วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  545 ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 10 (0.40 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  UAC Global PCL
  |
  กทม, กทม
  - 11 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. เพศชาย หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์. วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี สาขาปิโตรเคมี สาขาเคมีอุตสาหกรรม มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 5 ปี...
  Surapon Foods
  |
  จ.นนทบุรี
  - 5 วันที่แล้ว
  Description. คุณสมบัติ 1. เพศ ชาย. หญิง 2. อายุ 25 ปี ขึ้นไป 3. ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 4. มีประสบการณ์ RD ธุรกิจอาหาร 1 ปี ขึ้นไป...
  BETAGRO PUBLIC COMPANY LIMITED
  |
  กทม
  - 10 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. วฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสัตวแพทย์ สัตวบาล วิทยาศาสตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์. ประสบการณ์ทำงานธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องทางด้านปศุสัตว์ การผลิตอาหาร. มีความรู้งานขายด้านห้อง...
  บริษัท ริช คอมมูนิเคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด
  |
  กทม
  - 1 วันที่แล้ว
  ประสบการณ์ 0 5 ปี. คุณสมบัติ. 1. จบการศึกษา วุฒิปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง. 2. เพศชาย. หญิง อายุ 23. 35 ปี. สัญชาติไทย. 3. มีความรู้พื้น...
  S&P Syndicate Public Co Ltd
  |
  กทม
  - 6 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ 1.วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2.มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร 1 ปี ขึ้นไป 3.มีความรู้ด้านระบบบริหารคุณภาพ...
  Syn Mun Kong Insurance
  |
  กทม, กทม
  - 4 วันที่แล้ว
  วุฒิการศกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง. สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C .NET, Java หรือ PHP ได้ ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป. มีความรู้ด...
  บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  |
  กทม
  - 14 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. ชาย หญิง. อายุ 25 35 ปี. ปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรม, สถิติ. ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป. มีความรู้ในเรื่องการทำ data warehouse, Business Intelligent ทั้งด...
  บริษัท กิบไทย จำกัด
  |
  กทม
  - 4 วันที่แล้ว
  เพศ ชาย อายุระหว่าง 30. 35 ปี. วุฒิการศกษา ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ ด้าน Microbiology. มีความรู้เรื่องการ ควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อชนิด Plate สำเร็จ. มีประ...
  BJH Investment Company Limited
  |
  Pattaya City, จ.ชลบุรี
  - 10 วันที่แล้ว
  Responsibilities. รับผิดชอบในการทำ Marketing Planning, Presentation, Training กลุ่มเครื่องไตเทียม. ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตาม Marketing Plan ที่ได้ทำไว้แล้ว ทั้งในด้านค่าใช้จ่า...
  Carabao Group
  |
  กทม
  - 8 วันที่แล้ว
  รายละเอียด 1. จัดซื้อ จัดหา สินค้าและบริการทั้งในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ 2. ประสานงานด้านต่างประเทศ 3. เจรจาต่อรอง 4. บริหารจัดการ การสั่งซื้อ สต๊อก 5. สินค้าและการจัดส่งสินค้...
  NBD HEALTHCARE CO,. LTD.
  |
  กทม, กทม
  - 5 วันที่แล้ว
  Job Description. ดูแลรับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และสูตรใหม่ๆ ทางด้านอาหารเสริม เครื่องดื่ม. ติดต่อและประสานงานกับ Marketing และ Supplier ต่างๆ. ควบคุมการทำ Trial Batch สำหรั...
  Donuts Co. Ltd
  |
  กทม
  - 10 วันที่แล้ว
  หน้าที่ ความรับผิดชอบ. ช่วยเหลืองานด้าน Programmer ในโปรเจ็กต์เกมหรือเว็บเซอร์วิสโดยใช้ภาษาและ engine ที่หลากหลาย. งานด้าน Server, Network และงานที่เกี่ยวข้องกับ IT. งานด้านอื่นๆที...
  big-c
  |
  กทม
  - 9 วันที่แล้ว
  สังกัด. หัวหน้าแผนก. หน้าที่ความรับผิดชอบ. ทำรายงานวิเคราะห์ยอดขาย. ทำรายงานตัวเลขทางการเงิน แสดงเป็นกราฟ และจัดทำรายงาน สรุปส่งผู้บริหาร. ตั้งเป้ายอดขายรายวันของแต่ละสาขาและส่งให้...