วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  39 ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 3 (0.27 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  Taokaenoi Food & Marketing PCL
  |
  จ.นนทบุรี
  - 4 วันที่แล้ว
  รายละเอียดงาน. ดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง เพื่อผลิตสินค้าให้ทันตามความต้องการและคุณภาพตามที่บริษัทฯกำหนด. ควบคุมต้นทุนการบำรุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ และสถานที่ให้เ...
  S&P Syndicate Public Co Ltd
  |
  กทม
  - 14 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ เพศ ชาย หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือโท สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า...
  บริษัท ฟิวเจอร์โฟร์ จำกัด
  |
  Tambon Bang Sri Muang, จ.นนทบุรี
  - 10 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1. ควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพของสินค้ากลุ่มเคมีอาหาร (Food Chemical), ส่วนผสมอาหาร (Food Ingredients), สารเสริมอาหาร (Functional Food additive) และ วัตถุ...
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
  |
  Tambon Samrong, จ.สมุทรปราการ
  - 7 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน. ซ่อมบำรุงตามใบแจ้งซ่อม. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย. คุณสมบัติ. เพศ. ชาย , หญิง. อายุ(ปี). ทุกช่วงอายุ. ระดับการศึกษา. ปวช. ปริญญาตรี....
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
  |
  Tambon Samrong, จ.สมุทรปราการ
  - 9 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ขนย้ายสินค้าคลังตามหน้าที่ที่กำหนด. เบิกจ่ายวัตถุดิบหรืออื่นๆ. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย. คุณสมบัติ. เพศ. ชาย , หญิง. อายุ(ปี). ทุกช่วงอายุ. ระดับการศึกษา. ม...
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
  |
  Tambon Samrong, จ.สมุทรปราการ
  - 7 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 13,000 - 30,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ควบคุมระบบงานซ่อมบำรุงและงาน PM เครื่องจักรของบริษัทฯ. วิเคราะห์สาเหตุ,นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาและดำเนินการตามแผนที่นำเสนอในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร. อื่นๆตามที่ไ...
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
  |
  Tambon Samrong, จ.สมุทรปราการ
  - 8 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 22,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ทำบัญชีต้นทุนแยกตามประเภทสินค้า. ทำบัญชีต้นทุนตามราคาผลิตภัณฑ์. ทำรายงานสินค้าคงเหลือ. ทำรายงานสินค้าไม่เคลื่อนไหวเกินกำหนด. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมา...
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
  |
  Tambon Samrong, จ.สมุทรปราการ
  - 13 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. เยี่ยมและเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า. หาลูกค้าใหม่. เก็บเงินและนำส่งบริษัทฯ. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย. คุณสมบัติ. เพศ. ชาย , หญิง. อายุ(ปี). ทุกช่วงอายุ. ระดับก...
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
  |
  Tambon Samrong, จ.สมุทรปราการ
  - 7 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ตรวจสอบและเปรียบเทียบราคา เจรจาต่อรองราคาสินค้า. สั่งซื้อและติดตามการส่งมอบสินค้าให้ตรงตามเวลาที่กำหนด. จัดทำใบรับสินค้าพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของใบสั่งซื...
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
  |
  Tambon Samrong, จ.สมุทรปราการ
  - 6 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น. อื่นๆตามที่รับมอบหมาย. คุณสมบัติ. เพศ. ชาย , หญิง. อายุ(ปี). ทุกช่วงอายุ. ระด...
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
  |
  Tambon Samrong, จ.สมุทรปราการ
  - 5 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ร่วมวางแผนและควบคุมการผลิต. การวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการผลิต. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร. ระบบบริหารคุณความ, ความปลอดภัยและความเสี่ยง ISO 22000. งานสื่อสารภาย...
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
  |
  Tambon Samrong, จ.สมุทรปราการ
  - 6 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. กำหนดเป้าหมายของหน่วยงานให้รองรับกับนโยบายขององค์กร. วางระบบการตรวจสอบและประกันคุณภาพของโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ. เป็นผู้นำขององค์กรในการจัดทำระบบบริหารคุณ...
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
  |
  Tambon Samrong, จ.สมุทรปราการ
  - 7 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 12,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ร่วมวางแผนและควบคุมการผลิต. การวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการผลิต. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร. ระบบบริหารคุณความ, ความปลอดภัยและความเสี่ยง ISO 22000. งานสื่อสารภาย...