วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  กทม
  RECRUITdee
  Bang Phli Noi, จ.สมุทรปราการ
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- รับและจ่ายสินค้าตามออเดอร์ของลูกค้าให้ครบถ้วนถูกต้อง- จัดเก็บสินค้าตามพื้นที่ที่กำหนด ดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมที่จะเบิกใช้ได้ตลอดเวลา - ตรวจเช็คสินค้าที่มีอยู่ในคลังสินค้าให้ตรงกับบัญชีคุมสินค้า - ดูแลความสะอาดของโกดังสินค้า - ตรวจรับสินค้าให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อก่อนรับเข้าในระบบ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ปฏิบัติงานที่คลังสิงค้า ที่ ถ.กิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการRequirementsคุณสมบัติ - เพศชาย - อายุ 18 ปีขึ้นไป - ระดับการศึกษา ม.6 - ปวส. - ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป - สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว สามารถยกของหนักได้ - สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้ดี - หากเคยเรียนวิชาเคมี หรือสายวิทยาศาสตร์มาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - หากสามารถขับรถฟอร์คลิฟท์ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความละเอียดรอบคอบสูง ขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  จ.สมุทรปราการ
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- ติดต่อลูกค้าประเภทโรงแรม , ร้านอาหาร เพื่อเสนอขายสินค้าประเภทผงน้ำผลไม้และผงปรุงรสคุณสมบัติ 1. เพศชาย อายุ 24 - 30 ปี 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป 3. จบสาขา ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 4. ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5. มีพาหนะส่วนตัว 6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร สวัสดิการ: ประกันสังคม , ค่าคอม , ค่ารถ , ค่าน้ำมัน ลักษณะธุรกิจ: ผลิตสินค้าเกี่ยวกับเครื่องปรุงรสอาหาร ประเภท Seasonin
  กทม, กทม
  PRTR
  กทม
  Siam Makro Public Company Limited
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- แนะนำ/ขายคอร์สสุขภาพ การป้องกันรักษา และความงามให้แก่ลูกค้า- ติดตาม ตรวจสอบ การใช้บริการของลูกค้า - นำเสนอโปรโมชั่นให้แก่ลูกค้า - ประสานงานด้านเอกสารการขาย คุณสมบัติ - เพศ หญิง - อายุ 24 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา ถ้าจบการศึกษาจากทางสาขาวิทยาศาสตร์, พยาบาลศาสตร์, วิทยาศาสตร์การกีฬา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - มีทักษะการนำเสนอ รักการขาย ชอบพบปะและการนำเสนอ - ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขาย Member หรือ Spa Package มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความสนใจในแฟชั่นและเทรนต่างๆอยู่ตลอดเวลา - ยิ้มแย้มแจ่มใส
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- ให้คำแนะนำลูกค้าเรื่องการออกกำลังกาย และการใช้อุปกรณ์ออกกำลังกาย - ออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายให้กับลูกค้า - นำเสนอ Promotion Package ต่างๆ ให้กับลูกค้า - ดูแลยอดขายให้ตรงตามเป้าหมาย คุณสมบัติ - เพศ ชาย/หญิง - อายุระหว่าง 20-30 ปี - ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ - จบวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - รูปร่างดี บุคลิกภาพที่ดี มนุษยสัมพันธ์ดี - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  จ.ระยอง
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ• สอนการบ้านและสอนพิเศษ ภาษาอังกฤษ น้อง ป 3. ช่วงเย็นและเสาร์อาทิตย์คุณสมบัติ 1. หญิง-ชาย มีความรู้ด้านภาษอังกฤษเป็นอย่างดี / สามารถสอน ด้านคณิตศาตร์และวิทยาศาสตร์
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ• รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแล และรักษาลูกค้าเก่า • นำเสนอการขายสินค้าและบริการ • รับผิดชอบในการเก็บหนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขาย • สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า รวมถึงการประสานงานกับทีมต่างๆที่เกี่ยวข้อง • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย คุณสมบัติ • ปริญญาตรีสาขา การตลาด , การจัดการ , วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง • เพศหญิง/ชาย อายุ 21-28 ปี และ มีทักษะในการสื่อสารและนำเสนอได้เป็นอย่างดี • ชอบทำงานเป็นทีม , มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน , รักงานบริการ และ รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีทักษะในด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์และ Microsoft Office • สามารถใช้งานเว็บไซต์และค้นหาข้อมูลต่างๆได้เป็นอย่างดี • หากมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านงานขายระบบ Software เป็นเวลา 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionคุณสมบัติ- เพศชาย/หญิง- อายุ 18 ปี ขึ้นไป - วุฒิ ปวช.-ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หน้าที่ - ดูแลและให้คำปรึกษาลูกค้าที่ใช้ห้อง Fitness ของโรงแรม - ดูแลสระว่าย และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ สวัสดิการ - ปรับเงินเดือน / โบนัสประจำปี - ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ - ตรวจสุขภาพประจำปี - ค่ารักษาพยาบาล - ค่าทำฟัน - กองทุนเงินสะสม - เงินเพิ่มพิเศษจากเงินเดือน หลายพันบาท - มีอาหารให้ ฯลฯ
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionคุณสมบัติชาย / หญิง อายุ 22-35 ปี- วุิฒิปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือพละศึกษา - มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องออกกำลังกาย - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี - มีใจรักในงานบริการ - ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ รายละเอียดงาน - ดูแลและให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย Contact
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1. ค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ เพื่อเสนอขายการบริการด้าน Email Marketing ให้กับลูกค้าเก่า / ลูกค้าใหม่2. ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อนำเสนอขายการบริการด้าน Email Marketing 3. ติดต่อฐานลูกค้าเก่าเพื่อแนะนำโปรโมชั่นใหม่ๆ 4. เป็นที่ปรึกษาด้านการบริการด้าน Email Marketing กับลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นจนลูกค้าสามารถใช้งานได้ 5. ทำการปิดการขาย และติดตามผล (feedback) ทุกระยะพร้อมทั้งดูแลหลังการขาย คุณสมบัติ - เพศชาย-หญิง อายุ 22 - 30 ปี - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีความรู้ภาษา HTML ออกแบบหน้าเว็บไซต์ได้ - สามารถใช้โปรแกรม Photoshop พื้นฐานได้ - ใช้ MS Office ได้คล่อง - มีความอดทน ชอบงานให้บริการ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ - สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และทนสภาวะแรงกดดันได้สูง - มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ,มีความรับผิดชอบ และพร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ - มีความรู้ด้านไอที เข้าใจ Algorithm การใช้งานอีเมล หากเคยผ่านงานด้าน Email Marketing จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบSales แนะนำสินค้าให้กับลูกค้า, จัดทำใบเสนอราคา, เสนอขอบเขตการให้บริการ ประสานงานการติดต่อ, ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า, ดูแลงานและยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย คุณสมบัติ • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 22 - 28 ปี • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาเคมี, เครื่องมือวัด, อุตสาหการ, ไฟฟ้า, ฟิสิกส์ประยุกต์และอุตสาหกรรม) • วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาชีววิทยา, ฟิสิกส์, เทคโนโลยีการอาหาร, เคมี, จุลชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง • สามารถขับรถได้และมีใบขับขี่ (เดินทางต่างจังหวัดและต่างประเทศได้) • มีประสบการณ์ด้านการขาย (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  จ.นนทบุรี
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1. ควบคุมคุณภาพสินค้ารับเข้าจาก Supplier และตลอดกระบวนการทำงานกระจายสินค้าไปยังร้านสาขา 2. ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติของพนักงาน ปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานที่ให้สอดคล้องกับระบบ GMP 3. ควบคุมคุณภาพรถขนส่งให้สุขลักษณะทั้งของ Supplier และผู้รับเหมา คุณสมบัติ - เพศ ชาย-หญิง อายุ 23-35 ปี - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน สามารถทำงานเป็นกะได้ - หากมีประสบการณ์ทำงาน QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  จ.ปทุมธานี
  Start
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ-สอนคณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ อังกฤษตามหลักสูตรของทางโรงเรียน (Top One) เน้นการทำชีต สอนตัวต่อตัว และจะต้องทำการอบรมกับทางศูนย์ Top One ปากเกร็ด เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน คุณสมบัติ - สามารถทำงานในเวลาของห้างสรรพสินค้า และทำงานในวันเสาร์อาทิตย์ได้ - มีวินัยในการทำงาน มีความรับผิดชอบ และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ - สามารถสอนเด็กเล็กๆ ถึง มัธยมปลายได้ และรักเด็ก - สามารถสอนวิชา ภาษาไทย คณิต และ วิทยาศาสตร์ ได้ - จบครูโดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  จ.เชียงใหม่
  Aware
  เงินเดือน : 20,000-40,000
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาที่ 1 ถึง 6 ตามแนวการศึกษาพุทธปัญญา คุณสมบัติ • ชาย / หญิง อายุ 25 -40 ปี • มีทักษะการสอนวิทยาศาสตร์ • ใฝ่รู้ ช่างสังเกต ขยันอดทน ต้องการพัํฒนาตนเอง • จากที่พักเดินทางมาโรงเรียนสะดวก / สามารถเข้าเรียนรู้งานได้เป็นระยะเวลา 5 - 10 วัน
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ• ให้คำแนะนำ ปรึกษา และบริการ การออกกำลังกาย กับลูกค้า• ดูแลความเรียบร้อยภายในฟิตเนส • ให้คำแนะนำแก่ผู้มาใช้บริการในฟิตเนส • ใจรักชอบงานด้านการบริการ SERVICE MIND • ค่า taxi 3,000 บาท/เดือน • มีอาหารน้ำดื่มฟรี • บัตรประกันสุขภาพ Bupa opd 1,000 บาท/ครั้ง, 30ครั้ง/ปี • ค่าโทรศัพท์มือถือ 500 บาท/เดือน • ค่าบัตรเงินสดโลตัส 500 บาท/เดือน • ค่าบัตรเงินสด *-** *** บาท/เดือน • อาหารน้ำดื่มฟรี • เล่นฟิตเนสฟรี • เงินพิเศษตามเทศกาลต่างๆ • ปรับเงินเดือน • โบนัส ขึ้นอยู่กับผลงาน คุณสมบัติ • เพศชาย • มีใจรักด้านการออกกำลัง • มนุษย์สัมพันธ์ดี อัธยาศัยดี • สามารถเริ่มงานได้ทันที • หากจบทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • ไม่จำเป็นต้องมีกล้าม ขอใจรักด้านการออกกำลัง มีการเทรนการสอนงานให้ก่อน
  จ.สมุทรปราการ
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบรับผิดชอบในการขายสินค้าและติดต่อรับการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าศึกษาข้อมูลด้านการตลาด ข้อมูลลูกค้าและข้อมูลคู่แข่ง เพื่อการทำวิจัยและวิเคราะห์ตลาด รับผิดชอบในการติดตาม Order ทั้งใหม่และเก่า ให้เป็นไปด้วยความต่อเนื่อง ตรวจสอบสินค้าใน Stock ให้พร้อมขายและพยากรณ์การขายรายสัปดาห์และรายเดือนร่วมกับ Sales Co. เพื่อส่งให้วางแผน คุณสมบัติ 1.ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 2.ระดับการศึกษา ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (จบวิทยาศาสตร์การอาหารจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ) หรือ บริหารธุรกิจ ที่เกี่ยวข้อง 3.สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ 4.มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์เป็นของตนเอง 5.มีประสบการณ์ในสายงานขายหรือตลาดอย่างน้อย 1 ปี 6.มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า มีมนุษยสัมพันธ์ รักงานบริการ
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ• พัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าใหม่ • ติดต่อ Supplier ในการดำเนินการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้น และแก้ปัญหาเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งาน - กระบวนการผลิต คุณสมบัติ • เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 35 ปี• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี / สาขา Polymer / สาขาบรรจุภัณฑ์ หรือมีประสบการณ์ทางด้านบรรจุภัณฑ์
  จ.สมุทรปราการ
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- เจ้าหน้าที่ตรวจโรงงานตามข้อกำหนด IET,VDE,EEI,TISI - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ - เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศกรรมอุตสาหการ - ประสบการณ์ 1-2 ปี ในด้านระบบ ISO9001, ควบคุมคุณภาพ ความรู้หรือความสามารถพิเศษ: - ภาษาจีน/หรือภาษาอังกฤษ - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดและต่างประเทศได้
  จ.สุพรรณบุรี
  Start
  Job descriptionคุณสมบัติ- ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิป.ตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร,เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอาหารอย่างน้อย 2-3 ปี - สามารถปฏิบัติงานที่โรงงาน จ.สุพรรณบุรีได้ หากมีภูมิลำเนาอยู่ จ.สุพรรณบุรี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - หากผ่านการอบรมและอยู่ในทีมระบบ GMP, HACCP, ISO9001:2008 , IQA (มีใบ CERT.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - หากมีประสบการณ์ในการ Calibration เครื่องมือชั่ง, ตวง, วัด และ/หรือการ Validation จุด CCP และ/หรือการ Verification กระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบศึกษาและพัฒนาโครงการงานวิชาการด้านการรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ และบริหารโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้เพื่อการสร้างจิตสำนึก การพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพทางด้านแนวคิด เครื่องมือการเพิ่มผลิตภาพพื้นฐานและเทคนิคการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรและการผลิตสื่อรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในรูปแบบต่างๆ คุณสมบัติ • ปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ • มีความรู้และทักษะทางด้านผลิตภาพ คุณภาพและการบริหารจัดการ • มีความรู้และทักษะทางด้าน HRD/OD อย่างน้อย 3 ปี • มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ การรณรงค์ส่งเสริม การทำกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพและกิจกรรมคุณภาพ อย่างน้อย 2 ปี • มีความสามารถในการถ่ายทอดงานด้านวิชาการ ทั้งการเขียนและการนำเสนอ เช่น เป็นวิทยากร เขียนบทความ การเจรจาต่อรอง • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ • มีทัศนคติดี และมนุษยสัมพันธ์ดี • มีทักษะในการทำงานเป็นทีมและทำงานเชิงรุก (Proactive) อย่างเป็นระบบ • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี • หากมีประสบการณ์ด้าน Productivity ในโรงงานอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  จ.สกลนคร
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- นักวิชาการโครงการ (สายงานประเมินผล)คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 2. วุฒิปริญญาตรี/โท หรือเทียบเท่าด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม พลังงาน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. สามารถเขียนงานเอกสาร รายงานทางวิชาการ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลได้อย่างเป็นระบบ 4. มีประสบการณ์ หรือ สามารถต่อไปนี้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 5. การจัดทำตัวชี้วัด (KPIs) และหรือการติดตามและประเมินผล 6. การวิจัยภาคสนาม การออกแบบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 7. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เช่น SPSS เป็นต้น 8. การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ และการเขียนหนังสือราชการ 9. การวางแผนการจัดกิจกรรม การประชุม การสัมมนาทั้งในเชิงวิชาการและสันทนาการ เป็นต้น 10. การนำเสนอผลงาน (การจัดเตรียมข้อมูล เครื่องมือ วิธีการนำเส
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- วิเคราะห์ / วางแผน / คิดหลักสูตรให้เหมาะกับ BA และผู้ประกอบการ - จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ในการอบรม และการเบิกค่าใช้จ่ายในหลักสูตร - เป็นวิทยากรในการอบรมสินค้า - ติดตามประเมินผลหลังการอบรม - สนับสนุนการอบรมให้ฝ่ายขาย-การตลาดทุกช่องทางของบริษัทฯ - การจัดกิจกรรม Event ต่าง ๆ คุณสมบัติ - เพศ : หญิง หรือสาวประเภทสอง - อายุ : 30 ปีขึ้นไป - ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป - การศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง , บริหารการจัดการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติเพิ่มเติม: - สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ - มีประสบการณ์การอบรมด้านเครื่องสำอาง - สามารถแต่งหน้าได้ - กล้าพูดต่อหน้าชุมชน เป็นพิธีกร MC ได้ - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Excel / Word / Power Point