วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  39ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 3 (0.18 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  S&P Syndicate Public Co Ltd
  |
  กทม
  - 16 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ เพศ ชาย หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือโท สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า...
  Taokaenoi Food & Marketing PCL
  |
  จ.นนทบุรี
  - 12 วันที่แล้ว
  รายละเอียดงาน. ดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง เพื่อผลิตสินค้าให้ทันตามความต้องการและคุณภาพตามที่บริษัทฯกำหนด. ควบคุมต้นทุนการบำรุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ และสถานที่ให้เ...
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
  |
  Tambon Samrong, จ.สมุทรปราการ
  - 9 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 12,000 - 17,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. งานด้านสรรหาและว่าจ้าง งานด้านการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด. คุณสมบัติ. เพศ. ชาย , หญิง. อายุ(ปี). 23. 30. ระดับการศึกษา. ปวส. ปริญญาตรี. ประสบการณ์(ปี). ...
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
  |
  จ.สมุทรปราการ
  - 4 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. บริหารจัดการงานด้านทรัยากรบุคคลและงานธุรการ โดยปฏิบัติ, ควบคุม, ติดตาม ในแผนกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้. ออกแบบ วางแผนงาน. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRM). ด...
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
  |
  จ.สมุทรปราการ
  - 15 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 15,000 - 20,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ร่วมวางแผนและควบคุมการผลิต. วิเคราะห์และพัฒนา. จัดทำระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO22000, GMP, HACCP เป็นต้น. การอบรมบุคลากร. สรุปผลรายงาน. คุณสมบัติ. เพศ. ชาย. อาย...
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
  |
  Tambon Samrong, จ.สมุทรปราการ
  - 19 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 13,000 - 30,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ควบคุมระบบงานซ่อมบำรุงและงาน PM เครื่องจักรของบริษัทฯ. วิเคราะห์สาเหตุ,นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาและดำเนินการตามแผนที่นำเสนอในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร. อื่นๆตามที่ไ...
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
  |
  Tambon Samrong, จ.สมุทรปราการ
  - 15 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 11,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. จัดทำค่าตอบแทนพนักงานทั้งบริษัทฯ. ดูแลและจัดการสวัสดิการให้กับพนักงานตามนโยบายบริษัทฯ. ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการทั้งหมด. ทำงาน จ. ศ (วั...
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
  |
  Tambon Samrong, จ.สมุทรปราการ
  - 25 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. เยี่ยมและเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า. หาลูกค้าใหม่. เก็บเงินและนำส่งบริษัทฯ. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย. คุณสมบัติ. เพศ. ชาย , หญิง. อายุ(ปี). ทุกช่วงอายุ. ระดับก...
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
  |
  Tambon Samrong, จ.สมุทรปราการ
  - 21 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 22,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ทำบัญชีต้นทุนแยกตามประเภทสินค้า. ทำบัญชีต้นทุนตามราคาผลิตภัณฑ์. ทำรายงานสินค้าคงเหลือ. ทำรายงานสินค้าไม่เคลื่อนไหวเกินกำหนด. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมา...
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
  |
  Tambon Samrong, จ.สมุทรปราการ
  - 15 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. กำหนดเป้าหมายของหน่วยงานให้รองรับกับนโยบายขององค์กร. วางระบบการตรวจสอบและประกันคุณภาพของโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ. เป็นผู้นำขององค์กรในการจัดทำระบบบริหารคุณ...
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
  |
  Tambon Samrong, จ.สมุทรปราการ
  - 19 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 14,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ออกใบแจ้งหนี้ วางบิล และรับเช็ค. บันทึกและติดตามการรับชำระหนี้. ติดตามงานด้านบัญชีลูกหนี้. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย. คุณสมบัติ. เพศ. ไม่ระบุ. อายุ(ปี). ทุกช่ว...
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
  |
  Tambon Samrong, จ.สมุทรปราการ
  - 18 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น. อื่นๆตามที่รับมอบหมาย. คุณสมบัติ. เพศ. ชาย , หญิง. อายุ(ปี). ทุกช่วงอายุ. ระด...
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
  |
  Tambon Samrong, จ.สมุทรปราการ
  - 13 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ร่วมวางแผนและควบคุมการผลิต. การวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการผลิต. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร. ระบบบริหารคุณความ, ความปลอดภัยและความเสี่ยง ISO 22000. งานสื่อสารภาย...