วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  จ.ชลบุรี
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ• สอนปั้นดิน เด็กอายุ 3-15 ปีคุณสมบัติ 1. ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา 2. อายุ 20 ปี ขึ้นไป 3. สนใจ หรือ มีพื้นฐานทางด้านศิลปะ หรือ ชอบงานปั้น 4. ชอบทำงานเกี่ยวกับเด็ก 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 6. มีความคิดสร้างสรรค์ รักการเรียนรู้ ฝึกฝน 7. ร่าเริง แจ่มใส กล้าแสดงออก 8. ทำงาน อังคาร-อาทิตย์ (หยุดทุกวันจันทร์) เวลาตามศูนย์แต่ละศูนย์ 9. ทำงาน Full Time หรือ Part Time
  กทม
  STAR ART
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ• สอนปั้นดิน เด็กอายุ 3-15 ปีคุณสมบัติ 1. ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา 2. อายุ 20 ปี ขึ้นไป 3. สนใจ หรือ มีพื้นฐานทางด้านศิลปะ หรือ ชอบงานปั้น 4. ชอบทำงานเกี่ยวกับเด็ก 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 6. มีความคิดสร้างสรรค์ รักการเรียนรู้ ฝึกฝน 7. ร่าเริง แจ่มใส กล้าแสดงออก 8. ทำงาน อังคาร-อาทิตย์ (หยุดทุกวันจันทร์) เวลาตามศูนย์แต่ละศูนย์ 9. ทำงาน Full Time หรือ Part Time
  กทม
  บริษัท เอช.เอช.เค.อินเตอร์เทรด จำกัด
  กทม
  บริษัท ฮิต แกลเลอเรีย จำกัด
  กทม
  STAR ART
  กทม
  STAR ART
  กทม
  STAR ART
  กทม
  บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
  กทม
  บริษัท บี-เยส จำกัด
  กทม
  โรงเรียนเพลินพัฒนา
  กทม
  บริษัท พี.เอช.แอล.ทรัพย์ถาวร จำกัด
  จ.นนทบุรี
  บริษัท พี.เอช.แอล.ทรัพย์ถาวร จำกัด
  จ.นนทบุรี
  Start
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionความรับผิดชอบเรากำลังมองหาผู้ที่มีใจรักงานศิลปะ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการออกแบบ ตกแต่ง Window Display- วุฒิการศึกษา: ระดับ ปวช., ปวส., ปริญญาตรี ขึ้นไป ทางศิลปะ - คุณสมบัติ: อายุ 21-30 ปี มีความขยัน-อดทน สามารถ เขียนรูปได้ - ถ้ามีความสามารถ ในการเขียนสีน้ำ, สี Acrylic, Graffiti, Drawing, Painting จะรับพิจรณาเป็นพิเศษ - ความถนัดทางด้านโปรแกรม: Illustrator และ Photoshop งานเป็น Full Time และสามารถทำงานตกแต่งในห้างในเวลากลางคืนได้ คุณสมบัติ - ชาย หรือ หญิง อายุ 21 ถึง 30 ปี - วุฒิการศึกษา ปวส. ศิลปะ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป คุณสมบัติเพิ่มเติม: 1. วุฒิการศึกษา: ระดับ ปว.ช, ปว.ส, ปริญญาตรี ขึ้นไป ทางศิลปะ 2. อายุ 21-30 ปี มีความขยัน-อดทน สามารถ เขียนรูปได้ 3. ถ้ามีความสามารถ ในการเขียนสีน้ำ, สี Acrylic, Graffiti, Drawing, Painting จะรับพิจรณาเป็นพิเศษ 4. ขั้นเงินเดือน ตามประสพการและอายุ งาน 5. สวัสดิการ มี ประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง โบนัส ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- แนะนำ /ขายสินค้า และสาธิตวิธีการทำคุณสมบัติ 1. อายูไม่เกิน 25 ปี 2. เพศหญิง 3. สามารถทำงานเป็นกะได้ 4. รักเด็ก รักงานขาย และบริการ 5. ชอบงานศิลปะ
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionคุณสมบัติเพศชายหรือหญิงอายุไม่เกิน 35 ปีจบการศึกษาด้านศิลปะ ออกแบบ มีความคิดสร้างสรรค์ รายละเอียดงาน รับผิดชอบเรื่องการตกแต่งสถานที่ห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงหรือตามที่ทางโรงแรมกำหนด สวัสดิการ อาหารฟรี 2 มื้อ ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชุดยูนิฟอร์ม ค่ารักษาพยาบาล
  จ.ภูเก็ต
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- รับผิดชอบทำงานด้านศิลปกรรมทั้งหมด ตามโครงการต่างๆ ที่บริษัทฯ มอบหมายคุณสมบัติ 1. เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป 3. มีความรู้ความสามารถด้านศิลปะ,หัตถกรรมและจิตรกรรม 4. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิค 5. มีความรู้และประสบการณ์ตามสายงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป 6. มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน 7. มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ-หน้าที่หลัก ศึกษาหลักสูตรเป็นศูนย์กลาง การสื่อสารและอบรมหลักสูตรแก่ ผู้สอนของศูนย์เฟรนไชส์ และ -ประเมินคุณภาพการสอนให้ได้มาตรฐานของบริษัทฯ รวมถึงการออกแบบหลักสูตรใหม่ คุณสมบัติ - ป.ตรี สาขาศิลปกรรม และการสอนเด็ก หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง หากจบจากต่างประเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ - อายุไม่เกิน 35 ปี - ต้องมีประสบการณ์การการสอนเด็กเล็ก 5 - 10 ขวบมาก่อน- มีความรู้ด้านจิตวิทยาพัฒนาการของเด็ก - มีทักษะและความรู้เชิงลึกด้านศิลปะ ว่าด้วยเรื่อง สี ลายเส้น ฯลฯ
  Kathu, จ.ภูเก็ต
  บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
  เงินเดือน : 15,000-20,000
  จ.ฉะเชิงเทรา
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- ควบคุมดูแลและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตตามมาตรฐาน GMP/ISO และนโยบายบริษัท- ควบคุมดูแลพนักงานในแผนกให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ - ดูแลเครื่องจักรให้มีสภาพดีพร้อมใช้งาน - บริหารงานในแผนกและพัฒนางานทำให้งานบรรลุตามเป้าหมาย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ 1. การศึกษาระดับปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต พร้อมใบประกอบโรคศิลปะ ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข 2. มีประสบการณ์ในการทำงานในโรงงานผลิตยาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 3. มีความสามารถในการควบคุมการทำงานในส่วนที่รับผิดชอบ 4. มีความสุขุม รอบคอบในการทำงาน มีความเป็นผู้นำ 5. ไม่มีประวัติแพ้ยาในกลุ่มใดๆ ทั้งสิ้น
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- การให้คำปรึกษาด้านการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปาก- การตรวจสุขภาพในช่องปาก - การขูดหินปูน - การอุดฟัน - การถอนฟัน - เวลาปฎิบัติงาน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 คุณสมบัติ - มีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป - เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ จากทันตแพทย์สภา - มีความมั่นใจในตนเอง - ชอบการให้บริการ - ไม่รังเกลียดคนป่วย - มีสุขภาพจิตดี ใจดี ใจเย็น - มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ - รักและศรัทธาต่อวิชาชีพ - อดทนต่อสภาพแรงกดดันได้ดี
  กทม, กทม
  Workventure Technologies
  เงินเดือน : ฿20,000 - 25,000
  กทม, กทม
  บริษัท เบเกอรี่ คาสเทิ่ล จำกัด
  Job description-เวลาทำงาน 8.00 - 17.00 น.-จันทร์ - เสาร์-สถานที่ทำงาน บริษัท ทีโอที สำนักงานใหญ่ ถนน แจ้งวัฒนะ อยู่เขต หลักสี่ - จะเป็นผู้รับงานจากตำแหน่ง Admin Graphic เป็นฝ่ายผลิตภาพต่างๆ ตามความต้องการที่ตำแหน่ง Admin Graphic ส่งมาให้ - ซึ่งต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกราฟฟิคต้องสามารถใช้ photoshop/ AI เป็น -มีความเข้าใจด้านการทำรูปภาพ resolution/ สีสันต่างๆ เป็นคนสายตาดี มองสีไม่เพี้ยนRequirements-วุฒิ ปวส. และ ปริญญาตรี -สามารถใช้โปรแกรม PS, AI ได้คล่อง -มีความเข้าใจเรื่อง Resolution/สีของภาพ -สายตาดีมองสีไม่เพี้ยน -มีหัวศิลปะ ตกแต่งรูปภาพได้ -เข้าใจง่าย สามารถเรียนรู้และพูดคุยทำความเข้าใจกับงานที่ได้รับมอบหมายได้เร็ว -ทำงานเร็ว สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ -มีใครรักในงานเบเกอรี่Benefits✔ Performance BonusOther benefits✔ ประกันสังคม โบนัส การท่องเที่ยวประจำปีของบริษัท
  กทม
  Workventure Technologies
  จ.เชียงใหม่
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่