วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  91 ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 7 (0.35 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  ไทวัสดุ
  |
  จ.สมุทรปราการ
  - 3 วันที่แล้ว
  วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง. รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี. มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 5 7 ปี. มีทักษะภาษาอังกฤษดี. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการบริหารจัดการ...
  บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด ( ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง )
  |
  ประเทศไทย
  - 12 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. 1.ชาย หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป. 2.วุฒิปริญญา สาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง. 3.มีประสบการ์อย่างน้อย 1 ปี. 4.มีความรู้ทางด้านคอมพิเตอร์ได้เป็นอย่างดี. สมัครงานด้วยตนเ...
  บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด
  |
  จ.ปทุมธานี
  - 15 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1.ตรวจเช็คจำนวนของวัสดุคงเหลือในระบบ 2.ประสานงานจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เข้าสโตร์ โดยการเปิก PR ซื้อ 3.ดูแล ประสานงานในกรณีที่มีการยืมเครื่องมือช่าง และจัดเก็บเอ...
  เคียวเอ้ โกลบอล โลจิสติค(ประเทศไทย)
  |
  กทม, กทม
  - 5 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. สามารถเปิดลูกค้าใหม่ และดูแลฐานลูกค้าเก่าได้. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดใว้. คุณสมบัติ. เพศ. ชาย , หญิง. อายุ(ปี). 20 ปีขึ้นไป. ระดับการศึกษา. ม....
  สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
  |
  จ.ปทุมธานี
  - 4 วันที่แล้ว
  ชื่อตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุ รหัสตำแหน่ง AIC สังกัด ส่วนควบคุมพัสดุและบริหารสํานักงาน ฝ่ายสนับสนุนองค์กร กลุ่มสนับสนุน จํานวน 1 อัตรา. 1. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก. ร่วมสํารว...
  บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  |
  กทม
  - 11 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. บริการจัดส่งสินค้า เช่น อุปกรณ์สำนักงาน เเละอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชาหมอบหมาย. มีความรู้เส้นทางในกรุงเทพเเละปริมณฑล. สามารถขับรถยนต์ได้ เเละมีใบขับขี่ จะได้รั...
  หจก. เค.พี.ไอ. โลจิสติกส์
  |
  ประเทศไทย
  - 2 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 10,000 - 12,000
  ตำแหน่ง. คุณสมบัติ. 1. เพศหญิง อายุ 23 35 ปี. 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปวส.สาขาการบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน. 4. สามารถใช้โปรแกรม Excel และ Word ไ...
  บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน)
  |
  Bang Bua Thong, จ.นนทบุรี
  - 9 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. แสวงหา รวบรวม วิเคราะห์ความต้องการของทั้งลูกค้าปัจจุบัน ดำเนินการออกแบบงานบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม สามารถแข่งขันได้ สร้างรายไ...
  บริษัท ทองสิน โลจิสติกส์ จำกัด.
  |
  ประเทศไทย
  - 7 วันที่แล้ว
  บริษั ทองสิน โลจิสติกส์ จำกัด. 13 1 ถนน ชุมแสง ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250. 095 435 6886. ลักษณะของงาน. ดูแลงานด้านเอกสาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท. ...
  บจก.สตาร์โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)
  |
  ประเทศไทย
  - 8 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี. มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทชิปปิ้งจะพิจารณาเป็นพิเศษ. สมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครมาที่ accsta...
  บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
  |
  จ.นคาปฐม
  - 14 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. บริหารจัดการ วางแผนการจัดการด้านคลังสินค้าและโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ. คุณสมบัติ. เพศ. ชาย , หญิง. อายุ(ปี). 30. 35. ระดับการศึกษา. ปริญญาตรี. ปริญญาโท. ประ...
  บริษัท ทวีวงษ์โลจิสติกส์ จำกัด
  |
  ประเทศไทย
  - 6 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. เพศชาย หญิง. อายุ 21 35 ปี. วุฒิการศึกษา, ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา. สามารถตรวจรับสินค้าได้รวดเร็วและถูกต้อง. ต้องมีความรับผิดชอบ, ขยัน ,อดทน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี. หาก...
  บริษัท ทองสิน โลจิสติกส์ จำกัด.
  |
  ประเทศไทย
  - 10 วันที่แล้ว
  ลักษณะของงาน. หาลูกค้า ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกบริษัท คุณสมบัติของผู้สมัคร. เพศ ไม่จำกัด. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี. มีทักษะในการสื่อสาร. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานไ...