วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  156 ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 12 (0.30 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  |
  กทม, กทม
  - 8 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสังคมศาสตร์. มีความรู้และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ. มีความรู้ด้านการใช้กล้องบันทึกวีดีโอ และกล้องถ่า...
  ROBINSON PUBLIC COMPANY LIMITED
  |
  กทม
  - 10 วันที่แล้ว
  หน้าที่รับผิดชอบหลัก. สร้างสรรค์ข้อความโฆษณาของทางห้างโรบินสัน ทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณา (เน้นสื่อสิ่งพิมพ์). คุณสมบัติ. ปริญญาตรี ปริญญาโท นิเทศศาสตร์, โฆษณา ประชาสัมพันธ์...
  Core & Peak
  |
  Pattaya City, จ.ชลบุรี
  - 14 วันที่แล้ว
  Responsibilities. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่อทางด้านดิจิตอล และสื่อประชาสัมพันธ์. Qualification. ปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์ คอมพิวเตอร์กราฟฟิค Web Design หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง...
  Amarin Printing & Publishing Public Company Limited.
  |
  กทม
  - 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  ศิลปกรรมนิตยสาร คุณสมบติ. ชาย. หญิง อายุ 24. 35 ปี. ปริญญาตรี นิเทศศิลป์, กราฟิกดีไซด์. มีทักษะความรู้ความสามารถในการออกแบบภาพประกอบ และปก Pocket Book ได้เป็นอย่างดี. มีความรู้ความ...
  RIGHTMAN CO., LTD.
  |
  กทม
  - 4 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติผู้สมัคร. 1. เพศชาย. หญิง 2. ปริญญาตรี สาขาออกแบบ หรือที่เกี่ยวข้อง 3. ออกแบบ Graphic สำหรับงานพิพิธภัณฑ์ นิทรรศการ งานตกแต่งภายใน 4. ออกแบบ Signage และงานสิ่งพิมพ์ได้ 5. ...
  S&P Syndicate Public Co Ltd
  |
  กทม
  - 5 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. 1.ปริญญาตรี สาขาวิชา ออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง. 2.มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป. 3.สามารถใช้งานโปรแกรม Photoshop. Illustrator และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อ...
  Pantip
  |
  กทม
  - 4 วันที่แล้ว
  หน้าที่และความรับผิดชอบ. เขียนข่าว สคริป รีวิว หรือบทความลงเว็บบอร์ด pantip.com และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ. เขียนบทความหรือรีวิวผลิตภัณฑ์ต่างๆให้กับเว็บบอร์ด pantip.com. ติดต่อประสา...
  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  |
  กทม
  - 7 วันที่แล้ว
  วัตถุประสงค์งาน. รับผิดชอบด้านการจัดการงานโฆษณาและกิจกรรมส่งเสริมการขายในภาพรวม โดยประสานงานระหว่าง SBU และเอเจนซี่โฆษณา หาข้อมูลคู่แข่งเพื่อกำหนด Position ของ Brand รวมทั้ง Theme ...
  Com7
  |
  กทม
  - 14 วันที่แล้ว
  หน้าที่และรายละเอียดของงาน ออกแบบงานกราฟิกดีไซน์สำหรับใช้ในการตลาดออนไลน์ เช่น อีเมลมาร์เก็ตติ้ง แบนเนอร์โฆษณาบนเว็บไซต์ และช่องทางการตลาดอื่นๆ ร่วมสร้างสรรค์งาน Online ออกแบบ Info...
  SIAMNUWAT
  |
  กทม, กทม
  - 7 วันที่แล้ว
  ลักษณะงานออกแบบ Website และประสานงานกับฝ่ายการตลาดในการออกแบบดูแลความถูกต้อง Lay out และแก้ไข Update ข้อมูลบนหน้า Websiteศึกษาหาความรู้ข่าวสารนำมาพัฒนางาน Project web designรับผิดช...
  Wongnai
  |
  กทม
  - 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  Responsibilities ออกแบบสื่อและสิ่งพิมพ์ที่ใช้สำหรับงาน event. ออกแบบสื่อที่ใช้สำหรับ Online. ดูแลโครงสร้างและออกแบบผังงาน event. คุมงานติดตั้งและตกแต่งบรรยากาศงาน event. ทำแบบโครงส...
  Origin Property Public Company Limited
  |
  BANGKOK
  - 12 วันที่แล้ว
  วัตถุประสงค์งาน. ดูแลและควบคุมการออกแบบสื่อให้มี identity personality logo slogan ในทิศทางเดียวกันตามแผนสื่อสารการตลาดที่วางไว้. หน้าที่ความรับผิดชอบ. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น VDO ป้...
  MBK Public Company Limited
  |
  Pattaya City, จ.ชลบุรี
  - 11 วันที่แล้ว
  Job PurPose. 1. ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบสภาพหลักประกัน ตรวจสอบสภาพแวดล้อมและโครงการพัฒนาบริเวณใกล้เคียง. 2. วิเคราะห์ศักยภาพของหลักประกัน ตามหลัก Hightest & Best Use. 3. จัดทำเอกสารคำ...