วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  สัตหีบ, จ.ชลบุรี
  GOSH Restaurant&Winery
  Job description- ต้อนรับลูกค้า- เสริฟ์อาหารและเครื่องดื่ม- ดูแลลูกค้า - แนะนำเมนู โปรโมชั่นต่างๆ ของทางร้าน - ดูแลความเรียบร้อยในบริเวณที่บริการลูกค้า - งานอื่นๆ ตามที่ผู้จัดการสาขามอบหมายRequirementsFLUENT IN THAI LANGUAGE IN BOTH, SPOKEN AND WRITTEN FORM วุฒิ ม.6 ขึ้นไป - ปริญญาตรีทุกสาขา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ มีความรับผิดชอบสูง และตรงต่อเวลา มีสุขภาพแข็งแรง
  จ.เชียงใหม่
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1. งานในส่วนของห้องอาหาร กาแฟ ทั้งหมด (ทำอาหาร กาแฟ รับออเดอร์ เสริฟ์ ทำความสะอาด)2. งาน Stock ภายในร้าน 3. งานควบคุมต้นทุนภายในร้าน 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 5. สามารถเข้างานเป็นกะได้ 6.00-15.00 และ 14.00 - 23.00 (เวียนกะ) 6. กรอกใบสมัครที่โรงแรมพร้อมสัมภาษณ์งานพร้อมสอบถามรายละเอียดของงาน 7. สามารถมาดูงาน 6 ชม ก่อนเริ่มทำงาน 8. สัญญาจ้างงาน 1 ปี คุณสมบัติ 1. ชาย หรือ หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษา ปวส. การโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป 4. มีใจรักงานบริการ 5. บุคคลิกสุภาพเรียบร้อย พูดจาไพเราะ สุภาพ สะอาด เหมาะกับงานบริการ
  กทม, กทม
  Start
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionรายละเอียดงาน :- ทำงาน 3 วัน/สัปดาห์- ทำงานวันละ 6 ชั่วโมงต่อวัน (18.00-24.00 น.) - ค่าแรงชั่วโมงละ 60 บาท - สามารถปฏิบัติงานช่วงเวลาที่บริษัทกำหนด ดังนี้ 1. ทำศุกร์ เวลา 18.00-24.00 น. / เสาร์-อาทิตย์ 12.00-18.00 น. (รับ 2 คน) 2. ทำศุกร์-เสาร์ เวลา 18.00-24.00 น. / อาทิตย์ เวลา 12.00-18.00 น. (รับ 2 คน) ลักษณะงาน : - พนักงานเดินอาหาร (Food Runner) - ประจำ ณ จุดที่ถูกกำหนดไว้ - เสิร์ฟอาหารด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง - ขานชื่อรายการอาหารเป็นภาษาอังกฤษทุกครั้งก่อนเสิร์ฟ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย-หญิง 2. อายุ 18-25 ปี 3. ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ อดทน 4. มีใจรักงานบริการ
  กทม, กทม
  บริษัท เซนโช (ไทยแลนด์) จำกัด
  Job description- บริการลูกค้า ทำความสะอาดร้าน และปฏิบัติงานตามมาตรฐานของบริษัท- ทำหน้าที่ตรวจเช็คการจัดเตรียมความพร้อม และความสะอาดก่อนร้านอาหารเปิดหรือปิดRequirementsระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปวส.ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์Benefits✔ Service Charge✔ Food✔ Private Health InsuranceOther benefits✔ มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น ประกันสุขภาพ ค่าทำงานล่วงเวลา เงินโบนัสตามผลงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกันสังคม ตามข้อตกลงของบริษัท - ชุดยูนิฟอร์ม (เฉพาะพนักงานประจำร้านอาหาร) - ประกันสังคม - ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ - ประกันสุขภาพ - ค่าล่วงเวลา - วันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - เงินช่วยเหลือค่าอาหาร - ปรับเงินเดือนทุกปี - โบนัสประจำปี - สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธอส.)
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่น กับสื่อสื่อสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ ทุกช่องทาง - บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - บริหารร้านค้ารวมถึงบุคลากรให้ได้มาตรฐานของบริษัท คุณสมบัติ - เพศชาย - หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป - จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทางด้านกิจการร้านอาหารหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องมาก่อนอย่างน้อย 3 ปี - ต้องมีเอกสารรับรองประสบการณ์ในการทำงานจากหน่วยงานเดิม - พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษดี ถึงดีมาก - มีความคิดสร้างสรรค์ - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี - สนใจส่งใบสมัครติดรูปถ่าย พร้อมประวัติตามอีเมล์ด้านล่างเท่านั้น - *หมายเหตุ* สำหรับตำแหน่งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาเฉพาะการส่งอีเมล์มาสมัครงานเท่านั้น
  จ.นนทบุรี
  บริษัท เอกมหากิจ จำกัด
  Job descriptionเวลาทำงานอื่น : ปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์ มีวันหยุด 1 วันต่อสัปดาห์ หยุดทุกๆ วันจันทร์- ดูแลและบริหารความเรียบร้อยและจัดระเบียบภายในครัว - คิดสูตรอาหาร และออกแบบเมนูใหม่ๆ - วางแผนและคำนวณราคาของวัตถุดิบ เมนู และรายรับ-รายจ่ายโดยรวม - ให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อที่จะให้งานบรรลุตามเป้าหมาย - วางแผนการทำงานและเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหาร - วางแผนอัตรากำลังคนในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม สถานที่ปฏิบัติงาน ร้านอาหาร MOONRIVER (ริมแม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระนั่งเกล้า )Requirementsประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป - มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูง - ขยันอดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ - บุคลิกดีมีใจรักงานบริการ - มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่ว - สามารถทำงานเป็นกะได้ - ถ้ามีประสบการณ์ตรงในสายอาหารไทย-จีน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษBenefits✔ Performance Bonus✔ Discounted Company ProductsOther benefits✔ ประกันสังคม เงินโบนัสตามผลงาน ประกันชีวิต ค่าทำงานล่วงเวลา - บัตรจอดรถยนต์, รถจักรยานยนต์ ฟรี - บัตรชมภาพยนตร์ในเครือ Century The Movie Plaza ฟรี - บัตรส่วนลดค่าอาหารศูนย์อาหาร - ยูนิฟอร์มสำหรับพนักงาน - ลากิจพิเศษ 6 วันต่อปี - วันหยุดพักผ่อนประจำปีจำนวน 6 วันต่อปี และปรับเพิ่มตามจำนวนปีทำงาน - ปรับเงินเดือนประจำ - ท่องเที่ยวประจำปี - กองทุนเงินทดแทน
  กทม
  Yanagawa Techno Forge (Thailand) Co.,Ltd
  กทม, กทม
  บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
  Job description- บริการด้านการชำระเงินของลูกค้า- ดูแล จัดเก็บและรับผิดชอบเงินสดของร้านให้ถูกต้องเสมอ- ช่วยเหลือง่านอื่นๆที่ได้รับมอบหมายRequirements- วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ปวช. ขึ้นไป - บุคลิกภาพดี มีความคล่องตัว - มีประสบการณ์งานแคชเชียร์ 1 ปีขึ้นไปBenefits✔ Service ChargeOther benefits✔ ตามข้อตกลงของบริษัท
  กทม
  บริษัท มอส เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  Job description1. รับออเดอร์สินค้าหน้าเคาเตอร์2. ทำอาหารประเภทฟาสฟูดส์ภายในร้าน3. ต้อนรับลูกค้าและบริการสินค้า 4. งานทั่วไปภายในร้าน ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (จะมีการสอนงานก่อนเริ่มงาน)Requirementsรักงานบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ดี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์Benefits✔ Service Charge✔ Travelling expenses✔ FoodOther benefits✔ ประกันสุขภาพ ค่าทำงานล่วงเวลา เงินโบนัสตามผลงาน ประกันสังคม 1. ค่ารถกะดึก 50 บาท ต้อวัน 2. เบี้ยขยัน 500-1,500 บาท 3. ค่าอาหารวันละ 40 บาท 4. ค่าเดินทางวันละ 60 บาท 5. ชุดฟอร์มปีละ 2 ชุด 6. สอบปรับตำแหน่งและเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง 7. Incentive และ Tip Box 8. เงินช่วยเหลือต่างๆ
  กทม, กทม
  บริษัท โฟลว์ อินเตอร์ จำกัด
  Job descriptionทำงานในร้านอาหารชื่อพอลลาเนอร์การ์เด้นมีความรู้ในการผสมเหล้าและเครื่องดื่มRequirementsประสบการณ์(ปี) : 3 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมากBenefits✔ Service ChargeOther benefits✔ ประกันสังคม ตามข้อตกลงของบริษัท
  กทม, กทม
  บริษัท สยาม นาคาจิมา ซุยซัน (ไทยแลนด์) จำกัด
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB25,000 - 35,000
  กทม, กทม
  บริษัท อ๊อบเท็นเม้นต์ จำกัด
  กทม, กทม
  บริษัทสยามทาโก้ จำกัด
  Job descriptionเวลาทำงาน : ทำงานเป็นกะ กะเช้า เข้างาน 08.00 - 17.00 กะบ่าย เข้างาน 15.00 - 23.00 น.- เตรียมวัตถุดิบ- ต้อนรับลูกค้า - และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - สามารถเดินทางไปฝึกงานตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าได้ - มีใจรักงานบริการ - ยิ้มแย้มแจ่มใส หมายเหตุ : ในทุกตำแหน่งจะมีการสอนให้ทั้งหมดจากผู้เชี่ยวชาญRequirementsระดับการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์หน้าที่ความรับผิดชอบBenefits✔ Performance Bonus✔ Food✔ Private Health InsuranceOther benefits✔ - ประกันสังคม - เงินโบนัสตามผลงาน - ประกันสุขภาพ (ผ่านการทดลองงาน) - ค่าทำงานล่วงเวลา - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  กทม
  NIPPON STEEL WELDING (THAILAND) CO.,LTD.
  กทม, กทม
  Noble Restaurant
  Job description1.ต้อนรับลูกค้าและรับออเดอร์เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มจากลูกค้า2.หั่นผัก หั่นเนื้อ เตรียมวัตถุดิบ ต้มน้ำซุป อื่น ๆ3.ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย เวลาทำงาน : 09:00 - 21:00 เวลาทำงานอื่น : ทำงานเป็นกะRequirementsยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ ประกันสังคม ตามข้อตกลงของบริษัทBenefits✔ Service Charge
  กทม
  บริษัท ฟู่ฟู่ (ประเทศไทย) จำกัด
  กทม, กทม
  บริษัท 1577 โฮมชอปปิ้ง จำกัด
  Job descriptionรับสมัครพนักงานบริการ ร้าน Shu Shabu ประจำสาขาพระราม 3 (Int Intersect)เวลาทำงานอื่น : ทำงานเป็นกะ - ช่วงเช้า เข้า 10:30 น. - ช่วงบ่าย เข้า 12:00 น. เลิกงานไม่เกิน 21:00 น. (มีเวลาพักช่วงเย็น 1 ชั่วโมง) -ตำแหน่งพนักงานบริการ มีหน้าที่บริการลุกค้า รับออเดอร์ เสิร์ฟ แนะนำโปรโมชั่นต่างๆ ดูแลลูกค้าหน้าร้านและในร้านRequirements- วุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป - รักงานบริการ พูดจาสื่อสารดี อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส - หากมีประสบการณ์เป็นพนักงานบริการ มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ - ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบBenefits✔ Service ChargeOther benefits✔ ตามข้อตกลงของบริษัท
  Bang Kruai, จ.นนทบุรี
  บริษัท ครีเอท เอ็ม จำกัด
  Job description- รับ Order ลูกค้า- บริการลูกค้า- ดูแลทำความสะอาด อุปกรณ์ต่างๆและภายในร้าน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายRequirementsสามารถทำงานประจำร้าน สาขาต่างๆ 1.บางแค 2. เดอะคริสตัล ถนนราชพฤกษ์Benefits✔ Service Charge✔ Travelling expenses✔ Food✔ Life InsuranceOther benefits✔ ประกันชีวิต ประกันสังคม - ค่าอาหาร - service charge - เบี้ยขยัน - OT - ค่าเดินทาง - ชุดฟอร์ม - วันหยุดประจำสัปดาห์ - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  กทม, กทม
  บริษัท มีอา เรสเทอรองต์ จำกัด
  Job descriptionเรากำลังมองหาพนักงานบริการร้านอาหารที่มีประสบการณ์สำหรับร้านอาหารที่มีชีวิตชีวาความรับผิดชอบ: - ต้อนรับลูกค้า ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มตามความเหมาะสม รวมถึงช่วยเพิ่มยอดขายในขณะปฏิบัติหน้าที่ - ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า - ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานของร้านอาหาร - ดูแลการสั่งซื้อภายในร้านอาหารRequirements- มีประสบการณ์การทำงานในร้านอาหารหรือบาร์อย่างน้อย 1 ปี - สามารถเข้าใจและสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ - มีใจบริการสำหรับการบริการและการต้อนรับที่ดี - บุคลิกภาพการสื่อสาร - ประเมินความต้องการและความชอบของลูกค้าและให้คำแนะนำBenefits✔ Sales bonus✔ Service Charge✔ Performance Bonus✔ Food✔ Discounted Company Products✔ Life InsuranceOther benefits✔ - ค่าบริการคงที่ 4,000 บาท - แรงจูงใจรายเดือน (อยู่ระหว่าง 500 - 4,000 บาท) - โบนัส 5,000 บาท (ทุก 6 เดือน) - เงินตอบแทนเล็กน้อย - ทำงาน 5 วัน, หยุด 2 วันต่อสัปดาห์ (ปิดวันจันทร์), 8 วันหยุดประจำปี (เพิ่ม 1 วันทุกปี), 14 วันหยุดราชการ - มื้ออาหารของพนักงาน - ชุดพนักงาน - ประกันภัย - ประกันสังคม
  กทม, กทม
  บริษัท ออเดรย์ กรุ๊ป อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
  Job descriptionรับออร์เดอร์,เสิร์ฟอาหารและให้การบริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจและประทับใจสถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตคลองเตย),กรุงเทพมหานคร (เขตวัฒนา),กรุงเทพมหานคร (เขตลาดพร้าว),กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง),กรุงเทพมหานคร (เขตวังทองหลาง)Requirementsระดับการศึกษา : ไม่ระบุประสบการณ์(ปี) : 1 อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ 1. มีใจรักงานบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 2. มีมนุษย์สัมพันธ์ดีต่อเพื่อนร่วมงาน 3. ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่Benefits✔ Performance Bonus✔ FoodOther benefits✔ สวสัดิการ - ประกันสังคม - เบี้ยขยัน - สังสรรค์ประจำปี - ยูนิฟอร์มประจำปี - ของขวัญวันเกิด -เงินทำบุญกรณีสูญเสียสมาชิกในครอบครัว -ส่วนลด20%พนักงานในการใช้บริการร้านในเครือ -Gift Voucher วันเกิด
  กทม, กทม
  Rajah Hotel
  Job description- สามารถบริการลูกค้าได้เป็นที่น่าประทับใจ- จดจำเมนูของร้าน พร้อมทั้งแนะนำลูกค้าและเพิ่มยอดขาย (อัพเซล)ให้กับร้านค้าได้ - สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ - รักษาความสะอาดโดยรวมของร้าน ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีบุคลิกที่งดงาม รักษาความสะอาดRequirements- สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ - ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีบุคลิกที่งดงาม รักษาความสะอาดBenefits✔ Service Charge✔ FoodOther benefits✔ - ค่าทำงานล่วงเวลา - service charge - ทิป - ประกันสังคม - เครื่องแบบ - อาหาร 1 มื้อ
  กทม
  Siam Makro Public Company Limited
  กทม, กทม
  Gold Erawan Group Holdings Co.,Ltd.
  Job descriptionเวลาทำงาน : 11:00 - 23:00บริการเสริฟอาหาร ให้แก่ลูกค้า ในร้านอาหารRequirements1. มีความอดทน ขยัน และมีใจรักบริการ 2. แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดี 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส่ 4. ถ้าพูดภาษาจีนได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน: ตั้งแต่ ***** บาท +Tips+ ค่าทำงานล่วงเวลา = เฉลี่ย ***** บาทขึ้นไป สวัสดิการ: ที่พักฟรี + ข้าวฟรี 2 มื้อBenefits✔ Service Charge✔ Travelling expenses✔ Performance Bonus✔ FoodOther benefits✔ ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน ค่าตอบแทนพิเศษ ประกันสังคม ตามข้อตกลงของบริษัท ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เงินโบนัสตามผลงาน
  กทม, กทม
  บริษัท แมน คิทเช่น จำกัด
  Job description-ดูแลรับผิดชอบการบริการของห้องอาหารในทุกเรื่อง-ดูแลวางมาตราฐานการให้บริการแก่ลูกค้า-ดูแลสโตร์ วางแผนบริหารคลังสินค้าในร้าน -ดูแลเครื่องมืออุปกรณ์ ภายในร้าน -ตรวจสอบความสะอาดความเรียบร้อยภายในร้าน -วิเคราะห์ปริมาณสินค้าควบคุมต้นทุนสินค้า -กำหนดตารางการทำงานเวลาทำงานของพนักงาน -วางแผนสอนและฝึกสอนงานแก่พนักงานRequirementsระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาโท ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป ถ้ามีประสบการณ์ด้านการบริหารงานร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษBenefits✔ Performance BonusOther benefits✔ ประกันสังคม มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น ค่าตอบแทนพิเศษ เงินโบนัสตามผลงาน