วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  78ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 3 (0.04 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  Egco Group
  |
  กทม
  - 2 วันที่แล้ว
  Job Descriptions. Prepare conceptual or preliminary design of power plant projects Prepare technical requirement in order to request for proposal from engineering or construction c...
  Taokaenoi Food & Marketing PCL
  |
  จ.นนทบุรี
  - 2 วันที่แล้ว
  รายละเอียดงาน ดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง เพื่อผลิตสินค้าให้ทันตามความต้องการและคุณภาพตามที่บริษัทฯกำหนด ควบคุมต้นทุนการบำรุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ และสถานที่ให้เป็...
  Sahamitr Pressure Container Plc.
  |
  กทม, กทม
  - 2 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม เครื่องกล ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง. มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องกลและไฟฟ้า อย่างน้อย 10 ปี. มี...
  CH. KARNCHANG PLC
  |
  กทม
  - 6 วันที่แล้ว
  เพศชาย. หญิง. วุฒิปริญญาตรี. โท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล. มีประสบการณ์ 0. 5 ปี ด้านการติดตั้งงานระบบในงานก่อสร้าง. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี....
  Syn Mun Kong Insurance
  |
  กทม, กทม
  - 1 วันที่แล้ว
  วุฒิการศึกษาปริญญาตร. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความขยันอดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่....
  สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
  |
  กทม
  - 3 วันที่แล้ว
  Details Category. Published on Friday, 22 August 2014 17 00 Hits. 8135. วุฒิ ป.ตร ด้าน วิศวกรรม สถาปัตยกรรม อายุไม่น้อยกว่า 35 ปีขึ้นไป. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานก่อสร้างอาคารข...
  CH. KARNCHANG PLC
  |
  กทม
  - 6 วันที่แล้ว
  เพศชาย. หญิง. วุฒิปริญญาตรี. โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า. มีประสบการณ์ 0. 5 ปี ด้านการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี. มีทัก...
  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  |
  กทม
  - 4 วันที่แล้ว
  วัตถุประสงค์งาน. รับผิดชอบการวางแผนและบริหารโครงการ เพื่อให้โครงการที่รับผิดชอบเป็นไปตามแผน ทั้งแผนการก่อสร้างและแผนการตลาดและการขายมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรมและเป็นไปตามงบประมาณที่ได...
  CH. KARNCHANG PLC
  |
  กทม
  - 6 วันที่แล้ว
  เพศชาย. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจก่อสร้างหรือวิศวกรรมโครงสร้าง. มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างและงานไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 7 ปีขึ้นไป. ได้รับใบอนุญาตประกอบ...
  CH. KARNCHANG PLC
  |
  กทม
  - 6 วันที่แล้ว
  วุฒิปริญญาตรี. โท สาขาวิศวกรรมโยธา. วิศวกรรมโครงสร้าง. เครื่องกล. มีประสบการณ์ในการทำงานโครงการก่อสร้างขนาดกลางขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 5 ปี. เคยทำงานด้านบริหารสัญญา หรือควบคุมงบประมาณ. ...
  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  |
  กทม
  - 4 วันที่แล้ว
  วัตถุประสงค์งาน. รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างานตรวจสอบ ควบคุมและประสิทธิผลการปฏิบัต...
  UAC Global PCL
  |
  กทม, กทม
  - 2 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. ตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารการขอซื้อ ประสานงานกับหน่วยงานที่ขอซื้อเพื่อเคลียร์ Spec ทางวิศวกรรม ค้นหาผู้ขายเพื่อติดต่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า เจรจาต่อรองราคาและเงื่อน...
  CH. KARNCHANG PLC
  |
  กทม
  - 6 วันที่แล้ว
  วุฒิปริญญาตรี. โท สาขาวิศวกรรมโยธา. วิศวกรรมโครงสร้าง. ไฟฟ้า. เครื่องกล. สุขาภิบาล. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านออกแบบ ถอดแบบ ประเมินราคา 0. 5 ปี. สามารถออกแบบ. เขียนแบบ. ถอดแบบ หรือ...
  CH. KARNCHANG PLC
  |
  กทม
  - 6 วันที่แล้ว
  เพศชาย. หญิง. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจก่อสร้างหรือวิศวกรรมโครงสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง. มีประสบการณ์ 0. 5 ปี ในงานก่อสร้างและงานโยธา. ได้...
  Mitr Phol Group
  |
  กทม
  - 1 วันที่แล้ว
  ความรับผิดชอบหลัก. ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจและการลงทุนที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงประสานงานเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการศึกษาโครงการลงทุน. ติดตามสถานการณ์ของอุตสาหกรรมและธุรก...
  Sahamitr Pressure Container Plc.
  |
  กทม, กทม
  - 2 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล. มีประสบการณ์การบริหารด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องกลในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 5 ปี. มีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง Hydraulic, Heat Treatment...
  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  |
  กทม
  - 4 วันที่แล้ว
  วัตถุประสงค์งาน. ประสานงานและบริหารจัดการงานออกแบบโครงการให้แก่ SBU ที่สังกัด ทั้งด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม โดยดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานออกแบบควบคุมการปฎิบัติงานออกแบบให...
  CH. KARNCHANG PLC
  |
  กทม
  - 6 วันที่แล้ว
  เพศชาย. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจก่อสร้างหรือวิศวกรรมโครงสร้าง. มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างและงานโยธาไม่น้อยกว่า 7 ปีขึ้นไป. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิ...
  Sahamitr Pressure Container Plc.
  |
  กทม, กทม
  - 2 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่น. มีประสบการณ์งานขายหรือทางด้านวิศวกรรม ในงานที่เกี่ยวกับถังแก๊สติดรถยนต์ หรือผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะได้รับการ...
  Mitr Phol Group
  |
  กทม
  - 1 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. จัดทำข้อเสนอโครงการ Solar ให้กับลูกค้าได้ และรายงานความก้าวหน้าเสนอต่อลูกค้า รวมถึงติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ. ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานในโรงงานอ...
  Sahamitr Pressure Container Plc.
  |
  กทม, กทม
  - 2 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม เครื่องกล อุตสาหการ ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง. มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เหล็ก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ. ...
  DEMCO
  |
  จ.ปทุมธานี
  - 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  จำนวน. คุณสมบัติ. ชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี สัญชาติไทย. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง. มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปาและการส่งจ่ายน...
  Sahamitr Pressure Container Plc.
  |
  กทม, กทม
  - 2 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม เครื่องกล อุตสาหการ ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง. มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เหล็ก. มีประสบการณ์ในการจัดการกระบว...
  DEMCO
  |
  จ.ปทุมธานี
  - 1 วันที่แล้ว
  จำนวน. คุณสมบัติ. เพศชาย หญิง อายุ 25 35 ปี. ปริญญาตรีข้นไป สาขาการเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, การตลาด, วิศวกรรม. หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง. มีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่...
  หจก.ชินวรยะลาก่อสร้าง
  |
  ประเทศไทย
  - 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  คุณสมบัติ. เพศ ชาย. หญิง. อายุ 25 ปีขึ้นไป. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง. มีความรู้ทางด้านวิศวกรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง. สามารถใช้โปรแกรม M...
  หจก.สุชาบดีก่อสร้าง
  |
  ประเทศไทย
  - 2 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. เพศ ชาย. หญิง. อายุ 25 ปีขึ้นไป. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง. มีความรู้ทางด้านวิศวกรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง. สามารถใช้โปรแกรม M...