วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  Thailand
  RGF
  เงินเดือน : THB30,000 - 45,000
  กทม
  บริษัท จีเอฟซีเอ จำกัด
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB45,000 - 55,000
  จ.กาญจนบุรี
  บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  กทม
  บริษัท ซันยางอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
  กทม
  บริษัท ซันยางอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
  กทม
  บริษัท ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด
  จ.นคาปฐม
  บริษัท ซันยางอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
  กทม
  บริษัท ซันยางอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
  กทม
  Start
  Job description• ติดต่อประสานงานกับฝ่ายการตลาด ในการสนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิคเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ • ออกแบบและทำการทดลอง/ทดสอบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า • จัดทำและขึ้นทะเบียนเอกสารข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์และข้อกำหนดการบรรจุสินค้า เพื่อใช้งานภายในบริษัทฯ • พัฒนาบรรจุภัณฑ์และนวตกรรมใหม่ๆ ตามความต้องการของลูกค้า • รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา Qualification • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เทคโนโลยีการบรรจุ เทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหาร หรืออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อย่างน้อย 1 ปี • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี Microsoft Office, Illustrator, Photoshop • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษดี
  กทม
  บริษัท ซันยางอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
  จ.สมุทรปราการ
  บริษัท จีเอฟซีเอ จำกัด
  จ.สมุทรสาคร
  บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
  กทม
  Thai Agri Foods Public Company Limited
  ชัยนาท
  บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
  จ.นคาปฐม
  KM CC GROUP
  จ.นนทบุรี
  Taokaenoi Food & Marketing PCL