วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  777ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 8 (0.22 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  UAC Global PCL
  |
  กทม, กทม
  - 14 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. เพศชาย หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์. วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี สาขาปิโตรเคมี สาขาเคมีอุตสาหกรรม มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 5 ปี...
  บริษัท ริช คอมมูนิเคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด
  |
  กทม
  - 29 วันที่แล้ว
  ประสบการณ์ 0 5 ปี. คุณสมบัติ. 1. จบการศึกษา วุฒิปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง. 2. เพศชาย. หญิง อายุ 23. 35 ปี. สัญชาติไทย. 3. มีความรู้พื้น...
  Vichaivej International Hospital Group
  |
  กทม
  - 35 วันที่แล้ว
  เพศ. ชาย หญิง. คุณสมบติ. ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณทิต สาขารังสีเทคนิค มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านรังสีวินิจฉัย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี หากมีประ...
  S&P Syndicate Public Co Ltd
  |
  กทม
  - 32 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ 1.วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2.มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร 1 ปี ขึ้นไป 3.มีความรู้ด้านระบบบริหารคุณภาพ...
  บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  |
  กทม
  - 58 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. ชาย หญิง. อายุ 25 35 ปี. ปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรม, สถิติ. ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป. มีความรู้ในเรื่องการทำ data warehouse, Business Intelligent ทั้งด...
  Syn Mun Kong Insurance
  |
  กทม, กทม
  - 1 วันที่แล้ว
  วุฒิการศกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง. สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C .NET, Java หรือ PHP ได้ ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป. มีความรู้ด...
  BJH Investment Company Limited
  |
  Pattaya City, จ.ชลบุรี
  - 49 วันที่แล้ว
  Responsibilities. รับผิดชอบในการทำ Marketing Planning, Presentation, Training กลุ่มเครื่องไตเทียม. ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตาม Marketing Plan ที่ได้ทำไว้แล้ว ทั้งในด้านค่าใช้จ่า...
  Carabao Group
  |
  กทม
  - 6 วันที่แล้ว
  รายละเอียด 1. จัดซื้อ จัดหา สินค้าและบริการทั้งในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ 2. ประสานงานด้านต่างประเทศ 3. เจรจาต่อรอง 4. บริหารจัดการ การสั่งซื้อ สต๊อก 5. สินค้าและการจัดส่งสินค้...
  TICON Industrial Connection Public Company Limited
  |
  กทม
  - 24 วันที่แล้ว
  Qualification. ปริญญาตรี หรือ โท ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีทั้งการพูดและการเขียน มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในการดูแลระบบ SAP Financ...
  Siam Makro Public Company Limited
  |
  กทม
  - 8 วันที่แล้ว
  ลักษณะงาน. ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโ...
  PTT Global Chemical Public Company Limited
  |
  จ.ระยอง
  - 9 วันที่แล้ว
  Summary. ควบคุม ดูแลตรวจสอบ และติดตามประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ สามารถเดินเครื่องได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และมี...
  MK Restaurant Group Plc.
  |
  กทม
  - 6 วันที่แล้ว
  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ. ฝ่ายจัดซื้อ จำนวน 1 อัตรา. เพศชาย. หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหาร ,ช่าง, IT การตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง...
  Wongnai
  |
  กทม
  - 57 วันที่แล้ว
  Responsibilities รัน Manual Test, เขียน Automated Test, และระบุปัญหา (bug) ได้อย่างรวดเร็ว. ควบคุมความคลอบคลุมของการทดสอบ (Test Coverage) ของเว็บและแอพของ Wongnai. ทำงานร่วมกับทีมอ...