วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  กทม
  Christiani & Nielsen (Thai) PCL
  กทม
  สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1. บริหารจัดการและควบคุมงานการออกแบบภายใน/ภายนอกอาคาร2. จัดการวางเค้าโครงการออกแบบร่างขั้นต้น (แบบร่างผังอาคาร, แบบร่างตัวอาคาร) 3. สามารถเขียนแบบได้ 4. สามารถจัดทำรายละเอียดก่อสร้าง แบบแสดงผังระบบสาธารณูปโภคภายในภายนอกอาคาร, แบบวิศวกรรมโครงสร้าง, แบบวิศวกรรมระบบไฟฟ้า, ระบบสุขาภิบาล, ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 5. สามารถประมานราคาการก่อสร้าง ได้ 6.ควบคุมตรวจสอบติดตามผลงาน คุณสมบัติ • ชาย อายุ 30 ขึ้นไป • วุฒิการศึกษาระดับตรี สาขาสถาปัตยกรรม • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป • มีประสบการณ์ด้านการก่อสร้าง หรือ Renovate อาคาร มีความอดทน สามารถพัฒนางานที่รับผิดชอบและสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionคุณสมบัติ- วุฒิปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ - ประสบการณ์ตั้งแต่ 1-2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถใช้งานโปรแกรม 3D , AutoCad , Sketchup , Photoshop ได้ดี - มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีทัศนคติที่ดี, พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ - สามารถทำงานเป็น Teamwork
  จ.นครราชสีมา
  น้ำทิพย์การโยธา
  จ.นนทบุรี
  บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
  จ.ชลบุรี
  B.ARCH Design Thailand
  จ.มหาสารคาม
  บริษัท ดับเบิ้ลอาร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
  กทม
  บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionคุณสมบัติ- วุฒิปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์- ประสบการณ์ตั้งแต่ 1-2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถใช้งานโปรแกรม 3D , AutoCad ,illustrator, Sketchup , Photoshop ได้ดี - มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีทัศนคติที่ดี, พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ - สามารถทำงานเป็น Teamwork
  กทม
  บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
  กทม
  บริษัท กรณิศ ก่อสร้าง จำกัด
  กทม
  บริษัท เอส ซี เค คอนสตรัคชั่นแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  จ.ขอนแก่น
  MODERN LIFE INTERIOR DESIGN
  จ.ระยอง
  บริษัท เอส เอส พรอสเพอริตี้ กรุ๊ป จำกัด
  กทม
  บริษัท เจนิช แปลน จำกัด
  กทม
  บริษัท แอลเอ็มที สโตน จำกัด
  จ.เชียงใหม่
  เชียงใหม่สยามประเทศ 1978
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โฮม จำกัด
  กทม
  บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
  จ.นครราชสีมา
  Wanathip Property Co.,Ltd.
  กทม
  บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
  จ.นนทบุรี
  บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
  กทม
  สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย
  จ.นนทบุรี
  บริษัท นวกิจอลูมินั่ม แอนด์ กลาส (2009) จำกัด
  กทม
  บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ รีเสิร์ช คอนซัลแทนต์ จำกัด