วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  65ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 5 (0.15 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  Christiani & Nielsen (Thai) PCL
  |
  กทม
  - 38 วันที่แล้ว
  ประจำหน่วยงานก่อสร้าง เพศชาย. หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม ประสบการณ์ออกแบบและควบคุมงาน 5 ปีขึ้นไป มีใบประกอบวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งใน กรุงเทพ แล...
  CH. KARNCHANG PLC
  |
  กทม
  - 49 วันที่แล้ว
  เพศชาย. หญิง. วุฒิปริญญาตรี. โท สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง. มีประสบการณ์ 0. 5 ปี ด้านการออกแบบหรืองานด้านสถาปัตย์ในงานก่อสร้าง. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยก...
  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  |
  กทม
  - 49 วันที่แล้ว
  วัตถุประสงค์งาน. ดำเนินการผลิตแบบเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง หรือเพื่อการขออนุญาต หรือเพื่อการปฎิบัติงานในกระบวนการต่อไป โดยรับผิดชอบการจัดทำลงระบบอย่างถูกต้องทันตามกำหนดเวลาในการใช้งาน....
  สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
  |
  กทม
  - 5 วันที่แล้ว
  Details Category. Published on Friday, 22 August 2014 17 05 Hits. 7300. จบ ป.ตรี สถ.บ. สถาปัตยกรรมหลัก,มีประสบการณ์ทำงาน 1 3 ปี ด้านออกแบบ ขึ้นไป. มีความรู้ความสามารถ ในการจัดทำแบบ...
  Silicon Craft Technology
  |
  กทม, กทม
  - 14 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. ปวส สาขา อิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง. ทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ (ลักษณะงานคล้ายกับ AutoCad). อายุไม่เกิน 25 ปี. ประสบการณ์. 0. 3 ปี. ลักษณะงานและความรับผิดชอ...
  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  |
  กทม
  - 13 วันที่แล้ว
  วัตถุประสงค์งาน. ตำแหน่งงาน. Construction Career จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา. Site Engineer (ควบคุมงานก่อสร้าง). Office Engineer (จัดเตรียมแบบก่อสร้าง). Planning Engineer (ทำแผนกา...
  บริษัทในเครือเบญจพร กรุ๊ป
  |
  ประเทศไทย
  - 2 วันที่แล้ว
  รายละเอียดงาน. 1.ออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า. 2.ปรับแบบบ้านเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า. 3.Support ของงานตลาด. 4.สามารถเขียนแบบและยื่นขอใบอนุญาตในการก่...
  กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์
  |
  กทม, กทม
  - 45 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. เสนอขาย ออกแบบ ปรับแบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่มาติดต่อสร้างบ้าน. คุณสมบัติ. เพศ. ชาย , หญิง. อายุ(ปี). 27. 35. ระดับการศึกษา. ปริญญาตรี. ประสบการณ์(ปี...
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  |
  กทม
  - 4 วันที่แล้ว
  รายละเอียดงาน. ลักษณะงาน. งานประจำ. คุณสมบัติ. วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตย...
  บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
  |
  กทม
  - 32 วันที่แล้ว
  หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ. มีความรู้ความสามารถ ในการจัดทำแบบเพื่อขออนุญาต และเพื่อประมูลราคา. มีความเข้าใจในการจัดทำแบบรายละเอียด เคลี่ยร์แบบเพื่อนำไปก่อสร้าง. สามารถควบคุ...
  บริษัท มิตรตรังคอนสตรัคชั่น จำกัด
  |
  ประเทศไทย
  - 5 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. 1. เพศชาย หญิง. 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสถาปัตยกรรมหลัก. 3. มีประสบการณ์ ในงานด้านการเขียนภาพเปอร์ 3 D MAX ทั้งภายนอกภายใน. 4. มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป...
  เอส-2000 สตีล แฟบริเคท จำกัด
  |
  กทม, กทม
  - 18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ออกแบบและวางแผนในการก่อสร้าง. คุณสมบัติ. เพศ. ชาย , หญิง. อายุ(ปี). ทุกช่วงอายุ. ระดับการศึกษา. ปริญญาตรี. ปริญญาโท. ประสบการณ์(ปี). 3ปีขึ้นไป. อื่นๆ. ไม่ระบุ...
  องค์การเภสัชกรรม
  |
  กทม
  - 4 วันที่แล้ว
  รายละเอียดงาน. ลักษณะงาน. งานประจำ. คุณสมบัติ. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหาร หรือผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว. วุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.). ต้องมีใ...