วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  9ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 1 (0.08 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  S&P Syndicate Public Co Ltd
  |
  กทม
  - 44 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ เพศ ชาย หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือโท สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า...
  Taokaenoi Food & Marketing PCL
  |
  จ.นนทบุรี
  - 16 วันที่แล้ว
  รายละเอียดงาน. ดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง เพื่อผลิตสินค้าให้ทันตามความต้องการและคุณภาพตามที่บริษัทฯกำหนด. ควบคุมต้นทุนการบำรุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ และสถานที่ให้เ...
  กลุ่มบริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น ประเทศไทย
  |
  ศรีราชา, จ.ชลบุรี
  - 33 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. รับผิดชอบกระบวนการผลิตในแต่ละวัน. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและขั้นตอนการผลิต ว่ามีความสอดคล้องกับมาตรฐานและข้อกำหนดต่างๆ ตามมาตรฐานโรงงานุตสาหกรรมด้านอาหาร. ควบ...
  กลุ่มบริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น ประเทศไทย
  |
  กทม
  - 40 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. สนับสนุนการผลิต ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากมอลต์ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดตลอดจนถึงการบรรจุและจัดเก็บให้ตรงตามหลักสุขอนามัยและมาตรฐานอุตสาหกรรม. คุณสมบั...
  บริษัท สยามรอยัล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  |
  กทม
  - 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  เงินเดือน : 25,000 - 30,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1 รับผิดชอบงานของโรงงานและภัตตาคาร (บัญชี ภาษีและประกันสังคม) 2 จัดทำเอกสารบัญชี ภาษีและประกันสังคม 3 ทำบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีคลังสินค้า 4 ดูแลระบบงานเอ...
  บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด
  |
  กทม
  - 8 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. Green World Group ภายใต้ความร่วมทุนกับ MCBI สิงคโปร์ ต้องการร่วมงานกับ Project Developer รุ่นใหม่ที่เข้าใจงานทั้ง Hustler. Hipster. Hacker เพื่อพัฒนา Start Up...
  บริษัท ฮานนา อินสทรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด
  |
  กทม
  - 2 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. นำเสนอสินค้าและบริการหลังการขายกับลูกค้าในเขตการขายที่ได้รับมอบหมาย. คุณสมบัติ. เพศ. ชาย , หญิง. อายุ(ปี). ทุกช่วงอายุ. ระดับการศึกษา. ปริญญาตรี. ปริญญาโท. ปร...
  บริษัท เยเนอรัล แคนดี้ จำกัด
  |
  จ.นนทบุรี
  - 40 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. กำหนดแผนการผลิตประจำวัน ประจำสัปดาห์ ของสินค้า และมอบหมายให้ดำเนินการผลิต. ควบคุมดูแลการผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละวัน. ดูแลการบำรุงรักษาเครื่องจ...
  บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จำกัด
  |
  Tambon Talat, จ.สมุทรปราการ
  - 13 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. สร้างและใช้นโยบายและขั้นตอนการประกันคุณภาพ. ตีความและใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพ. ประเมินความเพียงพอของมาตรฐานการประกันคุณภาพ. กำหนดขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างและทิศ...