วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB100,000 - 150,000
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB50,000 - 60,000
  จ.ปทุมธานี
  บริษัท มามา เทรดดิ้ง จำกัด
  เงินเดือน : 15000
  กทม, กทม
  บริษัท อะมอร์ ไอที คอนซัลท์ จำกัด
  กทม, กทม
  บริษัท อะมอร์ ไอที คอนซัลท์ จำกัด
  จ.ปทุมธานี
  บริษัท คอมพ์พลัส ไอที เซอร์วิส จำกัด
  เงินเดือน : 13,000-17,000
  จ.ปทุมธานี
  บริษัท คอมพ์พลัส ไอที เซอร์วิส จำกัด
  เงินเดือน : 13,000-17,000
  กทม
  GetLinks
  เงินเดือน : 25000
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB24,000 - 55,000
  กทม, กทม
  บริษัท อีพี แอนด์ ไอที โซลูชั่น จำกัด
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB30,000 - 63,000
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB25,000 - 45,000
  จ.ระยอง
  RGF
  เงินเดือน : THB50,000 - 80,000
  จ.ปทุมธานี
  บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
  กทม
  RECRUITdee
  กทม, กทม
  บริษัท อะมอร์ ไอที คอนซัลท์ จำกัด
  กทม
  Aware
  เงินเดือน : 18,000 - 25,000
  กทม, กทม
  พอเพียงกรุ๊ป , วายพีพี ออโต้
  เงินเดือน : 12000
  กทม, กทม
  บริษัท อีพี แอนด์ ไอที โซลูชั่น จำกัด
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB30,000 - 50,000
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB25,000 - 35,000
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ• Update ข้อมูล Planning Database ในการขึ้น Site AP รวมถึงข้อมูลในการ Operation / maintenance• Check Coverage Area & Analyze Installation Case • ควบคุมเรื่องทรัพย์สินของโครงการ และทำ Internal Charging • วิเคราะห์ปัญหาคุณภาพของเครือข่าย เพื่อวางแผนปรับปรุงแก้ไข • Monitor Network Status เพื่อทำ Overall Quality Management คุณสมบัติ • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา คอมพิวเตอร์, สารสนเทศ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • ประสบการณ์ 1 – 3 ปี ด้านการตลาดไอที หรือบรอดแบรนด์ • มีความสามารถในการวิเคราะห์และวางแผนงาน • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- คีย์บันทึก ข้อมูล ตามที่ได้รับมอบหมาย ส่งอีเมล out look ในส่วนของ บริษัท - มีเงินเดือน ประจำ และ ประกันสังคม คุณสมบัติ 1. หญิง อายุ 22-35 ปี 2. วุฒิ ปวช-ปวส. ม.6 - ป.ตรี 3. มีประสบการณ์ด้านการคีย์ บันทึกข้อมูล ส่งเมล out-look ของ บริษัท ได้ 4. พิมพ์ดีดไทย และอังกฤษ ได้ดี และ สามารถทำงาน word xcel 5. พอรู้ด้านระบบ ไอที บ้าง
  กทม
  Aware
  เงินเดือน : 22,000 - 28,000
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB30,000 - 40,000
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB26,000 - 36,000