วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  กทม
  Com7 Public Company Limited
  จ.ฉะเชิงเทรา
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบหน่วยวิเคราะห์ยา - วิเคราะห์ยาระหว่างผลิตและยาสำเร็จรูป - ตรวจสอบเครื่องมือและบันทึกในการปฏิบัติงาน - ตรวจความถูกต้องของข้อมูลการวิเคราะห์ยาระหว่างผลิตและยาสำเร็จรูป - เป็นผู้ตรวจสอบในการจัดทำ Specification - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย หน่วยวัตถุดิบ - วิเคราะห์วัตถุดิบทางเคมี-ฟิสิกส์ได้ครบถ้วนตามโปรแกรมที่กำหนด - ควบคุม ตรวจสอบการ Calibrate เครื่องมือที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย - วิเคราะห์วัตถุดิบสำหรับศึกษาความคงตัวตรงตามโปรแกรมที่กำหนด - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ 1. เพศชาย การศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมีอุตสาหกรรม 2. หากมีประสบการณ์ทำงานในโรงงานผลิตยาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 3. มีความสนใจในงานด้านวิเคราะห์เคมี-ฟิสิกส์ 4. มีความกระตือรือร้น ขยัน และอดทนต่องานหนัก 5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ไม่แพ้ยาเพนนิซิลลินและสารเคมี
  จ.ฉะเชิงเทรา
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1. To prepare or contribute to the preparation of work plans audit program.2. Resoibse an Internal audit of ISO ***** and other system of company. คุณสมบัติ 1. เพศชาย – หญิง อายุ 25-35 ปี 2. วุฒิการศึกษา วศบ.ไฟฟ้ากำลัง (Electrical Engineer) 3. มีความรู้ด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC ***** 4. มีความรู้/ประสบการณ์ Lead Auditor/Auditor ตามมาตรฐาน ISO/IEC ***** 5. มีความรู้/ประสบการณ์ด้านการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง 6. มีความรู้/ประสบการณ์ Lead Auditor/Auditor ตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO *****
  จ.ปทุมธานี
  บริษัท โสภากุล เฮ้าส์แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
  เงินเดือน : 12,000.-
  กทม, กทม
  บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
  กทม
  ThaiBev Group
  กทม
  ROBINSON PUBLIC COMPANY LIMITED
  กทม
  JLL
  กทม
  ROBINSON PUBLIC COMPANY LIMITED
  กทม, กทม
  CJ Express
  จ.นนทบุรี
  บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
  กทม
  CMO Public Company Limited
  จ.นนทบุรี
  Hongthong Rice
  กทม
  Pantip
  กทม
  ROBINSON PUBLIC COMPANY LIMITED
  กทม
  Sahamongkolfilm international co. ltd
  กทม, กทม
  Berli Jucker Public Company Limited
  กทม
  LHMH
  กทม
  Ocean Life Insurance
  กทม
  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  กทม
  ROBINSON PUBLIC COMPANY LIMITED
  กทม
  Com7 Public Company Limited
  กทม
  Siam Makro Public Company Limited
  กทม
  LHMH
  กทม, กทม
  Berli Jucker Public Company Limited