วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  กทม, กทม
  บริษัท สิริฤดี จำกัด
  กทม
  บริษัท ยูเท็กซ์ ลิฟวิ่ง สแควร์ จำกัด
  Job descriptionบริหารการขายกลุ่มลูกค้าบริษัท ออกแบบตกแต่งภายใน หรือสถาปนิก หรือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือเจ้าของกิจการ เช่น โรงแรม รีสอร์ท โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน เป็นต้น หรือ โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากผ้า ตลอดจนการหาลูกค้าโครงการรายใหม่Requirements- จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง- มีประสบการณ์ในการขายอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป / มีโทรศัพท์มือถือ และยานพาหนะเป็นของตนเอง- มีประสบการณ์งานวางสเปก ขายสินค้าให้สถาปนิกหรือโครงการ/ รู้จัดเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี - มีความขยัน อดทนในการทำงาน และซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน / มีบุคลิคดี มีความมั่นใจในตนเอง รักงานขายและมีทักษะในการนำเสนอที่ดี - ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี / มีบุคคลค้ำประกันพร้อมBenefits✔ Performance BonusOther benefits✔ ประกันสังคม - สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน - กิจกรรมสังสรรค์พักผ่อนประจำปี
  กทม
  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB35,000 - 45,000
  กทม
  GetLinks
  เงินเดือน : 18000
  กทม
  GetLinks
  เงินเดือน : 18000
  กทม
  MBK Public Company Limited
  กทม
  บริษัท วีไอพี กรุ๊ปส์ จำกัด
  Job description1)จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในงานก่อสร้าง และงานอื่นๆ2)สรรหา เปรียบเทียบ ข้อมูลจาก ซัพพลายเออร์ เพื่อนำข้อมูลมาประมาณราคาในการพิจารณาซื้อเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของบริษัทฯ3)รับใบขออนุมัติซื้อ (PR) เพื่อเช็คราคาซื้อ ,ติดต่อซัพพลายเออร์ อย่างน้อย 4 แห่ง เพื่อทำการเปรียบเทียบราคา และทำการเจรจาต่อรอง 4)ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ พร้อมสรุปรายการสั่งซื้อ เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อทำการขออนุมัติ ,เปิดใบสั่งซื้อ (PO) ให้กับซัพพลายเออร์ 5)นัดหมายกำหนดส่งสินค้า ติดตามการส่งมอบ และบริการจาก ซัพพลายเออร์ ,ตรวจรับงานให้เป็นไปตามข้อตกลง/สัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง ,รวมทั้งทำหน้าที่เคลมสินค้า กรณีสินค้ามีปัญหา 6)รับผิดชอบการทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับPR-PO,สรุปรายงานการสั่งซื้อ และประสานงานฝ่ายบัญชีและการเงิน เกี่ยวกับการจ่ายสินค้า 7)สรรหาซัพพลายเออร์รายใหม่ ดูแลซัพพลายเออร์รายเก่า พร้อมจัดทำ ทำเนียบร้านค้า 8)ติดต่อคัดเลือกซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประสานงาน ทั้งภายใน,ภายนอกองค์กร 9)ทำรายงานและสรุปยอดการสั่งซื้อ , การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า รวมทั้งสรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน เสนอผู้บังคับบัญชา 10)ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายRequirements1) มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel ,พิมพ์งานคล่อง 2) มีทัศนคติเชิงบวก และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ มีทักษะการเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ ที่ดี 3) มีความคิดสร้างสรรค์ ,ไหวพริบ มีความยืดหยุ่น สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 4) มีทักษะในการบริหารจัดการงานด้วยตนเอง และสามารถทำงานเป็นทีมได้ 5) ทำงานได้ดีภายใต้สภาวะความกดดัน 6)มีประสบการณ์ การทำงานธุรกิจ ก่อสร้าง และ/หรือ อสังหาริมทรัพย์ พิจารณ์เป็นพิเศษBenefits✔ Company telephoneOther benefits✔ -ค่าคอมมิชชั่น ได้รับทุกตำแหน่งงาน -ประกันอุบัติเหตุ -เครื่องแบบพนักงาน -เงินช่วยเหลือฌาปนกิจครอบครัว และพนักงาน -ปรับค่าจ้าง และโบนัสประจำปี -ลาหยุดพักผ่อนประจำปี -งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ -สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี -ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
  กทม
  TRC Motorsport
  Job description- ต้อนรับบุคคลที่เข้าพบนาย ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในองค์กรและองค์กรภายนอก- จัดทำรายงานการประชุมทั้งการประชุมย่อยและประชุมใหญ่พร้อมทั้งตารางนัดหมายต่างๆ และจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการประชุม- สามารถเดินทางไปกับผู้บริหาร หรือเดินทางคนเดียว เพื่อเป็นตัวแทนในการพบปะลูกค้าหรือติดต่อธุรกิจ - ดูแลจัดการแผนการเดินทางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจและส่วนตัวของผู้บริหาร (ตารางเวลา การจองโรงแรมและตารางเที่ยวบิน เป็นต้น) - อัธยาศัยดี มนุษยสัมพันธ์ดี เข้าหาผู้ใหญ่ได้มีทักษะการพูดคุย การโน้มน้าวลูกค้า - มีทักษะในการเขียนจดหมายราชการ สัญญาชื้อ-ขายต่างๆ - มีความรู้เรื่องกฏหมายในการชื้อขายที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ - มีความรู้เรื่องบัญชี งานด้านวิศวะกรรม เก่งการคำนาณ จะพิจารณาเป็นพิเศษ - เวลาทำงานสามารถยืดหยุ่นได้และไม่มีภาระส่วนตัวที่บ้านRequirementsระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท ประสบการณ์(ปี) : 3 ปีขึ้นไปBenefits✔ Performance BonusOther benefits✔ -เบี้ยขยัน 500บาท/เดือน -เงินขวัญถุง ปีใหม่ /ตรุษจีน/สงกรานต์ -โบนัส
  กทม
  Donuts Co. Ltd
  กทม, กทม
  บริษัท แม่บ้านมหัศจรรย์สะอาดและดี จำกัด
  Job descriptionปริ๊นลีส บ้าน หรือ อสังหาริมทรัพย์ ที่ได้รับมอบหมายจัดทำประวัติของลูกค้าของบริษัทหาที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ และ จ่าหน้าซองจดหมาย สามารถออกไปส่งจดหมายที่ไปรษณีย์ บริเวณบริษัทได้ หรือ ออกงานนอกได้บ้างอย่างคล่องตัว ในบางวันRequirementsต้องการผู้สมัครที่มีประสพการณ์ ในการทำงาน มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ จิตใจดี อ่อนน้อม สุภาพ รู้มารยาท มีสมาธิในการทำงาน ควบคุมตัวเองได้สูงในทุกเรื่อง ไม่เปลี่ยนงานบ่อย มีความตั้งใจในการทำงานสูง สามารถสร้างเพช เพจ ไลน์ ส่งเมล์ได้ ลายมือสวย เรียบร้อย หรือ อ่านง่าย และ สามารถจ่าหน้าซองจดหมาย ด้วยลายมือ เป็นจำนวนมากได้ กระตือรือร้น และ มีความพร้อมในการเริ่มทำงานได้ ในทันทีBenefits✔ Performance BonusOther benefits✔ เบี้ยขยันประจำเดือน เมือผ่านทดลองงาน 3 เดือน และ บรรจุเป็นพนักงานประจำ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม วันหยุดตามประเพณี โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนขึ้นในทุกปี
  กทม
  Workventure Technologies
  เงินเดือน : ฿16,000 - 30,000
  จ.ฉะเชิงเทรา
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ• วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด • ดูแลงบประมาณ การใช้สื่อส่งเสริมทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด • วิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมทางการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ • ประเมินผลแผนการตลาดรวมทั้งปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน • นำเสนอแผนการส่งเสริมการขาย คุณสมบัติ • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด ฯลฯ • ต้องมีประสบการณ์ในงานวางแผนการตลาด, กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (บ้านเดี่ยว, Town House, Condo) ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป • ทำงานเชิงรุก มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถปฎิบัติได้จริง • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office ได้เป็นอย่างดี • มีใบขับขี่รถยนต์ • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/ สัปดาห์ และ ดูแลพื้นที่โครงการที่ได้รับมอบหมายได้
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ• เป็นนายหน้า ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์• ดูแลและให้คำปรึกษาด้านคอนโด/ บ้าน/ ที่ดิน/ Warehouse & Factory สำหรับเช่าหรือซื้อ ให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กร คุณสมบัติ • เพศชาย / หญิง อายุ 24-35 ปี • จบ ป.ตรี ขึ้นไป ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ • มีประสบการณ์ด้านขายหรือให้เช่าในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ( พูด อ่าน เขียน) รายได้ : เงินเดือน + Commission + คาเบี้ยขยัน สวัสดิการ: • ประกันสังคม • ประกันชีวิต AIA • ชุดฟอร์มบริษัท • ปรับเงินเดือนประจำปี • วันหยุดพักผ่อนประจำปี (ลาพักร้อน) • โบนัสประจำปี • วันหยุดพักผ่อนตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วัน
  จ.นคาปฐม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ• ให้บริการลูกค้าในการจองและทำสัญญา• ให้การบริการจัดการงานขายและปิดงานขาย • พาลูกค้าเข้าชมโครงการบ้านตัวอย่าง • ศึกษารายละเอียดและคู่แข่งขัน • จัดทำแผนการขายและรายงานผลการขาย • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ •เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป •วุฒิการศึกษาปรีิญญาตรี ทุกสาขา •มีประสบการณ์ในการขายโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 1 - 2 ปีขึ้นไป (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่) •มีบุคลิกดี หน้าตาดี มี่ทักษะทางการเจรจา มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพที่ทำ •มีใจรักงานขายและบริการ •ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ : รามอินทรา, ราชพฤก-กัลปพฤกษ์, บางขุนเทียน, บางบอน, บางแค และนครปฐมท่านที่สนใจสามารถ
  กทม
  Start
  Job descriptionคุณสมบัติ• เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป• วุฒิ ป.ตรี ด้านการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 5 ปี • มีความคล่องตัว และมีทักษะในการติดต่อสื่อสาร แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่ • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้ง การเขียนและการสื่อสาร • มีความเป็นผู้นำ สามารถควบคุมและบริหารลูกทีม พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ทีมงานที่เกี่ยวข้องได้ • สามารถทำงานเป็นทีม ทั้งในสถานะที่เป็นผู้ตาม หรือ เป็นผู้นำได้ดี • มีทัศนคติที่ดี เป็นคนคิดบวก และสามารถทำงานหนัก หรือ งานที่มีความกดดัน มีระยะเวลาเป็นตัวกำหนดได้ • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Microsoft, Microsoft Excel, PowerPoint, และโปรแกรมอื่นๆ เพื่อจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้ร่วมงานได้ และทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาจำกัด หน้าที่และความรับผิดชอบ • คิดกลยุทธ์ / แคมเปญการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ของ product ไปยังกลุ่มเป้าหมาย • วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ / คู่แข่ง / เทรนด์ของตลาดในปัจจุบันเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนงาน • นำเสนอ brief งานทีมงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยทักษะการสื่อสารได้เข้าใจชัดเจน ครบถ้วน ตรงประเด็น / มีความมั่นใจในการพรีเซ้นต์งาน • บริหารจัดการงาน ให้ดำเนินไปตามเป้าหมาย รวมทั้งบริการจัดการทีมงานให้สามารถทำงานลุล่วงตามที่กำหนดได้
  กทม, กทม
  บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด
  กทม
  RECRUITdee
  กทม
  บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  กทม
  บริษัท วิทวี จำกัด
  จ.ชลบุรี
  บริษัท ไชนีส ไทย แอพไพรซอล จำกัด
  กทม
  Workventure Technologies
  เงินเดือน : ฿18,000 - 35,000
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB25,000 - 45,000
  กทม
  GetLinks
  กทม
  GetLinks
  จ. เพชรบุรี
  PRTR