วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  จ.นครศรีธรรมราช
  บริษัท สหมิตรโฮมโซลูชั่น จำกัด (SCG HOME บุญถาวร นครศรีธรรมราช-สหมิตร)
  กทม
  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  กทม
  ROBINSON PUBLIC COMPANY LIMITED
  กทม
  ROBINSON PUBLIC COMPANY LIMITED
  กทม
  ROBINSON PUBLIC COMPANY LIMITED
  กทม
  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  กทม, กทม
  สตาร์ท (ประเทศไทย) จํากัด
  Job descriptionการให้คำปรึกษาด้านการโฆษณา - พนักงานขาย-จัดการกับลูกค้าใหม่ -เสนอและขายผลิตภัณฑ์โฆษณา -โทรหาลูกค้าใหม่ทุกวัน -เยี่ยมชมลูกค้าใหม่และส่งเสริมและขายผลิตภัณฑ์โฆษณา -ส่งเสริม และติดตามความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับทุกแผนกของบริษัท -ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ฝ่ายจัดการมอบหมายRequirements-สามารถพูดและเขียนภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว -สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีมาก - ผู้จัดการเป็นชาวต่างชาติ -มีประสบการณ์ด้านการขายบริการหรือโฆษณา 2-3 ปี -ทัศนคติในเชิงบวก ความคิดการบริการลูกค้ากว้าง -ความรู้ที่ดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ / การดำเนินงานในประเทศไทย -ความอยากรู้ มีตอบสนอง ความคิดสร้างสรรค์ การปรับตัว การพึ่พางตัว เอง -สามารถทำงานกับแนวทางและสร้างแนวทางได้ -สามารถทำงานตามกำหนดเวลาได้ -ทักษะการแก้ปัญหาที่ดี -ความสามารถในการสงบ และมีประสิทธิผลภายใต้แรงกดดันสูง -สามารถทำงานได้อย่างอิสระและทำงานได้ดีในทีม -ทักษะการนำเสนอที่ดีBenefits✔ Sales bonusOther benefits✔ - ประกันสังคม - สัญญาจ้าง
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionคุณสมบัติ เพศชาย / หญิง อายุ 30-42 ปี วุฒิปริญญาตรีด้านนิเทศศาสตร์-โฆษณา-การตลาด มีประสบการณ์ทำงานด้าน creative marketing ในสายบันเทิง หรือ สื่อโฆษณา มีแนวคิดสร้างสรรค์ คิดรูปแบบ campaign-event-activation เกี่ยวกับสินค้า และ ภาพยนตร์ มีความสนใจ และชอบชมภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศทุกๆแนว รวมถึงติดตามกระแสความเคลื่อนไหวโลก มีภาวะความเป็นผู้นำทีม ด้านความคิดสร้างสรรค์ การนำเสนอและการบริหารงานทีม หากมีประสบการณ์ทำงานจาก บริษัท เอเจนซี ด้าน Branded Content (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ• หน้าที่ความรับผิดชอบ• นำเสนอขายบริการด้านการตลาดออนไลน์ (Website และ โฆษณา Google) • จัดทำใบเสนอราคาและเอกสารอื่น ๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจใช้บริการ • ทำงานตามกระบวนการขายที่บริษัทฯกำหนด (Sale Activities and KPI) • ประสานงานและดูแลลูกค้าจนปิดการขาย • ประสานงานนัดลูกค้ามายังบริษัทฯ เพื่อปิดการขาย คุณสมบัติ • ประสบการณ์ 3-5 ปี สำหรับตำแหน่ง Senior Sale Executive 1-3 ปี สำหรับ Sale Executive • สามารถใช้โปรแกรม Word และ Excel ได้ • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี • ขยัน รับผิดชอบ อดทน และมีความต้องการที่จะพัฒนาตัวเองRequirements• อายุ 24-28 ปี • เพศ ชาย/หญิง • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionRESPONSIBILITIES-คิดสร้างสรรค์ Campaign -Event -Promotion ที่ส่งเสริมการขายธุรกิจภาพยนตร์ -Update และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจภาพยนตร์ -หาข้อมูลข่าวสารภาพยนตร์ และการตลาดจากเว็บไทยและต่างประเทศ -รายงานข่าวสารในวงการภาพยนตร์ -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย QUALIFICATIONS -เพศ ชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี -วุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์, ภาพยนตร์, โฆษณา, การตลาดและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -มีความคิดสร้างสรรค์ หากมีประสบการณ์ด้านงาน Creativeจะพิจารณาเป็นพิเศษ -มีความรู้พื้นฐานด้านการตลาด / ภาพยนตร์ -มีทักษะการแก้ปัญหา การประสานงานและการตัดสินใจที่ดี -มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดีใช้โปรแกรมตัดต่อได้ -มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาข้อมูล -มีความอดทน ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
  กทม
  Start
  Job descriptionความรับผิดชอบ1. บริหารทีมขาย, ช่วยเหลือลูกน้องในทีม, ปิดการขาย2. ติดต่อ โฆษณา และนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ 3. เรียนรู้วิธีการใช้สินค้า วิธีการแก้ปัญหาในกรณีสินค้าชำรุดรวมถึงวิธีการใช้อย่างผิดวิธี หรือกรณีชำรุดขณะอยู่ในประกัน 4. บริการลูกค้าก่อน และหลังการขาย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี 5. ดูแลลูกค้าที่เป็น Dealer คุณสมบัติ • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม การตลาด การจัดการหรือสาขาอื่น ชอบและสนใจในด้านงานบริการ • อายุระหว่าง ไม่เกิน 37 ปี • ประสบการณ์ด้านการขาย 3 ปีขึ้นไป • ต้องการผู้ที่รักการขาย • ต้องการผู้ที่รักการขาย • บุคลิกดี, มีมนุษย์สัมพันธ์ • มีประสบการณ์ด้านหัวหน้างานด้าน(Cutting) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  กทม, กทม
  เอ็มบีซี คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
  Job descriptionเวลาทำงาน : 09:00 - 18:00-ทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์ของบริษัท และนำไปวิเคราะห์หาช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ที่เหมาะสม -วางแผนและจัดการ Content สำหรับ Campaign ต่างๆกับแพลตฟอร์มช่องทางการขายของบริษัท -ผลิตคอนเทนท์ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อใช้สื่อสารทั้ง Branding และ Sales -ออกแบบ Artwork และ จัดวาง Layout ในงานที่ทำได้ดี -มีความคิดสร้างสรรค์สามารถออกแบบสื่อ โฆษณา / Infographic / Online / Facebook , Instagram, Line และสื่งพิมพ์ได้เป็นอย่างดี -มีความเป็น Creative คิดงานได้ -มีความรับผิดชอบต่องานและหน้าที่ -ทัศนคติดี, คิดบวก, มนุษยสัมพันธ์ดีRequirementsระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาเอก - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป - มีความถนัดในการใช้งาน Photoshop , illustrator, Premiere และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง - มีความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบสื่อออนไลน์และสิ่งพิมพ์ - ติดตาม Trend และสามารถนำสิ่งที่เป็นที่นิยม มาปรับใช้กับการตลาดได้ - บริหารเวลาได้ดี มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ - สามารถทำงานเป็นทีม พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และบริหารเวล่ได้เป็นอย่างดีOther benefits✔ ประกันสังคม ตามข้อตกลงของบริษัท
  กทม
  GetLinks
  เงินเดือน : 35000
  กทม
  Workventure Technologies
  กทม
  GetLinks
  เงินเดือน : 25000
  กทม, กทม
  บริษัท แมกซ์ เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด
  Job descriptionบริษัททำเกี่ยวกับ นำเข้าและจัดจำหน่าย Cosmetics, Food จากประเทศเกาหลี- รับผิดชอบด้านการสื่อสารการตลาดโดยรวมขององค์กร และ สินค้าของทางบริษัท - สามารถพัฒนาแผนการสื่อสาร กิจกรรม สื่อส่งเสริมการตลาดเพื่อสนับสนุนสินค้าและแบรนด์ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ต่างๆ ได้ - สามารถคิดวิเคราะห์แผนการสื่อสารการตลาดในเชิงกลยุทธ์ได้ - สามารถสร้างคอนเท้นท์เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ทาง ช่องทางต่างๆ - ทั้ง ATL และ BTL พร้อมสื่อออนไลน์ช่องทางต่างๆ หรือ Social Media ได้ - สามารถติดต่อประสานงานกับทีมอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกได้เช่นทีมเอเจนซี่โฆษณา Bloggers/Influencers - มีทักษะในการใช้สื่อออนไลน์ Social Media เช่น Facebook , Instagram, Youtube Twitter หรือสื่อออนไลน์อื่นๆ เพื่อการสื่อสารเชิงการตลาดได้ - อัพเดทเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางใหม่ๆอยู่เสมอ รวมถึงสนใจเครื่องมือทาง Digital เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงานสื่อสารการตลาดเช่น Google Trend/SEO/SEM เป็นต้น - อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย.Requirements- มีความรู้เกี่ยวกับ เครื่องสำอาง หรือ แฟชั่น - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ - มี Attitude ที่ดีในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การประสาน งานร่วมมือ การเจรจาต่อรอง - มีความเป็นผู้นำและความคิดสร้างสรรค์Benefits✔ Travelling expenses✔ Performance BonusOther benefits✔ ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน ประกันสังคม มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น ตามข้อตกลงของบริษัท ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เบี้ยขยัน วันลาพักร้อน 8วัน/ปี (เพิ่มให้ปีล่ะ 1 วัน)
  จ.สมุทรปราการ
  บริษัท โคแมค (ประเทศไทย) จำกัด
  นครพนม
  บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
  กทม
  บริษัท วายคอร์ป กรุ๊ป จำกัด
  Job description- วิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มลูกค้า- ศึกษาวิเคราะห์สินค้าและบริการ การพัฒนาสินค้าใหม่- วิเคราะห์และวางแผนงานด้านการตลาด การออกแบบ ดูแลสื่อการตลาดออนไลน์ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ - การลูกค้าลูกค้าสร้าง Traffic และยอดขายในแต่ละโปรเจ็ค - จัดทำงบประมาณการตลาดออนไลน์ Digital Media ออกแบบ และ ดูแลสื่อการตลาดออนไลน์ จัดทำ นำเสนอ และควบคุมงบประมาณค่าใช้โฆษณา - สรุปผลการทำงาน นำเสนอ และจัดทำรายงานความคืบหน้าของโปรเจ็คในแต่ละขึ้นตอน * ตำแหน่ง Junior marketing ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ขยันและมีความรับผิดชอบRequirements1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการขาย การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - ตำแหน่ง Junior marketing ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์อยากเรียนรู้และพัฒนาตนเอง - หากเคยทำงานใน Digital Agency มาก่อน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 2. มีความเข้าใจในเรื่อง Digital Marketing เป็นอย่างดี 3. มีความรู้เบื้องต้นในการเขียนแผนการตลาด และสามารถวิเคราะห์ตลาดในรูปแบบต่างๆได้เป็นอย่างดีทั้งในเรื่องของสินค้าและบริการ 4. รักความท้าทาย ชอบค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ มีความคิดสร้างสรรค 5. สามารถทำงานโปรเจ็คร่วมกับทีมได้ สามารถควบคุมคน เวลา และคุณภาพได้ 6. สามารถวางแผนการทำงาน และส่งต่องาน ให้กับตำแหน่งอื่นๆ และคนในทีม 7. มีทักษะชอบการเจรจา มีความคิดสร้างสรรค์ รักความก้าวหน้า ชอบงานที่ท้าทาย 8. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันจากลูกค้าและหัวหน้างานได้ 9. ชอบค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ มีไอเดียใหม่ พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองBenefits✔ Performance BonusOther benefits✔ ตามข้อตกลงของบริษัท ค่าตอบแทนพิเศษ เงินโบนัสตามผลงาน มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB40,000 - 70,000
  กทม, กทม
  สตาร์ท (ประเทศไทย) จํากัด
  Job description- โปรโมทบริการของเราโดยการขายโดยตรงให้กับร้านอาหารที่กำลังมอง หาพนักงานในพื้นที่ที่กำหนด- เข้าถึงเป้าหมายโดยการเข้าหาลูกค้าใหม่ และ โดยบริการลูกค้าเดิมที่มี อยู่ - ช่วยเหลือลูกค้าเดิมตามความต้องการของเขา ช่วยเหลือในการลง ทะเบียนลูกค้าใหม่ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้ระบบออนไลนของ บริษัท - โฆษณา ขาย และ บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง - ติดตามเป้าหมายการขายรายเดือน - ทำงานในสนาม 4 ครั้งต่อสัปดาห์ (นอกออฟฟิศ) - ส่งรายงานประจำสัปดาห์ให้สำนักงานใหญ่ - Promote our services through direct sales in restaurants who are looking for employees in designated areas. - Achieve goals by gaining new customers and providing customer service to already existing customers. - Assisting existing clients with their needs, provide assistance with registration of new customers, advisory on how to use the company on-line system. - Advertising, sales and other services related. - Follow monthly sales targets - Working in field 4x per week - Weekly report to head office. Requirements- พูด เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี - มีการศึกษษในการตลาด ขาย ทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในด้านการให้บริการการขาย - ทักษะการสื่อสารและการตลาดที่ยอดเยี่ยม - ทัศนคติเชิงบวก ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ คนที่วางเป้าหมายเน้นไปที่ การเข้าถึงเป้าหมายทางการเงิน - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ - สามารถทำงานเป็นอิสระได้ ทั้งในสนามและในสำนักงาน - Good spoken and written English - Education in Marketing, Sales, Human Resources or related fields. - Minimum 1 year experience in sales of services. - Excellent communication and marketing skills. - Positive attitude , Efficiency, Goat oriented person focusing on reaching financial targets. - Can work on a computer. - Can work independently in the field and office. Language: Thai and English Applicants must be registered in www.start.co.th #คำคมการทำงาน #การทำงาน #งาน #หางาน #การทำงาน #jobsinThailand #jobsBenefits✔ Sales bonus✔ Company telephone✔ Performance BonusOther benefits✔ - ประกันสังคม - ค่าคอมมิชชั่นจากการขาย 15% - Social security - Comission 15% of sales
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB55,000 - 80,000
  กทม
  ไทยแลนด์ เยลโล่เพจเจส(สมุดหน้าเหลือง)
  กทม
  THAI METROLOGY SYSTEM CO., LTD.
  จ.สมุทรปราการ
  RGF
  เงินเดือน : THB25,000 - 35,000
  จ.นนทบุรี
  บริษัท ทรี เอ บิวตี้ จำกัด