วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  17ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 1 (0.04 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  โครงการบ้าน ว.แลนด์เฮาส์
  |
  ประเทศไทย
  - 4 วันที่แล้ว
  รับสมัคร จำนวน 2 อัตรา. คุณสมบัติ 1. เพศชาย หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับงาน 3. มีประสบการณ์จะพิจารณาเ...
  บริษัท ทรีเค โฮมพลัส เทรดดิ้ง ในเครือ ทรีเค
  |
  ประเทศไทย
  - 5 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ 1. มีประสบการณ์งานขาย (พิจารณาเป็นพิเศษ). 2. สามารถออกหน้างานได้ และประสานงานกับผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ สถาปนิค และช่างได้ดี. 3. มีรถยนต์ส่วนตัวและมีใบขับขี่ (มีรถยนต์ส่วนตั...
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอทเดคคอร์ หาดใหญ่
  |
  ประเทศไทย
  - 5 วันที่แล้ว
  รับสมัครงานด่วน ️ ️หจก.แอทเดคคอร์ หาดใหญ่ (บริษัทดำเนินงานด้านออกแบบและตกแต่งภายใน ออกแบบอาคาร ต่อเติมและปรับปรุงอาคาร)ต้องการรับสมัครคนรุ่นใหม่ ไฟแรง มีความรับผิดชอบสูงตำแหน่ง. มั...
  Silicon Craft Technology
  |
  กทม, กทม
  - 6 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. ปวส สาขา อิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง. ทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ (ลักษณะงานคล้ายกับ AutoCad). อายุไม่เกิน 25 ปี. ประสบการณ์. 0. 3 ปี. ลักษณะงานและความรับผิดชอ...
  บริษัท เอ็มเคเอ็น แอนด์ นาคิน ซีวิล จำกัด
  |
  ประเทศไทย
  - 4 วันที่แล้ว
  รับสมัคร. คุณสมบัติ. เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับงาน. สามารถใช้โปรแกรม SKETCH UP หรือ 3D. MAX หรือ AU...
  เอ็ม เค เอ็น มาร์เบิ้ลสโตน
  |
  ประเทศไทย
  - 4 วันที่แล้ว
  รับสมัครงาน. ตำแหน่ง. จำนวน. 1 อัตรา. เพศ. ชาย หญิง. เงินเดือน. ตามความสามารถ. วุฒิการศึกษา. ปริญญาตรี. สถานที่ทำงาน. จ.สงขลา. คุณสมบัติ.. มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง. สามารถออกแบบ...
  บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม๊ปปิ้ง คอนเซาแทนต์ จำกัด
  |
  ประเทศไทย
  - 5 วันที่แล้ว
  ตำแหน่ง. จำนวน. 2 อัตรา. เงินเดือน. ตามความสามารถ หากไม่มีประสบการณ์ จะต้องผ่านเกณฑ์การฝึกในระยะทดลองงานได้คะแนนไม่น้อย กว่า ร้อยละ80. เพศ. ไม่ระบุ. วุฒิการศึกษา. ปวช. ปวส. ที่ปฏิบ...
  Christiani & Nielsen (Thai) PCL
  |
  กทม
  - 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  ชาย หญิง อายุ 35. 45 ปีปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมมีใบประกอบวิชาชีพระดับภาคี สามัญสถาปนิกประสบการณ์ในการออกแบบและควบคุมงานสถาปัตย์ อย่างน้อย 10 15 ปีมีความรู้เกี่ยวกับ Shop Drawing แล...
  บริษัท ทรีเค โฮมพลัส เทรดดิ้ง ในเครือ ทรีเค
  |
  ประเทศไทย
  - 5 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ 1. มีประสบการณ์งานขาย (พิจารณาเป็นพิเศษ). 2. สามารถออกหน้างานได้ และประสานงานกับผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ สถาปนิค และช่างได้ดี. 3. มีรถยนต์ส่วนตัวและมีใบขับขี่ (มีรถยนต์ส่วนตั...
  บริษัท สร้างทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
  |
  ประเทศไทย
  - 3 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. เพศ ชาย. หญิง. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง. ใช้โปรแกรม AutoCAD sketch up 3d max ได้. ประสบการณ์ การออกแบบและเขียนแบบในงานสถาปัตยกร...
  neocivil2004
  |
  ประเทศไทย
  - 4 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. เพศ ชาย. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาชาอื่นที่เกี่ยวข้อง. ใช้โปรแกรม AutoCAD sketch up 3d max. ประสบการณ์ การออกแบบและเขียนแบบในงานสถาปัตยกรรมอย่างน้อ...
  BnT Construction
  |
  ประเทศไทย
  - 1 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 1X,XXX
  วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์ มัณฑนศิลป์ ออกแบบตกแต่งภายใน หรือที่เกี่ยวข้อง. มีประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบ ตกแต่งภายใน 1 ปี ขึ้นไป. 1.ออกแบบก่อสร้าง รวมถึงออกแบบเขียนแบบตกแต่งภายใน. 2....
  CH. KARNCHANG PLC
  |
  กทม
  - 4 วันที่แล้ว
  เพศชาย. หญิง. วุฒิปริญญาตรี. โท สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง. มีประสบการณ์ 0. 5 ปี ด้านการออกแบบหรืองานด้านสถาปัตย์ในงานก่อสร้าง. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยก...
  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  |
  กทม
  - 2 วันที่แล้ว
  วัตถุประสงค์งาน. ตำแหน่งงาน. Construction Career จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา. Site Engineer (ควบคุมงานก่อสร้าง). Office Engineer (จัดเตรียมแบบก่อสร้าง). Planning Engineer (ทำแผนกา...
  บ.เมวา จำกัด
  |
  ประเทศไทย
  - 6 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติของผู้สมัครงาน. เพศชาย เพศหญิง อายุ 22 35 ปี. วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความคิดสร้างสรรค์ ละเอียด รอบคอบ ขยัน และกระตือรือร้นใ...
  หจก.คงมั่นการช่าง
  |
  Tha Sala, จ.นครศรีธรรมราช
  - 6 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. 1.มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้น หากมีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ. 2.มีความขยัน กระตือรือร้น สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี. 3. หากมีภูมิลำเนาในพื้นที่ อ.ท่าศาลา ...
  สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
  |
  กทม
  - 1 วันที่แล้ว
  Details Category. Published on Friday, 22 August 2014 17 05 Hits. 9101. จบ ป.ตรี สถ.บ. สถาปัตยกรรมหลัก,มีประสบการณ์ทำงาน 1 3 ปี ด้านออกแบบ ขึ้นไป. มีความรู้ความสามารถ ในการจัดทำแบบ...