จักกาลเทศะ - แต่งกายสะอาดเรียบร้อย มีกิริยาวาจาสุภาพอ่อนน้อม มีความกระตือรือร้น ช่างสังเกตุเรียนรู้ได้เร็วมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี - มีความสามารถในการวางแผน การตัดสินใจ ประสานงาน การเจรจาต่อรอง และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควร - มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆได้ใน ระดับดี - มีความรู้ความคิดความเข้าใจในเรื่องงานบริการด้านร้านอาหารเป็นอย่างดี - หากมีความรู้ภาษาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionคัณสมบัติ- อายุ 30 ปีขึ้นไป - มีประสบการณ์บริหารงานร้านอาหารตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ - มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ มีทัศนคติเชิงบวก - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี - มีความเป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถบริหารทีมงานได้ดี รายละเอียดงาน - บริหารจัดการภายในร้านอาหาร ดูแลพนักงานใต้บังคับบัญชา - ดูแลยอดขาย การจัดการต่าง ๆ ตรวจเช็ควัตถุดิบ - ประสานงานกับสำนักงานใหญ่ ฯลฯ - งานเอกสารอื่นๆ สวัสดิการ - เงินเดือน - ค่าล่วงเวลา - ค่าเซอร์วิสชาร์จ - เครื่องแบบพนักงาน - กองทุนทดแทน - กองทุนประกันสังคม - ค่าทิป - เงินกู้พนักงาน - สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานศพ - สวัสดิการโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย - สวัสดิการประกันชีวิตและอุบัติเหตุ - ปรับเงินเดือนประจำปี
  กทม
  บริษัท ซุปเปอร์ทรัพย์ จำกัด
  Job descriptionบริษัท: Superzup Company Ltd.การให้คำปรึกษาด้านอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานขาย หน้าที่ความรับผิดชอบ -รับสายทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่สำนักงาน วันหยุดสุดสัปดาห์ทำจากที่บ้าน -สามารถตอบอีเมลภายใน 10-15 นาที กรอกข้อมูลรายการจอง -ทำงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายขายและร้านอาหาร -ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ฝ่ายจัดการมอบหมายRequirements-สัญชาติไทย -ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่ยอดเยี่ยม -ทัศนคติในเชิงบวก ความคิดการบริการลูกค้ากว้าง -สามารถทำงานตามกำหนดเวลาได้ -ทักษะการแก้ปัญหาที่ดี -ความสามารถในการรักษาความสงบและมีประสิทธิภาพภายใต้ความกดดันสูง -สามารถทำงานได้อย่างอิสระและทำงานได้ดีในทีม -ทักษะการนำเสนอที่ดีOther benefits✔ - โบนัส -ปีละครั้ง - หยุดตามกฎหมายแรงงาน - วันทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ วันเสาร์ครึ่งวัน
  กทม, กทม
  เออร์ เบิร์น บิสซีเนส กรุ๊ป จำกัด
  Job descriptionปรุงอาหารคาว,หวาน ในส่วน Restaurant ของบริษัท วิเคราะห์ต้นทุนอาหารเพื่อตั้งราคาอาหารต่อหน่วยได้ ผ่านงานร้านอาหารญี่ปุ่น หรือ ภัตราคาร 2-3 ปีขึ้นไปRequirementsประสบการณ์(ปี) : 2- ปวส. - ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง- สามารถวิเคราะห์ต้นุทุนอาหารเพื่อตั้งราคาอาหา่อหน่วยได้ - มีความอดทนสูง มีบุคคลิกและ Service Mind ที่ดี - สามารถประยุกต์เมนูอาหารได้-มีประสบการณ์ในสายงาน 2 - 3 ปีขึ้นไปBenefits✔ Performance Bonus✔ Food✔ Discounted Company Products✔ Courses and Education✔ Private Health InsuranceOther benefits✔ สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม ทุนการศึกษา ค่าตอบแทนพิเศษ ประกันสุขภาพ เงินโบนัสตามผลงาน ประกันสังคม ตามข้อตกลงของบริษัท 1.โบนัสประจำปี 2.วันหยุดต่างๆ 3.ประกันสังคม 4.ชุดเครื่องแบบพนักงาน 5.เบี้ยขยัน 6.มีอาหารให้รับประทาน วันล่ะ 2 มื้อ 7.ServiceChange. 8.ส่วนลดพนักงานที่ใช้บริการในร้านอาหาร 30% ฯลฯ
  กทม, กทม
  บริษัท ริงเกอร์ฮัท(ประเทศไทย) จำกัด
  Job descriptionหน้าที่จัดเตรียมวัตถุดิบ ทำอาหาร ปรุงอาหารเก็บล้างทำความสะอาดบริเวณครัว งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายRequirementsคุณสมบัติ มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความตั้งใจ และ มีเป้าหมายในการทำงาน มีประสบการณ์งานครัวร้านอาหาร 1 ปี ขึ้นไป ทำงานเป็นกะได้ และทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ สวัสดิการ ค่ารถ 1000 บาท ต่อ เดือน ค่าอาหาร 700 บาท ต่อ เดือน ค่าคอมมิชชั่น ค่าเบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา ค่ากะปิดร้าน วันละ 20-30 บาท ค่าเงินรางวัลครบปี ****-**** บาท ต่อปี เครื่องแบบพนักงาน มัดจำ 500 บาท คูปองทานอาหารที่ร้าน 500บาท และวันหยุด วันเกิด ส่วนลดทานอาหารที่ร้าน 50% และ 20% ทิปประจำวัน อื่นๆ **มีค่าตอบแทนพิเศษสำหรับเปิดร้านใหม่ 2,000บาท หมายเหตุ : ต้องการให้เริ่มงานได้ทันที และก่อนร้านเปิด(กลางเดือนสค.)จะฝึกงานที่สาขาเซ็นจูรี่ (สถานรถไฟฟ้าอ่อนนุช)
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionรายละเอียดงาน- ทำงานประจำอยู่ที่ครัวอิตาเลียน- เตรียมและปรุงอาหารในส่วนที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ - ทำให้แน่ใจว่าตัวเองมีมาตรฐานระดับสูงของสุขอนามัยด้านอาหาร - ช่วยหัวหน้าครัวอิตาเลียนในการคิดเมนูและวิธีการนำเสนอจานอาหารรูปแบบใหม่ Requirementsคุณสมบัติ - สามารถเข้างานเป็นกะได้ - สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ - สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี - มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน - มีประสบการณ์ในตำแหน่งเดียวกันอย่างน้อย 2 ปีBenefits✔ Service Charge✔ Performance Bonus✔ FoodOther benefits✔ สวัสดิการ - เซอร์วิสชาร์จคงที่ 6,500 บาท / เดือน - อาหารพนักงาน 2 มื้อ /วัน - ชุดยูนิฟอร์ม (สำหรับในส่วนบริการ) - ประกันสังคม - ทำงานอาทิตย์ละ 5 วัน - วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี 13 วัน - วันหยุดพักผ่อนประจำปีอย่างน้อย 6 วัน - โบนัสประจำปี - งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี - งานเลี้ยงวันเกิดพนักงานประจำเดือน
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบแนะนำและเสนอขายสินค้า ผ่านทางโทรศัพท์ โดยกลุ่มลูกค้าจะเป็นฐาน SMEs เช่น ร้านอาหาร สปา โรงแรม ฯลฯ โดยสินค้าของบริษัทฯจะเป็นประเภทระบบ CRM (ระบบบัตรสะสมแต้มและการบริหารข้อมูลลูกค้า) และระบบ POS (ระบบเครื่องคิดเงินออนไลน์)มีเงินเดือนประจำให้และมีคอมมิชชั่นหากทำตัวเลขได้ตามเป้าหมาย ประสานงานเซลล์ของบริษัทฯเพื่อติดต่อลูกค้าปัจจุบัน จัดทำเอกสารช่วยเหลืองานเซลล์ของบริษัทฯ ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 18.00น. คุณสมบัติ • อายุ 22-29 ปี • วุฒิขั้นต่ำป.ตรี • มีบุคลิกและทักษะการนำเสนอสินค้า/บริการที่ดี • มีความรับผิดชอบและความกระตือรือร้น • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ • สามารถทำงานร่วมกับทีม support เป็นทีมได้ และมีความมั่นใจในการออกไปนำเสนอลูกค้าตาม site ต่างๆ • มีความอดทน และสามารถรับแรงกดดันได้ดี รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสำเร็จ
  กทม, กทม
  Start
  Job description- จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับงานจัดเลี้ยง ทั้งภายใน และ นอกสถานที่- ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มภายในงานจัดเลี้ยง - ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในบริเวณงานจัดเลี้ยง - ช่วยเหลืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ - เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป - วุุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป - สามารถทำงานเป็นกะและทำงานนอกสถานที่ได้ - บุคลิกภาพดี - รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน และส่วนเพิ่มคือ ฟรีอาหารกลางวัน วันหยุดประเพณี 15 วัน วันหยุดพักผ่อนประจำปี (ตามอายุงาน) พนักงานประจำสำนักงานหยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันลาพิเศษโดยได้รับค่าจ้าง (เช่น การอุปสมบท การสมรส ลาคลอด เฝ้าไข้ พิธีศพ และลารับราชการทหารระดมพล ฯลฯ) เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบภัยพิบัติ พนักงานปฏิบัติการมียูนิฟอร์ม ห้องพยาบาล ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ส่วนลดพิเศษร้านอาหาร Food Court สมาชิกชมรมต่างๆ สังสรรค์ประจำปี งานกีฬาสี ฯลฯ
  กทม, กทม
  บริษัท มีอา เรสเทอรองต์ จำกัด
  Job descriptionร้านอาหาร Mia กำลังมองหา ผู้ช่วยสำหรับร้านอาหารที่มีชีวิตชีวา – ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์คุณสมบัติ 1.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี บุคลิกดี และมีใจให้บริการ 2.มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3.บุคลิคภาพดี 4.อัธยาศัยดี 5.สามารถทำงานเป็นทีมได้ 6.รักการบริการRequirements- มีทัศนคติที่ดีและสนใจเรียนรู้ - บริการด้วยใจ - สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ (อ่านเขียนและเข้าใจพื้นฐาน) - สามารถติดต่อกับเพื่อนร่วมงาน และทำงานเป็นทีมได้Benefits✔ Sales bonus✔ Service Charge✔ Performance Bonus✔ Food✔ Discounted Company Products✔ Life InsuranceOther benefits✔ - ค่าบริการคงที่ 4,000 บาท - แรงจูงใจรายเดือน (อยู่ระหว่าง 500 - 4,000 บาท) - โบนัส 5,000 บาท (ทุก 6 เดือน) - เงินตอบแทนเล็กน้อย - ทำงาน 5 วัน, หยุด 2 วันต่อสัปดาห์ (ปิดวันจันทร์), 8 วันหยุดประจำปี (เพิ่ม 1 วันทุกปี), 14 วันหยุดราชการ - มื้ออาหารของพนักงาน - ชุดพนักงาน - ประกันภัย - ประกันสังคม