วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  78ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 3 (0.05 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  โรงเรียนกวดวิชาต้นกล้า
  |
  ประเทศไทย
  - 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  ตำแหน่ง. ครูสอนวิทยาศาสตร์. คุณสมบัติ. ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง. มีความรู้ความสามารถสอนวิทยาศาสตร์ ประถม มัธยมต้นได้ดี. มีประสบการณ์ในการสอนวิทยาศาสตร์. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับ...
  หจก.ไวท์บ๊อกซ์โซลูชั่น2011
  |
  ประเทศไทย
  - 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  . วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี เทียบเท่า ด้านวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี ชีวเคมี ด้านสิ่งแวดล้อม. อนามัยสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชัวภาพ หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านห้องปฎิบัติการสิ่งแวด...
  คิด-ดี ติวเตอร์ (ตรงข้ามธนาคารกสิกรไทย บริเวณถนนคนเดิน)
  |
  ประเทศไทย
  - 4 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. 1. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา. 2. รักเด็ก ใจเย็น. สอนในระดับชั้น ป.4. มัธยมต้น. ทำงาน. วัน จ. พฤ. เวลา 17.00 18.30 น. วัน ส. อา. เวลา 08.00. 15.00 น. หากสนใจสามารถสมัครไ...
  Next Step Tutor
  |
  ประเทศไทย
  - 2 วันที่แล้ว
  รับสมัคร ครูวิชาวิทยาศาสตร์. 1. กำลงศึกษา หรือ จบจากสาขาวิทยาศาสตร์. 2. สามารถสอนวิชา วิทยาศาสตร์ ในระดับ อนุบาล ประถม และ มัธยม ได้. 3. มีทักษะการสอนและการถ่ายทอดดี. 4. มีประสบกา...
  Very Easy กวดวิชาครูเมย์
  |
  ประเทศไทย
  - 2 วันที่แล้ว
  .งานสอนตามช่วงเวลาสอนระดับชั้น ป.1 ป.6(14 25 ตุลาคม 2562)ทำงาน จันทร์. ศุกร์ เวลา 08.30. 16.30 น. 2. จบปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง. ศึกษาชั้นปีที่ 2. 4 หรือเทียบเท่า...
  SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED
  |
  กทม
  - 2 วันที่แล้ว
  รายละเอียดงาน. บรรณาธิการต้นฉบับ. 1.ตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับหรือบทแปล. 2.ตรวจสอบถวามถูกต้องของข้อมูลที่อ้างอิงหรือประกอบในหนังสือ (จึงต้องการผู้ช่วยที่จบสายวิทยาศาสตร์). 3.แก้ไ...
  UAC Global PCL
  |
  กทม, กทม
  - 2 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. เพศชาย หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์. วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี สาขาปิโตรเคมี สาขาเคมีอุตสาหกรรม มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 5 ปี...
  Syn Mun Kong Insurance
  |
  กทม, กทม
  - 1 วันที่แล้ว
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความขยันอดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่....
  Vichaivej International Hospital Group
  |
  กทม
  - 5 วันที่แล้ว
  เพศ. ชาย หญิง. คุณสมบติ. ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณทิต สาขารังสีเทคนิค มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านรังสีวินิจฉัย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี หากมีประ...
  Syn Mun Kong Insurance
  |
  กทม, กทม
  - 1 วันที่แล้ว
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง. มีประสบการณ์และทักษะในการเขียนโปรแกรม ด้วยภาษา C ...
  Taokaenoi Food & Marketing PCL
  |
  จ.นนทบุรี
  - 2 วันที่แล้ว
  รายละเอียดการทำงาน. ดูแลด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารต่างๆ และฝึกฝนทักษะทางการ sensory. จัดระบบเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบก่อนส่งเข้าโรงงาน. รับเรื่องวิจั...
  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
  |
  กทม
  - 3 วันที่แล้ว
  Job Responsibilities. สามารถแก้ไขปัญหา และให้คำปรึกษา incident ต่างๆ ที่เกิดกับ Virtualizationและระบบปฏิบัติการ. วางแผนการปฏิบัติงาน, ตรวจสอบและวิเคราะห์การทำงานระบบ Virtualizatio...
  Mitr Phol Group
  |
  กทม
  - 1 วันที่แล้ว
  ความรับผิดชอบหลัก. ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจและการลงทุนที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงประสานงานเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการศึกษาโครงการลงทุน. ติดตามสถานการณ์ของอุตสาหกรรมและธุรก...
  Symphony Communication Public Company Limited
  |
  Tailandia
  - 22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  Job Descriptions. บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล Oracle และ MS SQL. ทำการสำรองระบบฐานข้อมูล (Backup) และกู้คืนข้อมูลสำรอง (Restore Database). สามารถเขียน SQL ได้อย่างชำนาญ. ปรับแต่งประส...
  Tipco Asphalt Public Company Limited
  |
  กทม
  - 3 วันที่แล้ว
  Job Description. เก็บตัวอย่าง ตรวจสอบ และบันทึก ผลการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ สินค้าในระหว่างการผลิต สินค้าสำเร็จรูปและสินค้าหลังการบรรจุ รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพสินค้าหลังการส่งมอบต...
  Donuts Co. Ltd
  |
  กทม
  - 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  หน้าที่ ความรับผิดชอบ. ช่วยเหลืองานด้าน Programmer ในโปรเจคเว็บเซอร์วิสหรือแอปพลิเคชั่นของบริษัท โดยใช้ภาษาและ engine ที่หลากหลาย. งานด้าน Server, Network และงานที่เกี่ยวข้องกับ IT...
  UAC Global PCL
  |
  กทม, กทม
  - 2 วันที่แล้ว
  ลักษณะงาน. กำหนดเป้าหมายและวางแผนการขายประจำปี เพื่อเป็นเป้าหมายในการขายสินค้าในแต่ละปี ประสานงานขายกับลูกค้า เพื่อรับฟัง. ให้คำแนะนำในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ และนำเสนอสินค้าที่ขาย ปร...
  Pantip
  |
  กทม
  - 6 วันที่แล้ว
  Software Tester ทำหน้าที่ออกแบบและพัฒนากระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง งานของคุณจะเน้นไปที่การพัฒนาโค้ดให้มีคุณภาพดีขึ้นมากกว่าการค้นหาและการแก้ไขบั๊ก คุณจะทำงานร่วม...
  Ocean Life Insurance
  |
  กทม
  - 6 วันที่แล้ว
  0 09 2562 หน้าที่ความรับผิดชอบ. ติดตั้ง และ บริหารจัดการ Environment (SIT. UAT. Production) ของโครงการต่าง ๆ ติดตั้ง ควบคุมและบริหารจัดการ Version ของแอปพลิเคชัน ต่าง ๆ ของบริษัทให...
  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
  |
  กทม
  - 3 วันที่แล้ว
  Job Responsibilities. วางแผน ควบคุมการศึกษา วิจัย นโยบาย มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และกรณีศึกษาด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำมาเป็นกรอบการพัฒนามาตรฐานด...
  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
  |
  กทม
  - 6 วันที่แล้ว
  Job Responsibilities. กำหนดแนวทำงและกำกับดูแลกำรปฏิบัติงานศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และภารกิจของสำนักงำน. สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ส...
  บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
  |
  กทม
  - 4 วันที่แล้ว
  หน้าที่และความรับผิดชอบAnalyze and design SAP program according to requirement given.User friendly ABAP program with minimum negative feedback.Develop SAP program and provide test ...
  บริษัท ไอเอสที ฟาร์ม แมชชีนเนอรี่ จำกัด
  |
  กทม
  - 18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  หน้าที่และความรับผิดชอบTroubleshooting daily computer hardware and software problemsSetting up, administering, maintaining and upgrading communication systems, local area networkWo...
  บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด, บริษัทสยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด
  |
  จ.ปทุมธานี
  - 5 วันที่แล้ว
  หน้าที่และความรับผิดชอบCollect user requirements and develop programs or reports according to requirementsHandle system testing, problem identification and bug fixingResponsible fo...
  เงินเดือน : 10000ขึ้นไป
  บริษัทคิงฟิชเชอร์
  |
  ประเทศไทย
  - 1 วันที่แล้ว
  .ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ จำนวน 1 ตำแหน่ง. การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร. หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง. หากมีประสบการณ์จะมีการพิจารณาเป็นพิเศษ. 2...
  บริษัท อิคลิปส์ คอมพิวติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
  |
  กทม
  - 22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  หน้าที่และความรับผิดชอบUnderstand and conceptualize prospect s business requirement and sell the right solutionPerform all sales target and sales activities including sales adminis...