วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ• Manage daily AP, AR and GL• Complete account reconciliations and analysis of balance sheet accounts. • Perform monthly, quarterly, and year-end close procedures. • Assist in the development and improvement of accounting processes. • Coordinate and prepare details for an external auditor. • Support Sr. Accounting Manager for closing monthly P&L report and compare and interpret results to forecasts. • Perform other tasks as assigned. คุณสมบัติ • Thai nationality, Male/Female age not above 40 years old. • Bachelor's Degree in Accounting. • Able to do AP, AR and GL • At least 3 years working experience in the accounting • Strong in using MS Office and proficient in using Excel. • Good interpersonal skill & presentation skill
  กทม, กทม
  บริษัท เอสบีที สตาร์ จำกัด
  Job description- ดูแลรับผิดชอบ บัญชี/การเงิน- ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย- สามารถควบคุมและออกแบบระบบงานบัญชีได้Requirements1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี.สาขาการบัญชี CPD 2. มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าบัญชีมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี 3. สามารถใช้และชำนาญโปรแกรม Express ได้เป็นอย่างดี 4. มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท ประสบการณ์(ปี) : 4 - 5 ปีขึ้นไปBenefits✔ Performance BonusOther benefits✔ ตามข้อตกลงของบริษัท
  กทม, กทม
  บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด
  Job description- ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารการตั้งหนี้ และการบันทึกรายการในระบบบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วน- ดูแลและควบคุมวงเงินสดย่อย รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารการเบิกเงิน- ตรวจสอบการบันทึกบัญชีรายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน รวมทั้งการคำนวณค่าเสื่อมราคา ประจำเดือน - วางแผนการตรวจนับทรัพย์สินประจำปี - ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของรายการภาษีซื้อ และยื่นแบบ ภ.พ.30 ประจำเดือน - ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายประจำเดือน - ตรวจสอบและควบคุมการเบิกและเคลียร์เงินทดลองจ่าย - กระทบยอดภาษีซื้อ ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนด ก่อนนำส่งภาษีประจำเดือน - ควบคุมดูแลงานบัญชีต้นทุนให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ - จัดทำรายงานประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายRequirements-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาการบัญชี -มีประสบการณ์ด้านบัญชีด้าน AP, Fix Asset -มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานหรือระดับผู้จัดการ มากกว่า 3-5 ปี -มีความรู้ความชำนาญด้านงานบัญชีและภาษีอากร -สามารถใช้โปรแกรม MS Office และ โปรแกรมบัญชี ได้เป็นอย่างดี -หากมีประสบการณ์ในธุรการร้านอาหาร หรือ ธุรกิจขายปลีก มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท - ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไปBenefits✔ Service Charge✔ Performance Bonus✔ Discounted Company Products✔ Private Health InsuranceOther benefits✔ ประกันสังคม สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม ค่าตอบแทนพิเศษ ประกันสุขภาพ ค่าทำงานล่วงเวลา เงินโบนัสตามผลงาน ตามข้อตกลงของบริษัท เซอร์วิส ชาร์ท, เงินทิป, อาหารฟรี 2 มื้อ/วัน, สอบปรับเงินเดือน,ประกันสังคม เครื่องแบบพนักงาน, ค่ารถกรณีทำงานเกิน 24.00 น., โบนัสประจำปี, BIRTHDAY GIFT ส่วนลดค่าอาหาร, ค่ารักษาพยาบาล, ประกันอุบัติเหตุ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่าของเยียม, วันพักร้อน เงินช่วยเหลือครอบครัวเมื่อเสียชีวิต
  กทม, กทม
  บริษัท อาร์คาดิส (ไทยแลนด์) จำกัด
  Job description1. Monitoring and overseeing the day to day accounting functions & ensuring the process accuracy2. Handle the full spectrum of financial and cost accounting role (eg AR, AP, GL, forecasting, budgeting, cash flow projections)3. Finalization of accounts for monthly, quarterly and yearly books closure and reporting as per defined timelines 4. Verification of intercompany and bank reconciliations 5. Ensuring compliance in respect of IFRS (management accounting), Thailand accounting standards (Statutory accounting), corporate law, cost audit rules, disclosure requirements while finalizing accounts and monthly financial closure and reporting 6. GL Scrutiny on regular basis 7. Vendor & Client GLs reconciliation on regular basis 8. Interacting with auditors of Internal Audit, Statutory Audit, Tax Audit, various other audits as per statute. 9. Interacting with Vendors, Clients, Bankers and Consultants (external) and with other functional heads, cross functional teams and other stakeholders (internal) 10. Sound knowledge of Thailand Direct & Indirect Tax Laws 11. Working knowledge on Oracle is preferred 12. Excellent ability to communicate and work with functional heads and divisional in-charge to implement system and processes 13. Excellent ability to manage and develop a team 14. Support the Financial Controller in any adhoc tasks. 15. Oversee and lead a team of 2-3 team membersRequirements• Qualified Accountant • 3-5 years of experience in a similar capacity role • IFRS knowledge and Thailand GAAP • Ability to work independently and highly meticulous • Good MS Office skills • Skills not only to develop controls but also to actually implement them • Good communicative and social capabilities • Able to communicate with all at different levels and with the different stakeholders (both internal and external) • English language – written and verbal • Reporting skills • Familiarity with local software and Oracle, will be an added advantageBenefits✔ Performance Bonus✔ Private Health Insurance✔ Life InsuranceOther benefits✔ ประกันสังคม ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าทำงานล่วงเวลา ประกันสุขภาพ AIA ประกันอุบัติเหตุ MSIG โบนัสประจำปี ประกันชีวิต