วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  65ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 5 (0.11 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  Amarin Printing & Publishing Public Company Limited.
  |
  กทม
  - 36 วันที่แล้ว
  ลักษณะงาน. พบปะลูกค้าเพื่อกำหนดแผนงาน. วางแผนกลยุทย์การตลาดให้เป็นไปตามจุดประสงค์. ประชุมและประสานงานกับในทีมเพื่อให้ผลงานลุล่วงเป็นไปตามเป้าหมายของลูกค้า. คุณสมบัติ. ชาย. หญิง อาย...
  WORKPOINT ENTERTAINMENT
  |
  จ.ปทุมธานี
  - 32 วันที่แล้ว
  มีประสบการณ์ด้าน Production และ โฆษณา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ...
  บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  |
  กทม
  - 13 วันที่แล้ว
  เพศ ชาย หญิง. อายุ 24 30 ปี. ุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด,โฆษณา...
  ROBINSON PUBLIC COMPANY LIMITED
  |
  กทม
  - 49 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. ปริญญาตรี ปริญญาโท นิเทศศาสตร์, โฆษณา ประชาสัมพันธ...
  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  |
  กทม
  - 34 วันที่แล้ว
  วัตถุประสงค์งาน. รับผิดชอบด้านการจัดการงานโฆษณาและกิจกรรมส่งเสริมการขายในภาพรวม โดยประสานงานระหว่าง SBU และเอเจนซี่โฆษณา หาข้อมูลคู่แข่งเพื่อกำหนด Position ของ Brand รวมทั้ง Theme ...
  WORKPOINT ENTERTAINMENT
  |
  จ.ปทุมธานี
  - 2 วันที่แล้ว
  สามารถใช้โปรแกรม ด้าน Computer Graphic ไดดี. หากเคยผ่านงานด้านภาพยนตร์ โฆษณา...
  ROBINSON PUBLIC COMPANY LIMITED
  |
  กทม
  - 51 วันที่แล้ว
  หน้าที่ับผิดชอบหลัก. ออกแบบสร้างสรรค์ โฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์และ PRODUCTION...
  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  |
  กทม
  - 26 วันที่แล้ว
  วัตถุประสงค์งาน. บริหารจัดการงานวิเคราะห์ในเชิงการตลาดและการขาย กำหนดแผนการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับแผนโครงการและแผนธุรกิจตลอดจนร่วมในการควบคุมติดตาม ดูแลกิจกรรมด้าน...
  Amarin Printing & Publishing Public Company Limited.
  |
  กทม
  - 57 วันที่แล้ว
  ชาย หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป. ปริญญาตรีสาขา นิเทศศาสตร์, การตลาด, โฆษณา...
  ROBINSON PUBLIC COMPANY LIMITED
  |
  กทม
  - 49 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. ปริญญาตรี ปริญญาโท นิเทศศาสตร์, โฆษณา ประชาสัมพันธ...
  WORKPOINT ENTERTAINMENT
  |
  จ.ปทุมธานี
  - 47 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. เพศขาย. หญิง อายุ 24. 35 ปี. จบปริญญาตรี ด้านนิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง. รักในงานเขียนเป็นชีวิตจิตใจ. มีทักษะในการใช้ Microsolf Word , Ex...
  ซิงเสียนเยอะเป้า จำกัด (หนังสือพิมพ์จีนรายวัน)
  |
  กทม
  - 2 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. กำหนดแนวทางการนำเสนอหนังสือพิมพ์ และสื่อmediaของบริษัทฯให้กับกลุ่มลูกค้า. เสนอขายพื้นที่ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ และสื่อmediaของบริษัท. จัดทำชิ้นงานโฆษณาให้ลูกค้...
  บริษัท ยู เอ็น เอส คอมพานี
  |
  ประเทศไทย
  - 13 วันที่แล้ว
  บริษัทเปิดใหม่ ทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้าเพื่อสุขภาพ เปิดรับหลายฝ่าย ทั้ง Full time Part time คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม 2. อายุ 18 ปีขึ้นไป. ไม่เน้...