วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  จ.ฉะเชิงเทรา
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- วิเคราะห์ยา Initial RD ตามแผนที่กำหนด- ตรวจสอบ ดูแลรักษาเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ - สอบเทียบทางเคมีของเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ - เขียน SOP, SP ของยา RD - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ 1. เพศ ชาย/หญิง 2. ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 3. มีความรู้ความเข้าใจการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการเป็นอย่างดี 4. สนใจงานวิเคราะห์ กระตือรือร้นในการเรียนรู้ 5. ขยัน และอดทนต่องานหนัก มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 6. ไม่แพ้ยาเพนนิซิลลินและเซฟาโรสปอริน หมายเหตุ: หลังจากผ่านทดลองงาน หยุดเสาร์เว้นเสาร์
  จ.ฉะเชิงเทรา
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- วิเคราะห์ยา และตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์- ตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องมือวิเคราะห์ - สอบเทียบทางเคมีของเครื่องมือวิเคราะห์ คุณสมบัติ 1. เพศหญิง วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ เคมี-ฟิสิกส์ 2. อายุไม่เกิน 30 ปี บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง 3. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี 4. สนใจงานวิเคราะห์ กระตือรือร้นในการเรียนรู้ 5. ไม่แพ้ยาเพนนิซิลลิน และเซฟาโรสปอริน
  จ.อุดรธานี
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
  กทม
  บริษัท ดีพ แอนด์ ฮาร์โมนิแคร์ ไอวีเอฟ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
  เงินเดือน : 15000-30000
  จ.สงขลา
  โรงเรียนเลิศคณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ-สอนคณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ อังกฤษตามหลักสูตรของทางโรงเรียน (Top One) เน้นการทำชีต สอนตัวต่อตัว และจะต้องทำการอบรมกับทางศูนย์ Top One ปากเกร็ด เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน คุณสมบัติ - สามารถทำงานในเวลาของห้างสรรพสินค้า และทำงานในวันเสาร์อาทิตย์ได้ - มีวินัยในการทำงาน มีความรับผิดชอบ และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ - สามารถสอนเด็กเล็กๆ ถึง มัธยมปลายได้ และรักเด็ก - สามารถสอนวิชา ภาษาไทย คณิต และ วิทยาศาสตร์ ได้ - จบครูโดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  กทม
  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด
  กทม
  บริษัท วันดี มีเดีย จำกัด
  กทม
  บริษัท ชัชรีย์ โฮลดิ้ง จำกัด
  กทม
  บริษัท เอส.ที. เคมีธุรกิจ จำกัด
  จ.นครราชสีมา
  เทศบาลนครนครราชสีมา
  กทม
  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
  กทม
  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
  กทม
  บริษัท ชัชรีย์ โฮลดิ้ง จำกัด
  กทม
  PRC Technologies Corporation., Ltd.
  กทม
  บริษัท ไทยเว็ทแลป จำกัด
  จ.ฉะเชิงเทรา
  บริษัท ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ จำกัด
  กทม, กทม
  UAC Global PCL
  กทม
  Vichaivej International Hospital Group
  จ.นนทบุรี
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  กทม
  Advanced Information Technology PLC
  กทม
  Syn Mun Kong Insurance
  กทม
  โรงเรียนกวดวิชามงคลพัฒนา
  กทม
  บริษัท ชัชรีย์ โฮลดิ้ง จำกัด
  กทม
  Advanced Information Technology PLC
  กทม
  Vichaivej International Hospital Group