วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  จ.ชลบุรี
  บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด
  กทม
  Workventure Technologies
  กทม
  บริษัท บ้านไทยโฮม จำกัด
  กทม
  บริษัท รังษีพรหม คอนสตรัคชั่น จำกัด
  Job descriptionสามารถเขียนแบบและประเมินราคาเกี่ยวกับงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดีวุฒิ ปวส./ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องความตั้งใจอดทนและรับผิดชอบ มนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานได้เร็ว และทำงานเป็นทีมได้ มีความซื่อสัตย์และขยันอดทน กระตือรือร้น สามารถทำงานในสภาวะกดดัน และเร่งด่วนได้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์และMS Officeได้ดี มีความสามารถใช้โปรแกรม Autocad,3D MaxหรือSketch Up, หรือโปรแกรมที่เกี่ยวกับงานออกแบบ ได้เป็นอย่างดี มีความรู้เรื่องวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง สามารถตรวจหน้างานได้ ประสานงานเคลียร์แบบกับผู้รับเหมาได้ ทำงานล่วงเวลาได้ ***(เงินเดือนตามความสามารถและประสบการณ์)Requirements1. มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 2 ปี (ด้านการ ออกแบบ เขียนแบบ) เป้นต้น 2. สามารถใช้โปรแกรม ได้เป็นอย่างดี - SKETCH UP (V-RAY) - PHOTOSHOP - 3D WALKTHROUGH 3. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท 4. ประสบการณ์(ปี) : 2 ปีขึ้นไปBenefits✔ Performance BonusOther benefits✔ เงินโบนัสตามผลงาน ค่าตอบแทนพิเศษ
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionคุณสมบัติ- วุฒิปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ - ประสบการณ์ตั้งแต่ 1-2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถใช้งานโปรแกรม 3D , AutoCad , Sketchup , Photoshop ได้ดี - มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีทัศนคติที่ดี, พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ - สามารถทำงานเป็น Teamwork
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionคุณสมบัติ- วุฒิปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์- ประสบการณ์ตั้งแต่ 1-2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถใช้งานโปรแกรม 3D , AutoCad ,illustrator, Sketchup , Photoshop ได้ดี - มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีทัศนคติที่ดี, พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ - สามารถทำงานเป็น Teamwork
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB30,000 - 70,000
  จ.ชลบุรี
  บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด
  Nakhon Ratchasima, จ.นครราชสีมา
  บจก.สตรองแลนด์
  Sukhumvit, Bangkok
  PRTR
  กทม
  Christiani & Nielsen (Thai) PCL
  กทม
  สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
  กทม
  บริษัท ยูเท็กซ์ ลิฟวิ่ง สแควร์ จำกัด
  Job descriptionบริหารการขายกลุ่มลูกค้าบริษัท ออกแบบตกแต่งภายใน หรือสถาปนิก หรือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือเจ้าของกิจการ เช่น โรงแรม รีสอร์ท โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน เป็นต้น หรือ โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากผ้า ตลอดจนการหาลูกค้าโครงการรายใหม่Requirements- จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง- มีประสบการณ์ในการขายอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป / มีโทรศัพท์มือถือ และยานพาหนะเป็นของตนเอง- มีประสบการณ์งานวางสเปก ขายสินค้าให้สถาปนิกหรือโครงการ/ รู้จัดเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี - มีความขยัน อดทนในการทำงาน และซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน / มีบุคลิคดี มีความมั่นใจในตนเอง รักงานขายและมีทักษะในการนำเสนอที่ดี - ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี / มีบุคคลค้ำประกันพร้อมBenefits✔ Performance BonusOther benefits✔ ประกันสังคม - สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน - กิจกรรมสังสรรค์พักผ่อนประจำปี
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1. บริหารจัดการและควบคุมงานการออกแบบภายใน/ภายนอกอาคาร2. จัดการวางเค้าโครงการออกแบบร่างขั้นต้น (แบบร่างผังอาคาร, แบบร่างตัวอาคาร) 3. สามารถเขียนแบบได้ 4. สามารถจัดทำรายละเอียดก่อสร้าง แบบแสดงผังระบบสาธารณูปโภคภายในภายนอกอาคาร, แบบวิศวกรรมโครงสร้าง, แบบวิศวกรรมระบบไฟฟ้า, ระบบสุขาภิบาล, ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 5. สามารถประมานราคาการก่อสร้าง ได้ 6.ควบคุมตรวจสอบติดตามผลงาน คุณสมบัติ • ชาย อายุ 30 ขึ้นไป • วุฒิการศึกษาระดับตรี สาขาสถาปัตยกรรม • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป • มีประสบการณ์ด้านการก่อสร้าง หรือ Renovate อาคาร มีความอดทน สามารถพัฒนางานที่รับผิดชอบและสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1. แนะนำ และจำหนายสินค้า (เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว) 2. รับผิดชอบกลุ่มลูกค้าบริษัท ออกแบบตกแต่งภายใน สถาปนิก ผู้รับเหมาโครงการ โรงแรม เป็นต้น 3. ติดตาม ประสานงาน และให้บริการหลังการขาย 4. รายและวิเคราะห์ผลการขาย คุณสมบัติ 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 24-35 ปี 2. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา 3. รักงานขาย ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์และบคลิกภาพดี 4. มีประสบการณ์งานขายโครงการ และวางสเปคสินค้ากับดีไซน์เนอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5. มีรถยนต์ และใบขับขี่