วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  52ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 4 (0.09 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  ไทวัสดุ
  |
  จ.สมุทรปราการ
  - 26 วันที่แล้ว
  วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง. รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี. มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 5 7 ปี. มีทักษะภาษาอังกฤษดี. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการบริหารจัดการ...
  ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  |
  กทม
  - 57 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 10,000 - 15,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1.รับผิดชอบงานวางแผนการจัดส่งสินค้า และติดต่อประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง 2. งานวิเคราะห์ข้อมูลการจัดส่งสินค้า จัดเส้นทางการจัดส่ง 3. เก็บข้อมูลสถิติในการจั...
  บ.สปีดคิงส์ โลจิสติกส์
  |
  ประเทศไทย
  - 2 วันที่แล้ว
  .มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี2.มีความกระตือรือร้น ในการทำงาน3.มีความรับผิดชอบ ต่องานที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติ1.มีประสบการณ์ในการทำงาน2.พูดคุยติดต่อประสานงานลูกค้า3.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเ...
  สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
  |
  จ.ปทุมธานี
  - 59 วันที่แล้ว
  ชื่อตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุ รหัสตำแหน่ง AIC สังกัด ส่วนควบคุมพัสดุและบริหารสํานักงาน ฝ่ายสนับสนุนองค์กร กลุ่มสนับสนุน จํานวน 1 อัตรา. 1. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก. ร่วมสํารว...
  เพอร์เฟค โลจิสติกส์
  |
  ศรีราชา, จ.ชลบุรี
  - 3 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1.สรรหาพนักงานขับรถ และพนักงานสำนักงาน 2.ทำเรื่องประสานงานหน่วยงานต่างๆเช่น กรมพัฒนาฝืมือแรงงาน (ยื่นเอกสารอบรมส่งกรมฯ). 3.แจ้งเข้า ออก ประกันสังคม 4.ทำเรื่อง...
  บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ (หาดใญ่) จำกัด
  |
  ประเทศไทย
  - 49 วันที่แล้ว
  เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน. คุณสมบัติ. อายุ 22 ปีขึ้นไป. จบปริญญาตรีสาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง. มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 1 ปี. สามารถใช้โปรแกรม Express ได้,ใช้อุปกรณ์สำนักงาน...
  เพอร์เฟค โลจิสติกส์
  |
  ศรีราชา, จ.ชลบุรี
  - 3 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1.แจ้งและ หรือนำรถส่งซ่อมตามแผนงานหรือตามใบแจ้งซ่อมให้เป็นไปตามข้อกำหนดโดยเน้นต้นทุนที่ต่ำสุดแต่คุณภาพดี 2.ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานการซ่อมบำ...
  บริษัท ทองสิน โลจิสติกส์ จำกัด
  |
  ประเทศไทย
  - 56 วันที่แล้ว
  .สามารถขับรถโฟคลิฟท์ได้เป็นอย่างดี. 2.ดูแลบำรุงรักษารถโฟคลิฟท์ทุกครั้งก่อนและหลังการทำงาน. 3.หากรถโฟคลิฟท์เกิดปัญหา ต้องแจ้งซ่อมทันที. 4.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ. 5.งานอื่...
  เพอร์เฟค โลจิสติกส์
  |
  ศรีราชา, จ.ชลบุรี
  - 3 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1.รายงาน GPS Report ประจำวัน,สัปดาห์ และ เดือน 2.ตรวจสอบและทบทวนข้อมูลการเดินรถ online ทุก 2 ชม. 3.ทำรายงานสรุปพฤติกรรมการขับขี่เป็นรายงาน รายบุคคล 4.ทำข้อมูล...
  บริษัท ทวีวงษ์ โลจิสติกส์ จำกัด
  |
  ประเทศไทย
  - 44 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. เพศชาย หญิง. อายุ 21 35 ปี. วุฒิการศึกษา, ป วช. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา. สามารถตรวจรับสินค้าได้รวดเร็วและถูกต้อง. ต้องมีความรับผิดชอบ, ขยัน ,อดทน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี. หา...
  นินจา โลจิสติกส์(ประเทศไทย)จำกัด
  |
  กทม, กทม
  - 2 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 15,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. แจ้งวิธีการที่ลูกค้าขอให้วางพัสดุไว้. ติดตามลูกค้าขอให้ใช้ NInjavan ต่อ. ดูแลการติดต่อที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเช่น ให้ออกจดหมายโพลี. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่จุดก...
  บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ (หาดใหญ่) จำกัด
  |
  ประเทศไทย
  - 10 วันที่แล้ว
  รับสมัครพนักงานขาย (SALE). จำนวน 2 อัตรา. ระดับเงินเดือน ตามตกลง. ลักษณะการทำงาน. 1. ติดต่อลูกค้าในตลาด เพื่อทำการขายการเจรจาสื่อสารระหว่างผู้ขาย และผู้ซื้อหรือกลุ่มผู้ที่คาดหวังว่...
  บจก.สมาร์ท วัน โลจิสติกส์
  |
  กทม
  - 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  เงินเดือน : 15,000 - 18,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ประสานงานการขนส่ง. ควบคุมดูแลการขนส่งให้เรียบร้อย. ดูแลและจัดการด้านการจัดเก็บเงินปลายทาง. คีย์ข้อมูลในระบบงานเพื่อปิดงานขนส่ง. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย. คุณ...