วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  143ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 11 (0.09 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  Taokaenoi Food & Marketing PCL
  |
  จ.นนทบุรี
  - 16 วันที่แล้ว
  รายละเอียดงาน. ดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง เพื่อผลิตสินค้าให้ทันตามความต้องการและคุณภาพตามที่บริษัทฯกำหนด. ควบคุมต้นทุนการบำรุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ และสถานที่ให้เ...
  Sahamitr Pressure Container Plc.
  |
  Pattaya City, จ.ชลบุรี
  - 32 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม เครื่องกล ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง. มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องกลและไฟฟ้า อย่างน้อย 10 ปี. มี...
  AREEYA PROPERTY PLC
  |
  Pattaya City, จ.ชลบุรี
  - 33 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย หญิง อายุ 22 ี ขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขา วิศวกรรมโยธา มีใบ กว. ทัศนคติดี มีความกระตือรือร้น. สามารถย้ายพื้นที่ทำงาน ใน กรุงเทพและปริมณฑล ได้ มีความรู้...
  สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
  |
  กทม
  - 5 วันที่แล้ว
  Details Category. Published on Friday, 22 August 2014 17 00 Hits. 6594. วุฒิ ป.ตร ด้าน วิศวกรรม สถาปัตยกรรม อายุไม่น้อยกว่า 35 ปีขึ้นไป. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานก่อสร้างอาคารข...
  CH. KARNCHANG PLC
  |
  กทม
  - 58 วันที่แล้ว
  เพศชาย. หญิง. วุฒิปริญญาตรี. โท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล. มีประสบการณ์ 0. 5 ปี ด้านการติดตั้งงานระบบในงานก่อสร้าง. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี....
  PTT Global Chemical Public Company Limited
  |
  จ.ระยอง
  - 9 วันที่แล้ว
  Summary. ควบคุม ดูแลตรวจสอบ และติดตามประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ สามารถเดินเครื่องได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และมี...
  บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  |
  กทม
  - 24 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. เพศ ชาย. อายุ 22 28 ป. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมไฟฟ้า. มีประสบการณ์ทำงานด้านอาคารสูง คอนโดมิเนียม 2 3 ปี. สามารถใช้โปรแกรม MS.Office, Auto C...
  MBK Public Company Limited
  |
  Pattaya City, จ.ชลบุรี
  - 33 วันที่แล้ว
  Job PurPose. กำกับดูแลมาตรฐานงานระบบวิศวกรรม และการใช้พลังงานของบริษัทฯ ในเครือให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด. Job Description. 1. กำกับดูแลบริษัทฯ ในเครือด้านงานระบบวิศวกรรมให้ได้มา...
  Major Cineplex Group Plc.
  |
  Thailand
  - 4 วันที่แล้ว
  ขอบเขตความรับผิดชอบ. ปฏิบัติงานดูแลการฉายภาพยนตร์ ตัดต่อฟิลม์ภาพยนตร์ และรักษาอุปกรณ์การฉายเพื่อทำให้การฉายภาพยนตร์เป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด. ปฎิบั...
  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  |
  กทม
  - 34 วันที่แล้ว
  วัตถุประสงค์งาน. รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างานตรวจสอบ ควบคุมและประสิทธิผลการปฏิบัต...
  CMO Public Company Limited
  |
  กทม
  - 34 วันที่แล้ว
  เป็นช่างเทคนิคติดตั้งระบบภาพ แสง เสียง เทคนิคพิเศษต่างๆ ที่ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบทั้งด้านสุนทรียภาพและด้านวิศวกรรม. จนถึงการติดตั้งและให้เช่าอุปกรณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของโชว...
  THAIPOLYCONS
  |
  กทม
  - 41 วันที่แล้ว
  รายละเอียดงาน. เขียนแบบรายละเอียดของโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องตามหลักการทางวิศวกรรม เพื่อให้ได้ข้อสรุปของแบบที่ใช้อ้างอิงสำหรับงานก่อสร้าง ตลอดจนรายละเอียดของรายการปร...
  UAC Global PCL
  |
  กทม, กทม
  - 14 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. ตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารการขอซื้อ ประสานงานกับหน่วยงานที่ขอซื้อเพื่อเคลียร์ Spec ทางวิศวกรรม ค้นหาผู้ขายเพื่อติดต่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า เจรจาต่อรองราคาและเงื่อน...