วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  กทม
  Sahamongkolfilm international co. ltd
  กทม
  MBK Public Company Limited
  กทม
  Thai NGO
  กทม
  Start
  Job descriptionความรับผิดชอบ1. วางแผนประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารของโรงพยาบาล2. บริหารจัดการงานและประสานงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงพยาบาล 3. ร่วมกำหนดและเสนอแนะความคิดเห็นในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 4. จัดทำเป้าหมาย แผนปฏิบัติและงบประมาณของหน่วยงาน 5. ติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชนและองค์กรภายนอกโรงพยาบาล เพื่อการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล 6. ควบคุมดูแลการจัดทำรายการวิทยุสารานุกรมสุขภาพ 7. ควบคุมดูแลการจัดทำจุลสารหัวเฉียวยุคใหม่และอินไซด์หัวเฉียว 8. บริหารจัดการในการวางสื่อสิ่งพิมพ์ภายในโรงพยาบาล เช่น วารสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 9. รวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวงการแพทย์ คุณสมบัติ 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์การทำงานด้านประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ปี 3. มีประสบการณ์การทำงานในระดับบริหาร หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 4. มีทักษะด้านการถ่ายภาพ การเขียนข่าวและการติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชน 5. มีการวางแผนงานและการจัดการได้ 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ 7. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี 8. ความรู้เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์
  จ.สมุทรปราการ
  Start
  Job descriptionความรับผิดชอบ1. ตั้งบล็อคพิมพ์2. จัดเตรียมงาน ที่กำลังพิมพ์และงานต่อไป 3. ตรวจเช็คความถูกต้องของวัตถุดิบและบล็อคพิมพ์ให้ตรงกับใบสั่งผลิต 4. ตรวจเช็คคุณภาพของงานที่ผลิตให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด คุณสมบัติ - เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป - วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช ปวส - มีประสบการณ์ด้านการพิมพ์ - สามารถทำงานเป็นกะได้ - มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น และมีวินัยในการทำงาน
  กทม
  Start
  Job descriptionความรับผิดชอบ• ดำเนินการสั่งพิมพ์ไฟล์งานตามคำสั่งในใบงาน พร้อมดูความถูกต้อง เช่น สี, การทำเส้นตัดแบ่งคุณสมบัติ • เพศ : ชาย • อายุ (ปี) : 22 ปีขึ้นไป • ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ คุณสมบัติเพิ่มเติม: 1. สามารปฏิบัติงานเป็นกะได้ 2. มีความทุ่มเท ขยัน 3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 4. ถ้าสามารถใช้โปรแกรม MS.office 5. เป็นผู้ที่ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ
  จ.สมุทรปราการ
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- พัฒนากลยุทธ์แคมเปญ Branding สร้างการรับรู้ของแบรน และแบรนด์สินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการถ่ายทำ vdo / วางแผนสื่อ /online / out of home media- จัดกลยุทธ์รูปแบบการสื่อสารการตลาด Brand CI ผ่านสื่อต่างๆ ให้เหมาะสมกับ positioning ของ Origin - สื่อสารเชิงกลยุทธ์การวางแผนสื่อ เพื่อชิงพื้นที่ข่าว - การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ / กิจกรรม PR / กิจกรรม Relationships ทั้งกับสื่อมวลชนและองค์กรภายนอก คุณสมบัติ - เพศ : ชายหรือหญิง - อายุ : 23-35 ปี - ประสบการณ์การทำงาน 1-5 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาการตลาด,สื่อสารมวลชล,นิเทศศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ: ถ้าเคยผ่านงานด้าน Banding จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  กทม
  ROBINSON PUBLIC COMPANY LIMITED
  กทม
  RIGHTMAN CO., LTD.
  กทม
  ROBINSON PUBLIC COMPANY LIMITED
  กทม
  บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
  เงินเดือน : 13,000
  กทม
  Creative Economy Agency
  กทม
  Stock Exchange of Thailand
  กทม
  Stock Exchange of Thailand
  กทม
  Creative Economy Agency
  กทม
  Siam Makro Public Company Limited
  กทม, กทม
  Magnetolabs
  กทม
  MBK Public Company Limited
  กทม
  GetLinks
  กทม
  LHMH
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- จัดทำ Art work และรับผิดชอบงานออกแบบสื่อสิงพิมพ์ และวรสาร เช่น โปสเตอร์, โบวชัวร์, เบนเนอร์ , บัตรเชิญ , งานตัดต่อภาพ - สามารถออกแบบและดูแล Web Site ของบริษัท - มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น มีทัศนคิติที่ดี และรักการเรียนรู้ กล้านำเสนอความคิดใหม่ - ขยัน อดทน และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย - สามารถทนต่อสภาวะกดดันหรือเร่งรีบได้ คุณสมบัติ - อายุระหว่าง 25-35 ปี - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาออกแบบ นิเทศศิลป์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ในการออกแบบนิตยสาร หนังสือ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป - โปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe IIIustrator / MS Office ได้ดี - มีความรู้ HTML , CSS , Javascript ในระดับเบื้องต้นและโปรแกรมที่เกีี่ยวข้องออกแบบ - หากมีประสบการณ์ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ Infographic Designer จะพิจารณาเป็นพิเศษ เวลางานและสวัสดิการ: วันทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ ประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง โบนัส
  กทม
  บริษัท สหชัยโปรโมชั่น จำกัด
  Job description1. คิดและออกแบบสื่อ สิ่งพิมพ์ เช่น โปสเตอร์ ป้ายโฆษณา ฉลากสินค้า แคตตาล๊อก2. Design และวาง Lay out ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ3. รับผิดชอบขั้นตอนการผลิตสิ่งพิมพ์ 4. ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายRequirements• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิเทศน์ศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีความคิดสร้างสรรค์ หาความรู้ใหม่ๆ เสมอ • มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ • มีความอดทนและความรับผิดชอบ ทำงานรวดเร็ว ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไปBenefits✔ Performance BonusOther benefits✔ ประกันสังคม ตามข้อตกลงของบริษัท โบนัสประจำปี 1 เดือน (ผ่านเกณฑ์ที่ระบุไว้) ตรวจสุขภาพประจำปี 1 ครั้งต่อปี ลากิจ 10 วัน ลาป่วย 15 วัน เงินช่วยเหลืองานพิธีต่างๆเช่น งานแต่งงาน,งานศพ ค่าทำงานล่วงเวลา
  กทม
  GetLinks
  กทม
  Start
  กทม, กทม
  โชคเพชรสมุทร 1999
  เงินเดือน : 15000-20000
  กทม
  GetLinks