วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  จ.นนทบุรี
  Taokaenoi Food & Marketing PCL
  จ.สมุทรปราการ
  บริษัท จีเอฟซีเอ จำกัด
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB35,000 - 45,000
  ชัยนาท
  บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
  กทม, กทม
  บริษัท แกรนด์เอเชียอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
  Job description• บริหารการนัดหมายและตารางงานให้กับผู้บริหาร• ประสานงานภายในและภายนอกบริษัทฯ ในการติดต่อต่างๆ• จัดเก็บเอกสาร ข้อมูล ให้กับผู้บริหาร • Search หาข้อมูลต่างๆ เพื่อนำเสนอ และช่วยนำเสนอแนวทางการดำเนินงาน • ช่วยเหลือผู้บริหารในการ ร่างจดหมาย ติดต่อประสานงาน • ติดต่อกับลูกค้าและพาร์ทเนอร์ในการส่ง-รับเอกสาร จัดทำ-เตรียมเอกสารวีซ่า • บันทึก notes รายงานการประชุมต่างๆ ที่ผู้บริหารเข้าร่วม • ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาRequirements• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี • ทัศนคติดี มี Passion ชอบงานท้าทาย เรียนรู้และปรับตัวเข้ากับทีมได้ • สามารถจัดลำดับงาน และข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเป็นระเบียบ • ทำงานภายใต้แรงกดดันและงานหลายหน้าได้ • ติดต่อประสานงานได้คล่อง มีความคล่องตัวในการเดินทางติดต่อประสานงาน • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ อัตราเงินเดือน: 20,000.- ขึ้นไป (ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัทฯ)Benefits✔ Performance BonusOther benefits✔ เงินโบนัสตามผลงาน ประกันสังคม